Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Ngữ văn lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 bảng B - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.63 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
QUẢNG NINH


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013
ðỀ THI CHÍNH THỨC


MƠN : NGỮ VĂN


(BẢNG B)
Ngày thi : 23/ 10 / 2012
Thời gian làm bài : 180 phút


(khơng kể thời gian giao đề)


Họ và tên, chữ ký
của giám thị số 1:


...
...


(ðề thi này có 01 trang)


Câu1: (8 điểm)


Nhạc sĩ tài danh Trịnh Cơng Sơn đã tâm niệm: “... sống trên đời cần có
một tấm lịng, dù chỉ là để gió cuốn đi”.


Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói của Trịnh Cơng Sơn ? Hãy bày tỏ
quan niệm riêng của bản thân mình về tấm lịng trong cuộc sống hơm nay.
Câu 2: (12 điểm)Trình bày cảm nhận của anh (chị) về ñoạn văn sau:


ỘBát cháo húp xong rồi, Thị Nở ựỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa.
Hắn thấy mình ựẫm bao nhiêu mồ hôi. Mồ hôi chảy ra trên ựầu, trên mặt,
những giọt to như giọt nước. Hắn ựưa tay áo quệt ngang một cái, quệt mũi,
cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn, mồ hơi lại càng ra nhiều. Thị Nở nhìn hắn, lắc
ựầu, thương hại. Hắn thấy lòng thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với Thị
như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền, ai dám bảo ựó là cái thằng Chắ Phèo vẫn
ựập ựầu, rạch mặt mà ựâm chém người ? đó là cái bản tắnh của hắn, ngày
thường bị lấp ựi, hay trận ốm thay ựổi hắn về sinh lắ cũng thay ựổi cả tâm lắ
nữa ? Những người yếu ựuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác, phải là kẻ mạnh.
Hắn ựâu còn mạnh nữa. Và có lúc hắn ngẫm mình mà lo. Xưa nay hắn chỉ
sống bằng giật cướp và dọa nạt. Nếu khơng cịn sức mà giật cướp, dọa nạt
nữa thì sao ? đã ựành, hắn chỉ mạnh vì liều. Nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ
có một lúc mà người ta không thể liều ựược nữa. Bấy giờ mới nguy! Trời ơi!
Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! Thị Nở sẽ
mở ựường cho hắn. Thị có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại
không thể ựược. Họ sẽ thấy rằng hắn cũng có thể khơng làm hại ựược ai. Họ
sẽ lại nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người
lương thiện. Hắn băn khoăn nhìn Thị Nở, như thăm dò. Thị vẫn im lặng,
cười tin cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người. Hắn bảo thị:


- Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ?”


(Chí Phèo -Nam Cao, Ngữ văn 11, tập một, NXB GD- 2011 tr: 151).


--- Hết ---


×