Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.43 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021
THỪA THIÊN HUẾ Khóa ngày 18 tháng 7 năm 2020


ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn thi: TỐN


Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (1,5 điểm):


a) Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức A= 25− 16.


b) Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, tính giá trị của biểu thức B= 9.2−2 25.2+2 16.2.
c) Rút gọn biểu thức C x 1 x : 1 1


x x x x x
= 


− +  


  với x0 và x1.
Câu 2 (1,5 điểm):


a) Không sử dụng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình: 3
3 2 5.


x y
y x


− =
 − = −


b) Tìm giá trị của m để đường thẳng y=mx+2m m

(

0

)

song song với đường thẳng y=2x+2020.


Câu 3 (1,0 điểm): Để xây dựng thành phố Huế ngày càng đẹp hơn và khuyến khích người dân rèn luyện sức
khỏe, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho xây dựng tuyến đường đi bộ ven bờ Bắc song Hương, từ
cầu Trường Tiền đến cầu Dã Viên có chiều dài 2km.Một người đi bộ trên tuyến đường này, khởi hành từ cầu


Trường Tiền đến cầu Dã Viên rồi quay về cầu Trường Tiền hết tất cả 17


18 giờ. Tính vận tốc của người đó lúc về,
biết rằng vận tốc lúc đi lớn hơn vận tốc lúc về là 0,5km h/ .


Câu 4 (2,0 điểm): Cho phương trình x2−

(

m+1

)

x m+ =0 1

( )

(với xlà ẩn số).
a) Giải phương trình

( )

1 khi m=2.


b) Chứng minh phương trình

( )

1 ln có nghiệm với mọi giá trị của .m


c) Tìm các giá trị của m để phương trình

( )

1 có nghiệm x x1, 2thỏa mãn điều kiện x x12 2+x x1 22−12=0.


Câu 5 (3,0 điểm): Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường trịn tâm .O Gọi M là một điểm bất kỳ
trên cung nhỏ AC sao cho BCM nhọn (Mkhông trùng AC). Gọi EFlần lượt là chân các đường
vng góc kẻ từ Mđến BCAC. Gọi P là trung điểm của AB Q, là trung điểm của FE. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác MFEC nội tiếp.


b) Tam giác FEMvà tam giác ABMđồng dạng.
c) MA MQ. =MP MF. và 090 .
PQM =
Câu 6 (1,0 điểm):


Một chiếc cốc thủy tinh có dạng hình trụ, chiều cao bằng 10cm và chứa một lượng
nước có thể tích bằng một nửa thể tích của chiếc cốc. Một chiếc cốc thủy tinh khác
có dạng hình nón (khơng chứa gì cả) và có bán kính đáy bằng bán kính đáy chiếc
cốc hình trụ đã cho (hình vẽ bên). Biết rằng khi đổ hết lượng nước trong chiếc cốc
hình trụ vào chiếc cốc hình nón thì chiếc cốc hình nón đầy nước và khơng có nước
tràn ra ngồi. Tính chiều cao của chiếc cốc có dạng hình nón (bỏ qua bề dày của
thành cốc và đáy cốc).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×