Tải bản đầy đủ

Điểm chuẩn trường đại học sư phạm TPHCM năm 2009

Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Năm 2009

Sau khi công bố điểm thi, ĐH Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo đó, điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, các đối tượng là 1 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến tính theo khu vực 3:
Tìm trường này ở các năm khác:

2009

STT

ngành
Tên ngành
Khối
thi
Điểm
chuẩn
ghi chú

1 101 SP Toán A 22


2 102 SP Tin A 16.5

3 103 SP Vật lý A 21.5

4 104 SPKT Công nghiệp A 15 24 chỉ tiêu NV2

5 105 Công nghệ thông tin A 16 51 chỉ tiêu NV2

6 111 Toán học A 17.5 16 chỉ tiêu NV2

7 201 SP Hoá A 20.5

8 202 Hoá A 16

9 301 SP Sinh B 20.5

10 302 Sinh học A 16

11 302 Sinh học B 16

12 601 SP Ngữ văn C 23

13 601 SP Ngữ văn D1 17

14 601 SP Ngữ văn D2 17

15 601 SP Ngữ văn D3 17

16 602 SP Sử C 22.5

17 602 SP Sử D1 16

18 602 SP Sử D2 16

19 602 SP Sử D3 16

20 603 SP Địa A 17.5

21 603 SP Địa C 23


22 604 Tâm lý giáo dục A 17.5

23 604 Tâm lý giáo dục B 16.5

24 604 Tâm lý giáo dục D1 16

25 604 Tâm lý giáo dục D2 16

26 604 Tâm lý giáo dục D3 16

27 605 Giáo dục chính trị C 17 31 chỉ tiêu NV2

28 605 Giáo dục chính trị D1 15

29 605 Giáo dục chính trị D2 15

30 605 Giáo dục chính trị D3 15

31 606 Việt Nam học C 16.5 10 chỉ tiêu NV2

32 606 Việt Nam học D1 15

33 609 Công tác XH C 17.5

34 610 GDCT - GDQP C 15 29 chỉ tiêu NV2

35 611 Văn học C 20

36 611 Văn học D1 17

37 611 Văn học D2 17

38 611 Văn học D3 17

39 612 Ngôn ngữ C 20

40 612 Ngôn ngữ D1 17

41 612 Ngôn ngữ D2 17

42 612 Ngôn ngữ D3 17

43 613 SP Giáo dục công dân C 17

44 613 SP Giáo dục công dân D1 15

45 613 SP Giáo dục công dân D2 15

46 613 SP Giáo dục công dân D3 15

47 614 Tâm lí học A 16.5

48 614 Tâm lí học B 18

49 614 Tâm lí học D1 15.5

50 614 Tâm lí học D2 15.5

51 614 Tâm lí học D3 15.5

52 701 SP T.Anh D1 28

53 703 SP T.Pháp D1 22.5

54 703 SP T.Pháp D3 21

55 801 SP Âm nhạc N 26

56 802 SP Mỹ Thuật H 24.5

57 901 SP Thể dục thể thao T 22.5

58 903 SP Mầm non M 18.5

59 904 SP GDTH D1 17.5

60 904 SP GDTH D2 17.5

61 904 SP GDTH D3 17.5

62 905 SP GDĐB C 18

63 905 SP GDĐB D1 15

64 906 Quản lí G.dục A 15

65 906 Quản lí G.dục C 19

66 906 Quản lí G.dục D1 15

67 907 SP Triết học C 20

68 907 SP Triết học D1 15

69 907 SP Triết học D2 15

70 907 SP Triết học D3 15

71 C65 CĐ Thiết bị Trường học A 0 30 NV2 sàn CĐ

72 C65 CĐ Thiết bị Trường học B 0 30 NV2 sàn CĐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×