Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn chuyên Ngữ Văn sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (387.49 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ


KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN QUỐC HỌC
NĂM HỌC 2019-2020


Khóa ngày 02 tháng 6 năm 2019


ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Môn thi: NGỮ VĂN (CHUYÊN)


Câu 1: (4,0 điểm)


Trong bài thơ “Gửi con”, Bùi Nguyễn Trường Kiên đã viết:
Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ.
Hi vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.


May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.


Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng
cho đời. Dù chẳng được trả công.


(Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2015)
Từ đoạn thơ, em hiểu gì về lời nhắn nhủ của người cha:“Hãy nói thật ít. Để làm
được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim”? Hãy viết một bài văn trình bày suy
nghĩ của em về cách sống được gợi ra từ dịng thơ đó.


Câu 2: (6,0 điểm)


“Tiếng gọi của lương tâm và lịng tin ở tương lai khơng cho phép một nhà văn
chân chính sống trên trái đất như một bơng hoa điếc và không truyền đạt cho người


khác một cách hào phóng nhất tất cả cái phong phú của tư tưởng, tình cảm tràn ngập
trong chính tâm hồn nhà văn.”


(K .G. Paustovsky, Bơng hồng vàng và Bình minh mưa,
bản dịch Kim Ân - Mộng Quỳnh, NXB Văn học 2018, tr.25)


Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy chọn phân tích một tác phẩm đã học
trong chương trình Ngữ văn 8 hoặc Ngữ văn 9 để làm sáng tỏ “cái phong phú của tư
tưởng, tình cảm tràn ngập trong chính tâm hồn” mà nhà văn truyền đến cho bạn đọc.


--- Hết ---


Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

×