Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Vật lí đề số 1 lớp 8 huyện Sa Pa, Lào Cai 2012-2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (378.78 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT SA PA ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THCS
Năm học: 2012 – 2013


Môn thi : Vật lý 8


Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 01 trang, 5 câu)


Câu 1: (4 điểm)


Từ một điểm A trên một khúc sơng thẳng, có một quả bóng trơi theo dòng nước
và một người bơi ngược dòng nước, sau 10 phút, người đó bơi ngược trỏ lại và đuổi
kịp quả bóng tại một điểm cách điểm A là 1 km. biết nước sông chảy đều và sức
người bơi không thay đổi. Tính vận tốc dịng nước.


Câu 2: (4 điểm)


Hai quả cầu A, B có trọng lượng bằng nhau nhưng làm bằng hai chất khác
nhau, được treo vào đầu của một đòn cứng có trọng lượng khơng đáng kể và có độ dài
l = 84cm. Lúc đầu, đòn cân bằng. Sau đó, đem nhúng cả hai quả cầu ngập trong nước.
Người ta thấy phải dịch chuyển điểm tựa đi 6cm về phía B để địn trở lại thăng bằng.
Tính trọng lượng riêng của quả cầu B nếu trọng lượng riêng của quả cầu A là dA =


3.104 N/m3, của nước là d


n = 104 N/m3.


Câu 3: (4 điểm)


Ba gương phẳng (G1), (G2), (G3) được lắp thành một lăng trụđáy tam giác cân như hình vẽ


Trên gương (G1) có một lỗ nhỏ S. Người ta chiếu một chùm tia sáng


hẹp qua lỗ S vào bên trong theo phương vng góc với (G1). Tia sáng


sau khi phản xạ lần lượt trên các gương lại đi ra ngoài qua lỗ S và
không bị lệch so với phương của tia chiếu đi vào. Hãy xác định góc
hợp bởi giữa các cặp gương với nhau.


Câu 4: (4 điểm)


Cho hệ cơ như hình 1. Bỏ qua khối lượng các rịng rọc và dây
treo, dây không giãn, ma sát không đáng kể. Khi nhúng ngập quả cầu A
trong nước, hệ thống cân bằng khi ta kéo dây tại B một lực F1= 1,4N.


Khi nhúng ngập quả cầu A trong dầu, hệ thống cân bằng khi ta kéo dây
tại B một lực F2 = 1,5N. Cần kéo dây tại B một lực là bao nhiêu để hệ


cân bằng khi đặt A ở ngồi khơng khí.


Cho trọng lượng riêng của nước là d1 = 10000N/m3


Cho trọng lượng riêng của dầu là d2 = 9000N/m3


Câu 5: (4 điểm)


Một bạn làm thí nghiệm như sau: Móc một lực kế thẳng vào một khối gỗ hình
hộp chữ nhật rồi kéo khối gỗ trượt lên cao trên một mặt phẳng nghiêng. Lực kế song
song với mặt nghiêng và luôn chỉ khoảng 5,4N. Biết trọng lượng của khối gỗ là 18N,


mặt nghiêng dài 100cm và cao 0,25m. Hãy giúp bạn xác định:


a. Lực ma sát giữa mặt phẳng nghiêng và khối gỗ.
b. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.


__________________Hết___________________


Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

×