Tải bản đầy đủ (.pptx) (13 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (941.06 KB, 13 trang )

(1)

BÀI TẬP
(2)

Q
K/C TỪ
MỘT ĐIỂM
ĐẾN
MẶT PHẲNG
TRỰC
TIẾP
GIÁN
TIẾP
P
H

+) Tìm( dựng) mp (Q):


+) Xác định  ( ) ( )QP
+) Trong mp(Q): kẻ( )
   
AH H

 


;d A PAH


( )
( ) ( )


A Q
Q P
Song song
P

A
H
M
P
B
A
O P
Cắt nhau
Chuyển điểm
O
A
B
A

 


;

;

 d A P d M P


  
;
; 
d B P OB(3)

BÀI TẬP


BÀI TẬP


Cho tứ diện SABC, tam giác ABC vuông cân tại B,


AC = SA = 2a, .a) CMR:


b) Tínhc) Gọi O là trung điểm của cạnh AC. Tínhd) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh


AB, SA. Tính

SA

ABCSAB

SBC


;d A SBC

;d O SBC


(4)

A C


B
S


H


SAB


SBC


H


S B


A

;d A SBC AH


Trong ABC vuông tại B:    2


   


2 2


2 2


AB BC AC


2AB 4a AB a 2


Trong SAB vuông tại A:


 


2 2 2


1 1 1


AH SA AB
2a


AH3


Đề Bài: Tứ diện SABC, ABC vuông cân tại B, AC = SA = 2a, .


a) CMR: b) Tính


SA ABC(5)

Câu c: Tứ diện SABC, ABC vuông cân tại B, AC = SA = 2a, .


O là trung điểm của cạnh AC. Tính


SA ABC
;

.


d O SBCH


A C


B
S


O(6)

A


C


B
S


A


C


B
S


A


C


B
SO


O


O


M


H H


K K


K


 

 

;


; 
d O P OC
d A P AC

 
;

;

 
(7)

M
N


S


A


C


B
L


T


Câu d: Tứ diện SABC, ABC vuông cân tại B, AC = SA = 2a, .


Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, SA. Tính; .


d SB CMN

SA ABC


MNCMNC M


A


B


MNC


S B S B


CMN


CMN


T


N L


A


?


ANL
;

;d SB MNC d B MNC

;d A MNC(8)

Câu d: Tứ diện SABC, ABC vuông cân tại B, AC = SA = 2a, .


Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, SA. Tính
;

.


d SB CMN

SA ABC


M
N


S


A


CB
L


T
;

;d SB MNC d B MNCd A MNC

;Hướng dẫn:


Trong mp(ABC): kẻ tại L AL MC
NALNMC


Trong mp(ANL): kẻ AT NLtại T
;d A MNCAT

ATMNC


Trong vng tại A, ta có: ALN


   


2 2 2


1 1 1


AT


AT AN AL(9)

(10)

B


C A


M L


a 2
2
2


ABC CMA


a
S

a

S25aCM2.2 S

CMA

2aALMC

51
2(11)

A


C


B
S


O


H


K


Tứ diện SABC, ABC vuông cân tại B, AC = SA = 2a, .


O là trung điểm của cạnh AC. Tính


SA ABC
;

.


d O SBC


Gọi M là trung điểm của cạnh AB


OM BC


M
;

;

.


d O SBCd M SBCMK


Trong tam giác AHB có MK là ĐTB

.MK

1

AH

a2

3SBC(12)

A
C
B
S
O
H
K


Tứ diện SABC, ABC vuông cân tại B, AC = SA = 2a, .


O là trung điểm của cạnh AC. Tính


SA ABC

;

.


d O SBC


;
; 


d O SBC OC


d A SBC AC1


2

;

;d O SBC1 d A SBC1 AHa


2 2 3


Trong mp(ACH) kẻ OK HCtại K

OKSBC


OK AH
;d O SBCOK1 AHa


2 3


SBC


A
O(13)

A


C


B
S


O K


Tứ diện SABC, ABC vuông cân tại B, AC = SA = 2a, .
O là trung điểm của cạnh AC. Tính


SA ABC
;

.


d O SBC


I


J


Trong mp(SAC): kẻ OI // SA ( I thuộc SC)


(1)


OIABCOI BC


Trong mp(SAC): kẻ OJ // AB ( J thuộc BC)


(2)OJ BC


Từ (1)(2) BC

OIJ

SBC

 

OIJTrong tam giác vng OIJ ta có:


   


2 2 2


1 1 1


OK
OK OI OJ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×