Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề cương học kì 2 môn sinh học lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2019-2020 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (215.42 KB, 2 trang )

(1)

Trường THCS Phước Nguyên
Tổ Lý – Hóa – Sinh – CN- Tin học


ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KT HKII MÔN SINH 7. NĂM HỌC 2019-2020


I.TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Loài nào sau đây di chuyển bằng cách bay lượn?


A. Chim bồ câu B. Chim ri C. Chim hải âu D. Gà
Câu 2. Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì


A. cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước B. nuôi con bằng sữa mẹ
C. bộ lông dày giữ nhiệt D. đẻ trứng


Câu 3.Thú biết bay thực sự là


A.dơi B.chồn bay C.sóc bay D.cầy bay
Câu 4. Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần với


A.ngành thân mềm B.ngành giun đốt


C.ngành giun dẹp D.ngành động vật có xương sống
Câu 5.Sự sinh sản tiến hóa nhất trong các lớp động vật là


A.lớp lưỡng cư B.lớp bò sát


C.lớp chim D.lớp thú


Câu 6.Động vật nào sau đây thụ tinh ngoài?A.Chim bồ câu B.Cá chép


C.Thỏ D.Thằn lằn bóng đi dài


Câu 7.Biện pháp nào dưới đây không phải là biện pháp đấu tranh sinh học?
A.Sử dung thiên địch


B.Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại
C.Sử dụng thuốc diệt cỏ


D.Gây vô sinh diệt động vật gây hại


Câu 8.Những động vật đới lạnh khơng có tập tính ngủ đơng nên khi mùa đông
lạnh giá chúng sẽ


A.ngủ vào mùa hè B.di cư để tránh rét
C.Hoạt động cả bốn mùa D.ăn nhiều để chống rét
Câu 9.Hình thức sinh sản tiến hóa nhất(2)

C.có tập tính chăm sóc con D. cả A,B,C đều đúng
Câu 10.Động vật hoang mạc chủ yếu hoạt động vào


A.buổi sáng B.buổi trưa


C.buổi chiều D.ban đêm


Câu 11.Động vật phát triển đa dạng và phong phú nhất là


A.môi trường đới lạnh B.mơi trường hoang mạc đới nóng
C.mơi trường nhiệt đới gió mùa D.tất cả các vùng trên trái đấtCâu 12.Nhiều lồi bị sát và động vật nhỏ sống ở vùng hoang mạc có tập tính
chui sâu vào trong cát để


A.chống nóng B.tránh kẻ thù C.ngủ D.tìm mồi
II.TỰ LUẬN


Câu 1. Tại sao nói sự đẻ con và ni con bằng sữa của thú là hình thức sinh sản
tiến hóa nhất?


Câu 2.Hãy minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trị của thú.Là học sinh em
cần phải làm gì để bảo vệ và giúp thú phát triển?


Câu 3.Giải thích vì sao số lồi động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn
môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.


Câu 4.Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm đa dạng sinh học.Nêu biện pháp cần
thiết đểbảo vệ đa dạng sinh học.


Câu 5.Người ta đã sử dụng thiên địch trong biện pháp đấu tranh sinh học như
thế nào.Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học.


Câu 6.Hãy cho biết tầm quan trọng của lưỡng cư đối với tự nhiên và con người
Câu 7. Nêu đặc điểm sinh sản của thỏ và so sánh với đặc điểm sinh sản của
chim bồ câu.

×