Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi học kì 1 môn Địa lớp 7 THCS Cần Thạnh có hướng dẫn giải | Địa lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.96 KB, 2 trang )

(1)

UBND HUYỆN CẦN GIỜ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS CẦN THẠNH MÔN : ĐỊA LÝ 7


THỜI GIAN: 45 PHÚT


ĐỀ 3


CÂU 1: (2đ)


Nêu đặc điểm của mơi trường xích đạo ẩm?
CÂU 2: (3đ)


Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị.
CÂU 3: (2đ)


Mật độ dân số là gì? Nêu cơng thức tính mật độ dân số.
CÂU 4: (3đ)


Tính mật độ dân số năm 2001của các nước trong bảng sau và nêu nhận xét:


Tên nước Diện tích(km2) Dân số(triệu người)


Việt Nam
Trung Quốc
In-đô-nê-xi-a


330991
9597000
1919000(2)

ĐÁP ÁN ĐỀ 3


CÂU 1: (2đ)


- Có khí hậu nóng ẩm quanh năm (quanh năm nóng trên 250C, mưa từ
1500-2500 mm)


- Có rừng rậm xanh quanh năm phát triển ở khắp nơi ( rừng rậm rạp nhiều
tầng ,tập trung nhiều loài cây ,chim,thú trên thế giới)


CÂU 2: (3đ)


• Quần cư nơng thơn:
- Mật độ dân số thấp


- Nhà cửa quay quần thành thơn,xóm,làng,bản…


- Hoạt động kinh tế chủ yếu là nơng nghiệp,lâm nghiệp hay ngư nghiệp.
• Quần cư đô thị:


- Mật độ dân số rất cao


- Nhà cửa quay quần thành phố xá.


- Hoạt động kinh tế chủ yếu là cơng nghiệp và dịch vụ.


CÂU 3 : (2đ)


• Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sống trên một diện tích nhất định.
• Công thức:


Dân số ( người)


Mật độ dân số(người/km2) =---


Diện tích (km2)


Việt Nam: 239.0 người/km2 – cao nhất


Trung quốc : 132.7 người/km2

×