Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hậu Giang - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.86 KB, 1 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo28-Tnh Hu Giang


Cc Kho thớ v Kim nhChất l

ợng giáo dụcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Võ Thị Cẩm Tiên 28.06.06 25/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Long Mỹ


2 Ngô Xuân Duy 28.07.01 20/10/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.00 K.Khích 12 Chuyên Vị Thanh


3 Trần Thị Thanh Giao 28.08.02 16/05/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 Tầm Vu 3


4 Nguyễn Quốc Thịnh 28.08.04 20/12/1994 Kinh Nam Địa lí 12.50 K.Khích 12 Tân Phó


Danh sách này gồm 4 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng nm 2012


KT Ch tch Hi ngTrần Văn Kiên
Phú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×