Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án HSG Lịch sử đề số 1 lớp 8 huyện Sa Pa, Lào Cai 2012-2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (528.57 KB, 3 trang )

(1)

(Đáp án gồm 03 trang)
Câu 1


(3 điểm)


Nội dung Điểm


* Chiến sự ở Gia Định:


- Ngày 17-2-1859 Pháp kéo quân vào Gia Định, quân triều đình chống
cự yếu ớt rồi tan rã.


- Pháp gặp khó khăn tại chiến trường Trung Quốc nên phải rút quân
chỉ để lại ở Gia Định 1000 quân ->Lực lượng Pháp mỏng


- Triều đình Huế không tổ chức huy động đánh đuổi quân Pháp ra
khỏi nước ta mà chỉ lo phòng thủ


- Sau khi ổn định chiến trường TQ, Pháp kéo quân vào Gia Định.
Ngày 24-2-1861 Pháp chiếm đại đồn Chí Hòa, thừa thắng chiếm 3
tỉnh miền Đơng Nam Kì


- Triều Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận sự cai quản
của Pháp ở 3 tỉnh Miền Đơng Nam Kì


-> Triều Huế đã bỏ lỡ cơ hội đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước ta
tại chiến trường Gia Định


* Tình hình sau trận Cầu Giấy:


- Sau trận Cầu Giấy, TD Pháp hoang mang dao động có ý định rút


quân khỏi Bắc Kì


- ND phấn khởi sẵn sàng đứng lên đánh Pháp


- Triều Huế mu muội, lo sợ ảnh hưởng đến thương lượng nên đã kí
hiệp ước Giáp Tuất. Hiệp ước thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp,
mất một phần chủ quyền dân tộc


-> Việc làm của triều Huế đã tạo điều kiện cho Pháp xâm lược nước ta.


0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
Câu 2


(3,5 điểm)


* Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống
Mông- Nguyên thế kỷ XIII.


- Tinh thần anh dũng quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược của
nhân dân ta.- Sự chuẩn bị chu đáo của vua tôi nhà Trần


- Sự đoàn kết của toàn dân, trên dưới một lòng quyết tâm chống giặc
ngoại xâm.


- Nội bộ triều đình giải quyết những mối bất hịa


- Sự mưu trí sáng tạo trong cách đánh giặc của vua tôi nhà Trần; thể
hiện tài thao lược của vua trần Nhân Tông; Quốc cơng tiết chế Trần
Quốc Tuấn...


* Bình luận ý nghĩa lịch sử


Yêu cầu học sinh bình luận các ý cơ bản sau:


- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên thế kỉ XIII
là chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta trong lịch sử chống xâm lược.


- Nhân dân ta đã lần lược đánh bại ba lần xâm lược của quân
Mông-Nguyên một kẻ hùng mạnh, tàn bạo đã từng xâm lược được nhiều
nước trên thế giới. Đè bẹp ý đồ xâm lược của quân Mông nguyên đối


0.25
0.25
0.25
0.25
0.5


0.5
0.5PHÒNG GD&ĐT SA PA HƯỚNG DẪN CHẤM


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN


Môn: Lịch sử 8
Năm học: 2012 - 2013(2)

với nước ta.


- Với thắng lợi này nhân dân ta đã giữ vững nền độc lập dân tộc; là sự
tiếp nối và phát huy truyền thống chống xâm lược của nhân dân ta.
- Đã góp phần làm suy yếu thế lực của Mông- Nguyên, phá tan hoạch
xâm lược của quân Nguyên đối với nước Nhật Bản và các nước
phương Nam, làm thất bại mưu đồ thơn tính miền đất cịn lại ở châu Á
của Hốt Tất Liệt.


0.5
0.5


Câu 3
(5,5 điểm)


Nội dung Phan Bội Châu Phan Châu Trinh


Chủ trương


Đánh Pháp, giành độc lập dân
tộc, xây dựng xã hội tiến bộ về
kinh tế, chính trị, xã hội, văn


hóa.Chủ trương bạo động, dựa
vào Nhật (xin vũ khí, tiền bạc)
để đánh lại Pháp.


- Chủ trương ôn hoà và
công khai.


- Mở cuộc vận động cải
cách trong nước để chống
lại Pháp, khai trí , mở
ngành cơng thương nghiệp
tự cường.


Biện pháp


Lập hội Duy Tân (1904) đưa
học sinh Việt Nam sang Nhật để
du học sau này về cứu nước.


Cải cách để cứu nước với
những hình thức đấu tranh
phong phú như: mở trường
học, diễn thuyết, đả kích
quan lại xấu , cổ vũ cho
việc mở mang công thương
nghiệp.


Khả năng


thực hiệnPhù hợp với nguyện vọng của
nhân dân nhưng chủ trương cầu
viện Nhật Bản là khó có khả
năng thực hiện được.


Khơng thể thực hiện được
vì trái với đường lối của
Pháp.


Ảnh hưởng Phong trào được nhiều người
hưởng ứng.


Ảnh hưởng của phong trào
rất mạnh dẫn đến phong trào
trốn đi phu, chống sưu thế
diễn ra rầm rộ ở Trung Kì
năm 1908.


Kết quả


Pháp – Nhật cấu kết với nhau,
phá hoại. Phong trào Đông Du
tan rã vào năm 1909.


Pháp thẳng tay đàn áp, bắt
bớ tù đày những người yêu
nước. Phan Châu Trinh bị
giặc Pháp đày ra Côn Đảo
(1908)Hạn chế


Chưa có đường lối cách mạng
đúng đắn, chưa nhận rõ kẻ thù
nên chủ trương đưa Nhật để
chống Pháp là sai lầm, nguy
hiểm.


Chưa có đường lối cách
mạng đúng đắn, chống Pháp
bằng cách hô hào Duy Tân
cải cách, xu hướng bắt tay
với Pháp.


Tác dụng Khuấy động lòng yêu nước,


cổ vũ tinh thần dân tộc. - Cổ vũ tinh thần học tập tự cường.
1,0


0.75


0.5


0.5


0.5


0.50.75(3)

- Giáo dục tư tưởng chống
các hủ tục phong kiến, bỏ cũ
theo mới.


* Các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đều thất bại là do:


- Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX lần lượt bị thất bại trước sự đàn áp đẫm
máu của đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.


- Nguyên nhân thất bại chính là thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến cách
mạng. Giai cấp công nhân chưa trở thành một lực lượng chính trị độc lập nên chưa
thể đảm nhận vai trò lãnh đạo.


0,5


Câu 4
(4,0 điểm)


* Ý nghĩa trong nước: Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và
số phận hàng triệu con người ở Nga


- Trước CM: Nước nga trải qua một thời kì chưa từng có – những
ngày đẫm máu : dưới ngọn cờ của Nga hồng, hàng triệu cơng nhân
phải chiến đấu ngồi mặt trận vì bọn tư bản, hàng triệu người khác
đang rên xiết dưới gánh nặng của nạn đắt đỏ và tồn bộ tình trạng
kinh tế bị tàn phá. Các tổ chức công nhân bị phá vỡ, tiếng nói của
cơng nhân bị bóp nghẹt. Tâm hồn và thể xác người công nhân bị
cưỡng chế. Tàn tích mạnh nhất để lại dấu ấn trên toàn bộ nền kinh tế


Nga là chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ


- CM tháng Mười thành cơng, nó đã giải phóng người lao động khỏi
chế độ xã hội cũ, giải phóng thân phận người lao động, họ trở thành
những người chủ của đất nước, nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng …
* Ý nghĩa quốc tế:


- Làm thay đổi thế giới – một chế độ mới, nhà nước mới ra đời trên
1/6 diện tích tồn cầu, làm các nước đế quốc hoảng sợ


- Dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị
áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quí báu, đảm bảo cho
sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài
người…


2.0


2.0


Câu 5
(4,0 điểm)


- Các nước châu Á bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh đế quốc đã để lại
những hậu quả vô cùng nặng nề về mọi mặt .


- Mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp bùng nổ mạnh mẽ đã dẫn đến
sự bùng nổ của phong trào độc lập dân tộc


- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng tích cực
đến phong trào cách mạng thế giới, mở ra một khuynh hướng đấu


tranh mới cho các dân tộc thuộc địa


- Năm 1919, Quốc tế cộng sản thành lập đã trở thành trung tâm lãnh
đạo, đoàn kết phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân
tộc. Bằng những hoạt động cụ thể, Quốc tế cộng sản đã tích cực thúc
đẩy sự phát triển của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc ở
các nước thuộc địa.


1
1
1

×