Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.26 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 12
NĂM 2020-2021


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ


SƯU TẦM VÀ GIỚI THIỆU: GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐẮC TUẤN
DAYHOCTOAN.VN


Câu 1. (3,0 điểm) Cho hàm số 3 2
( )


y=F x =x +ax +bx c+ với a b c, , là các số thực và đa thức


(

2

)( ) ( 1) 2 7 5


f x = x+ xx+ . Biết rằng khi chia F x( ) cho đa thức f x( ) thì được đa thức dư
2


( ) 2 3 2


r x = x + x


a) Tìm biểu thức hàm số y=F x( ).


a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=F x

( )

tại giao điểm của đồ thị đó với
trục tung.


Câu 2. (3,0 điểm) Cho P x

( )

là đa thức bậc 4 thỏa mãn: P x

(

+ −1

)

P x

( ) (

= x+1

) (

x x−1

)
( )

0 1.


P = Tìm đa thức P x

( )

và tính giá trị đúng của P

(

2021 .

)Câu 3. (2,0 điểm) Cho dãy số

( )

un xác định bởi:

(

)1 2 *


1 2


2020; 2021.


, 3 .


2 4


n n n


u u


n n


u u u


= =
   = − +


 Gọi


1 2 ...


n n


S = + + +u u u là tổng n số hạng đầu tiên của dãy

( )

un . Tính giá trị đúng của u50 và giá
trị đúng của S50= + + +u1 u2 ... u50 của dãy số

( )

un .


Câu 4. (2,0 điểm) Tìm các nghiệm đúng (nếu có) hoặc gần đúng của hệ phương trình:
3 3


2 2
2


2


x y xy x y


x y xy x y


 + − = +
+ + = − −

Câu 5. (3,0 điểm) Tìm các nghiệm đúng (nếu có) hoặc gần đúng của phương trình sau:


(

)3 2


8x +3x+ 4x + −x 2 x+ =4 4.


Câu 6. (2,0 điểm) Tìm tất cả các nghiệm gần đúng hoặc nghiệm đúng (nếu có) theo độ,
phút, giây của phương trình:

(

)

2


5 sinx+cosx −2 cos 2x=3.


Câu 7. (2,0 điểm)


Ông A gửi tiết kiệm với kỳ hạn 30 năm tại một ngân hàng vào năm 1990. Ông A đã đăng
ký gửi tiết kiệm với các điều khoản như sau:


-Trong 15 năm đầu tiên, mức lãi suất là 19% trên một năm.(2)

Năm 2020, đến hạn ông A lần đầu tiên đến rút tiền thì thấy số tiền trong tài khoản là
2.253.597.760 đồng. Hỏi số tiền ban đầu ông Ađã gửi tiết kiệm là bao nhiêu?


Câu 8. (3,0 điểm)


Cho hình chóp S ABC. có SA⊥(ABC), đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh


20, 21 cm,AB= góc giữa SB và mặt đáy (ABC) bằng 40 .
a) Tính thể tích khối chóp S ABC. .


b) Gọi H là trong tâm của tam giác ABC, tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SBC)
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×