Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.46 KB, 1 trang )

(1)

ĐỀ TỔNG ÔN SỐ 01-ÔN TẬP HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021
GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – 0835.606162


Câu 1: Cho hàm số

( )

2


1 2 3 2 1.


f x = + −x x + x+


a) Tính giá trị của hàm số tại x=2020− 20202021


b) Tìm giá trị các số a b, sao cho đường thẳng y=ax b+ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có
hồnh độ x=2020− 20202021.


Câu 2: Tìm tổng các nghiệm của phương trình trên đoạn

0;30

: 5cos 2 4sin 5 9


3 6


x   x


+=


   


   


Câu 3: Cho dãy số

(

*

)1 1; 2 3; n 1 2 n n 1 2 .


u = u = u + = uu + + n Tính u20;u40;u2014.Câu 4: Cho hai dãy số

( )

xn

( )

yn thỏa các điều kiện: x0 =1,y0 =5,xn+1=3xn+yn


(

)1 5 .


n n n


y + = xy n Tính các giá trị x10,x15,x20.


Câu 5: a) Giải phương trình: 2 3 2


3(x +2x+2) 10= x +2x +2x+1.


a) Giải hệ phương trình:


2 2


2


1 4


2


1
+ + + =


+ − =
+


x y xy y


y


x y


x


Câu 6: Chị Hoa mua xe trị giá 28 triệu đồng, dưới hình thức trả góp trong 12 tháng. Mỗi tháng chị Hoa
góp 2,8 triệu đồng, tiền lãi tính tiền tổng dư nợ (tổng dư nợ gồm tiền nợ và lãi). Tính lãi suất hàng tháng
trong giao dịch này, biết kỳ góp đầu tiên sau khi mua xe một tháng?


Câu 7: Tìm đa thức P x

( )

bậc 3 sao cho P x

( )

chia cho

(

2

)5 4


xx+ được dư là 2
3 5


x

 


  và P x

( )

chia
cho

(

2

)5 6


xx+ được dư là 2 .
5 3


x


+


 


 


Câu 8: Để làm một hình hộp chữ nhật khơng nắp có thể tích 3


503cm . Trong đó, đáy là hình vng cạnh

( )

,


x cm chiều cao là h cm

( )

.Tìm kích thước của đáy bể (tìm x) sao cho tốn ít vật liệu nhất. (Biết rằng vật
liệu làm mỗi đơn vị diện tích mặt bên và đáy bể là như nhau).


Câu 9: Cho hình chóp tam giác S ABC. , trong đó SA

(

ABC

)

,đáy ABClà tam giác vng cân đỉnh C.
Giả sử SC=a (không đổi). Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng

(

SCB

)

(

ABC

)

.a) Tính thể tích khối chóp S ABC, theo a và . Áp dụng với a=12021 và  =2020 2021.


b) Tìm gần đúng giá trị  (theo radian) để thể tích khối chóp S ABC. đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị
đó.


Câu 10: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có tám chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự
nhiên thuộc vào tập A. Tính xác suất để chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 9.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×