Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (991.45 KB, 11 trang )

(1)

Tập 170, số 10, 2017Tập 170


, Số


10(2)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾMôc lôc

TrangLưu Bình Dương, Nguyễn Văn Tiến - “Thiêng hóa” - yếu tố cơ bản cấu thành luật tục 3
Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thuỳ Linh - Phương thức huyền thoại hoá nhân vật trong Tửu quốc của Mạc Ngôn 9
Phạm Văn Cường - Nghiên cứu sự thích ứng với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của sinh viên dân


tộc thiểu số miền núi phía Bắc 15


Bùi Linh Phượng, Mai Thị Ngọc Hà - Phân tích, so sánh nội dung tốn học trong chương trình đào tạo ngành


nông lâm nghiệp của một số trường đại học trên thế giới 19
Trịnh Thị Kim Thoa - Thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại


Trường Đại học Cơng nghệ Thơng tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên 25
Thân Thị Thu Ngân - Kỷ niệm 90 năm ra đời tác phẩm “Đường Kách mệnh” (1927 – 2017) - Ý nghĩa lý luận


và thực tiễn việc nghiên cứu tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 31


Ma Thị Ngần - Một số đặc điểm cần lưu ý khi xây dựng chương trình mơn học giáo dục thể chất nhằm nâng


cao kết quả học tập của sinh viên 35
Dương Thị Hương Lan, Nguyễn Vũ Phong Vân, Nguyễn Hiền Lương - Ứng dụng các hoạt động học tập


trải nghiệm vào trong một giờ học nói tiếng Anh ở Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học


Thái Nguyên 41


Lê Ngọc Nương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Hải Khanh - Xây dựng khung lý thuyết về sự hài lịng trong cơng việc


của người lao động tại Cơng ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên 47
Đoàn Quang Thiệu - Xây dựng hệ thống nghiệp vụ kinh tế phát sinh và bộ chứng từ kế toán mẫu để thực hành


cho sinh viên 53


Đỗ Thị Hà Phương, Đoàn Thị Mai, Chu Thị Hà, Nguyễn Thị Giang - Các yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng


chi trả của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 59
Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phân tích tình hình tài chính của cơng ty cổ phần FPT 65
Vũ Hồng Vân, Lương Thị Mai Uyên - Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí trong q trình hội nhập


kinh tế quốc tế 71
Nguyễn Thị Linh Trang, Bùi Thị Ngân - Phát triển dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại Ngân hàng


Thương mại Cổ phần quân đội – chi nhánh Thái Nguyên 77
Nguyễn Thị Lan Anh, Nông Thị Vân Thảo - Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý chấm điểm cán bộ tại sở giao


dịch Vietcombank 85Nguyễn Thu Nga, Kiều Thị Khánh, Hoàng Văn Dư - Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng khi tính đến rủi


ro tín dụng 91


Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Bích Hồng - Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Giang theo


hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 97
Đàm Thị Phương Thảo, Nguyễn Tiến Mạnh - Đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố đến hiệu quả hoạt động


kinh doanh của các công ty bất động sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam 103
Phạm Thị Huyền - Án lệ và việc áp dụng án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam 109
Dương Thị Huyền - Mối quan hệ của thương điếm Anh ở Hirado (1613- 1623) với chính quyền Nhật Bản 115
Trần Nguyễn Sĩ Nguyên - Dân vận khéo là vấn đề cốt lõi trong nghệ thuật hoạt động chính trị Hồ Chí Minh 121


Đinh Thị Giang - Quan điểm của J.Locke về nguồn gốc và bản chất của nhà nước 127


Journal of Science and Technology170

(10)
(3)

Trần Bảo Ngọc, Lê Thị Lựu, Bùi Thanh Thủy và cộng sự - Nhận thức của sinh viên Dược về môi trường giáo


dục tại trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên bằng bảng hỏi DREEM 131
Lương Ngọc Huyên - Thực trạng việc vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học và kiểm tra, đánh giá kết


quả học tập mơn Tốn của học sinh lớp 10 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tuyên


Quang, nguyên nhân và giải pháp 137
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Giang - Tiếp cận địa lý trong nghiên cứu quan hệgiữa phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực các xã vùng cao biên giới (ví dụ tại tỉnh


Hà Giang) 143


Đỗ Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Tuyến - Nghiên cứu các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi mua trực tuyến của


người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên 149
Phương Hữu Khiêm, Nguyễn Đắc Dũng, Nguyễn Ngọc Lý - Phát triển thị trường sản phẩm đầu ra cho rừng


trồng sản xuất theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 155
Phan Thị Thanh Huyền, Hà Xuân Linh- Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 161
Nguyễn Thị Vân Anh - Thu hút đầu tư – động lực và cơ sở phát triển kinh tế bền vững tỉnh Thái Nguyên 167
Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan Hương - Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng


dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 173
Mai Văn Cẩn - Sử dụng hình tượng nhân vật Thạch Sanh trong một số hoạt động dạy thực hành tiếng Anh bậc


trung học phổ thông 179


Đỗ Thị Hương Liên - Bàn thêm về cuộc khởi nghĩa của Hồng Đình Kinh (Cai Kinh) và mối liên hệ với các


cuộc khởi nghĩa đương thời 185


Phạm Văn Quang, Nguyễn Huy Ánh - Giải pháp tăng cường tính tích cực, chủ động trong học tập của sinh


viên khoa Thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 191
Nguyễn Thị Minh Thu, Bùi Thị Ngọc Anh - Ca dao, dân ca làng chài Vịnh Hạ Long - nét văn hóa mang đậm


yếu tố biển 197Đặng Anh Tuấn, Ngô Thị Minh Hằng, Phạm Thị Trung Hà - Sự hồi phục của thị trường bất động sản và rủi


ro kinh doanh của các công ty bất động sản 203
Lê Văn Thơ, Vũ Anh Tuấn - Đánh giá tình hình sử dụng đất tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì,(4)

Phan Thị Thanh Huyền và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 170(10): 161-166


161


NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN


HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘIPhan Thị Thanh Huyền1*, Hà Xuân Linh2


1Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2Đại học Thái Ngun


TĨM TẮT


Mục đích của bài báo này là nghiên cứu giá đất ở, xác định những nguyên nhân dẫn đến giá đất
quy định có sự chênh lệch so với giá đất thị trường, từ đó đề xuất giải pháp đối với công tác xác
định giá đất ở trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá đất
ở quy định tại huyện Sóc Sơn trong giai đoạn 2011 - 2014 ít có sự biến động nhưng đến năm 2015
có sự gia tăng đáng kể, trong đó giá đất ở tại vị trí 4 của các tuyến đường nhóm 3 tăng mạnh nhất,
tương ứng là 92,86% và 99,24%; giá đất ở tại các tuyến đường nhóm 4 tăng ít nhất, chỉ với 18%.
Giá đất ở trên thị trường có sự chênh lệch khá lớn so với giá đất ở quy định, trung bình gấp 2,98
lần ở nhóm 1; 4,03 lần ở nhóm 2; 5,06 lần ở nhóm 3; 10,76% ở nhóm 4. Để xác định giá đất ở quy
định phù hợp với giá giao dịch trên thị trường, cần thực hiện các giải pháp sau: minh bạch thông
tin thị trường quyền SDĐ; chống đầu cơ đất đai; tăng cường năng lực cho tổ chức tư vấn định giá
đất và các định giá viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc xác định giá đất; xây
dựng chế tài xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý và xây dựng giá đất.


Từ khóa: Đất ở, giá đất quy định, giá đất thị trường, huyện Sóc Sơn


ĐẶT VẤN ĐỀ*


Đất đai là một trong những tài sản có giá trị
lớn. Giá đất được quyết định bởi cơ chế cung
cầu và khả năng sinh lợi [8]. Ở các nước có
nền kinh tế thị trường, giá đất được hiểu là giá
trị của quyền sở hữu đất đai. Ở nước ta, đất
đai thuộc sở hữu toàn dân nên giá cả đất đai là
dựa trên giá chuyển nhượng quyền sử dụng
đất (SDĐ), là tổng hoà giá trị hiện hành của
địa tô nhiều năm được chi trả một lần. Do
vậy, giá đất chính là giá trị quyền SDĐ [1].
Đất đai là nguồn tài nguyên có hạn, trong khi
đó nhu cầu SDĐ ngày càng tăng đã làm cho
giá đất ln có xu hướng tăng lên [8]. Ở Việt
Nam, việc xây dựng giá đất và quản lý giá đất
luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư
luận bởi nó liên quan thiết thực đến quyền lợi
và nghĩa vụ của người SDĐ.


Sóc Sơn là một huyện ngoại thành nằm ở phía
Bắc của thủ đơ Hà Nội, có diện tích tự nhiên
là 30.651,3 ha [2]. Trong những năm qua,
mặc dù cơ quan Nhà nước đã rất cố gắng
trong việc xây dựng bảng giá đất, song trong
thực tế giá đất do Nhà nước quy định (giá đất
quy định) vẫn có sự chênh lệch khá lớn so với

*


Tel: 0988083673, Email: syhuyen@gmail.com


giá đất giao dịch trên thị trường. Do vậy, việc
nghiên cứu giá đất ở, xác định những nguyên
nhân dẫn đến giá đất quy định có sự chênh
lệch so với giá đất thị trường, từ đó đề xuất
giải pháp đối với công tác xác định giá đất ở
trên địa bàn huyện Sóc Sơn là cần thiết.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: giá
đất ở quy định được thu thập tại các Quyết
định của UBND thành phố Hà Nội về ban
hành bảng giá đất giai đoạn 2011 - 2015.


- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: dựa
trên thực trạng thị trường chuyển nhượng
quyền SDĐ, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu 4
nhóm đường đại diện cho sự phát triển kinh
tế, xã hội của huyện Sóc Sơn gồm.


+ Nhóm 1: các đường phố trong khu vực đô
thị, chọn đường Quốc lộ 3 qua địa phận thị
trấn Sóc Sơn và đường Đa Phúc.


+ Nhóm 2: các đường quốc lộ ven trục đầu


mối giao thông, chọn đường Quốc lộ 2 (đoạn
từ Phù Lỗ đến hết địa phận xã Phú Minh) và
đường Quốc lộ 3 (đoạn từ Phù Lỗ đến hết
Phù Linh).(5)

Phan Thị Thanh Huyền và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 170(10): 161-166


162


Lo (đường 16) và đường Quốc lộ 2 đi cầu Đò
So (thuộc xã Phú Minh).


+ Nhóm 4: Đất khu dân cư nông thôn, chọn
xã Phù Lỗ và xã Phú Minh.


- Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp: sử
dụng mẫu phiếu điều tra số 04 (ban hành kèm
theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày
30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
điều tra trực tiếp 160 đối tượng chuyển
nhượng/ nhận chuyển nhượng quyền SDĐ ở
có đăng ký biến động tại Văn phòng Đăng ký
quyền SDĐ huyện Sóc Sơn (nay là Văn
phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Sóc
Sơn) để xác định giá đất ở thị trường, mỗi
nhóm điều tra 40 phiếu. Các tiêu chí điều tra
bao gồm: thông tin về người được điều tra,
thông tin về thửa đất giao dịch, giá đất ở quy
định, giá đất ở thị trường…- Phương pháp xử lý số liệu: số liệu sơ cấp
được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm Excel
theo các tiêu chí điều tra, sau đó tính tốn giá
đất ở trung bình trên thị trường làm cơ sở so
sánh với giá đất ở quy định.


- Phương pháp thống kê mô tả: được sử dụng
để mô tả và so sánh giá đất ở quy định huyện
Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2015; so sánh giá
đất ở quy định với giá đất ở thị trường trên
địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2014.


KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


Khái quát về công tác xây dựng giá đất giai
đoạn 2010 - 2015


Theo quy định Luật Đất đai năm 2003, Chính
phủ ban hành khung giá các loại đất nhưng
không quy định thời hạn phải ban hành mới
khung giá các loại đất, chỉ quy định việc điều
chỉnh khung giá các loại đất khi giá chuyển
nhượng quyền SDĐ thực tế trên thị trường có
biến động lớn. Luật Đất đai năm 2013 đã giao
Chính phủ ban hành khung giá các loại đất
định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất,
theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện
khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị
trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa
hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu


trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh
khung giá đất cho phù hợp”.


Trên cơ sở khung giá, UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương có trách nhiệm ban
hành bảng giá đất làm cơ sở tính thuế SDĐ,
phí, lệ phí… Trong giai đoạn 2011 - 2014,
bảng giá đất được xây dựng hàng năm và
được công bố công khai vào ngày 01 tháng
01. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai
năm 2013, bảng giá đất được xây dựng theo
định kỳ 05 năm một lần, công bố công khai
vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.


Như vậy, bảng giá đất theo qui định của Luật
Đất đai 2013 đã tạo ra tính ổn định của giá đất
và được cập nhật, điều chỉnh khi giá đất thị
trường có biến động tăng hoặc giảm 20%.


Giá đất ở do Nhà nước quy định huyện Sóc
Sơn giai đoạn 2011 - 2015


Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày
28/12/2010; Quyết định số 50/QĐ-UBND
ngày 30/12/2011; Quyết định số
51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012; Quyết định số
63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của
UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành
giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
năm 2011, 2012, 2013 và 2014; Quyết định số


96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/1014 của
UBND thành phố Hà Nội về việc quy định
giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
giai đoạn 2015 - 2019, bảng giá đất ở trên địa
bàn huyện Sóc Sơn được ban theo từng tuyến
đường phố và vị trí cụ thể [3], [4], [5], [6], [7].


Giá đất ở quy định tại nhóm 1(6)

Phan Thị Thanh Huyền và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 170(10): 161-166


163
đất ở quy định tại tất cả các vị trí của cả 2


tuyến đường nhóm 1 năm 2012 đều tăng so
với năm 2011, sau đó giữ ổn định đến hết
năm 2013. Đây là thời kỳ thị trường bất động
sản (BSSD) trong nước đóng băng nên giá đất
ở quy định khơng có sự biến động. Sang đến
năm 2014, thị trường BĐS có dấu hiệu phục
hồi kéo theo giá đất ở của tuyến đường Quốc
lộ 3 qua địa phận thị trấn Sóc Sơn tăng đáng
kể so với năm 2013, tăng lần lượt là 10,53%,
8,89%,18,26%, 7,69% tại các vị trí. Đến năm
2015, cùng với sự thay đổi của chính sách đất
đai và sự phục hồi của thị trường BĐS, giá
đất ở tại các vị trí của cả 2 tuyến đường đều
có sự gia tăng, trong đó giá đất ở tại vị trí 4
tăng mạnh nhất, cụ thể: tại tuyến đường Quốc
lộ 3 qua địa phận thị trấn Sóc Sơn tăng 1.590


đồng/m2 (58,24%) và tại tuyến đường Đa
Phúc tăng 1.273 đồng/m2 (50,22%).


Giá đất ở quy định tại nhóm 2


Nhóm 2 gồm các đường quốc lộ có cơ sở hạ
tầng tốt, lưu lượng giao thông nhộn nhịp, tập
trung đông dân cư và thuận lợi cho việc kinh
doanh bn bán. Do vậy, giá đất cũng có khả
năng sinh lợi cao. Kết quả tổng hợp tại bảng 2
cho thấy: giá đất ở tại tuyến đường Quốc lộ 2
(đoạn từ ngã ba Phù Lỗ đến hết địa phận xã
Phú Minh) không có sự biến động trong giai
đoạn 2011 - 2014, đến năm 2015 có sự tăng
giá tại các vị trí, tương ứng là 4,31%, 4,77%,
15,58%, 38,07%. Đối với tuyến đường Quốc
lộ 3 (đoạn từ Phù Lỗ đến hết xã Phù Linh),
giá đất ở giữ ổn định trong 3 năm từ 2011 đến
2013; sang năm 2014 giá đất ở tại tất các vị trí
đều tăng xấp xỉ 18,2% so với năm 2013; đến
năm 2015, giá đất ở tăng mạnh hơn năm
trước, tương ứng là 21,15%, 15,12%, 25,90%
và 49,77% tại các vị trí.


Bảng 1. Giá đất ở quy định tại nhóm 1 huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2015


TT Đường phố Vị


tríNăm
2011


Năm
2012


Năm
2013


Năm
2014


Năm
2015


I Đường Quốc lộ 3 qua địa phận thị
trấn Sóc Sơn


1 6.050 6.175 6.175 6.825 8.000
2 3.520 4.388 4.388 4.778 5.520
3 2.530 2.886 2.886 3.413 4.720
4 1.870 2.535 2.535 2.730 4.320


II Đường Đa Phúc


1 6.050 6.175 6.175 6.175 6.800
2 3.520 4.388 4.388 4.388 4.828
3 2.530 2.886 2.886 2.886 4.148
4 1.870 2.535 2.535 2.535 3.808(Nguồn: [3], [4], [5], [6], [7])


Bảng 2. Giá đất ở quy định tại nhóm 2 huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2015


TT Đường phố Vị trí Năm


2011


Năm
2012


Năm
2013


Năm
2014


Năm
2015


I


Đường Quốc lộ 2 (đoạn từ ngã ba
Phù Lỗ đến hết địa phận xã Phú
Minh)


1 4.410 4.410 4.410 4.410 4.600
2 3.293 3.293 3.293 3.293 3.450
3 2.587 2.587 2.587 2.587 2.990
4 1.999 1.999 1.999 1.999 2.760II Đường Quốc lộ 3 (đoạn từ Phù
Lỗ đến hết xã Phù Linh)


1 4.400 4.400 4.400 5.200 6.300
2 3.286 3.286 3.286 3.883 4.470
3 2.582 2.582 2.582 3.050 3.840
4 1.995 1.995 1.995 2.357 3.530(7)

Phan Thị Thanh Huyền và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 170(10): 161-166


164


Bảng 3. Giá đất ở quy định tại nhóm 3 huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2015


TT Đường phố Vị trí Năm


2011


Năm
2012


Năm
2013


Năm
2014


Năm
2015I Đường Phù Lỗ - Đò Lo (đường
16)


1 2.800 2.800 2.800 2.800 4.500
2 2.147 2.147 2.147 2.147 3.375
3 1.680 1.680 1.680 1.680 2.925
4 1.400 1.400 1.400 1.400 2.700


II Đường Quốc lộ 2 đi cầu Đò So
(thuộc xã Phú Minh)


1 2.200 2.200 2.200 2.200 3.400
2 1.608 1.608 1.608 1.608 2.618
3 1.269 1.269 1.269 1.269 2.278
4 1.058 1.058 1.058 1.058 2.108


(Nguồn: [3], [4], [5], [6], [7])


Bảng 4. Giá đất ở quy định tại nhóm 4 huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2015


TT Khu vực Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015


I Xã Phù Lỗ 700 700 700 700 826


II Xã Phú Minh 700 700 700 700 826


Giá đất ở quy định tại nhóm 3


Nhóm 3 gồm các tuyến đường địa phương ven


trục đầu mối giao thông. Đây là những tuyến
đường liên huyện mới được đầu tư nâng cấp,
có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, lưu lượng
giao thông đi lại cũng khá đông và cũng thuận
tiện cho kinh doanh buôn bán. Giá đất ở của
nhóm này khơng có sự thay đổi trong giai đoạn
2011 - 2014 do ảnh hưởng của nền kinh tế và
tình trạng của thị trường BĐS trầm lắng. Năm
2015, giá đất ở có sự biến động tương đối lớn
so với các năm trước đó, trong đó giá đất ở tại
vị trí 4 tăng mạnh nhất với 92,86% ở tuyến
đường Phù Lỗ - Đò Lo và 99,24% tại tuyến
đường Quốc lộ 2 đi cầu Đò So; tiếp đến là vị
trí 3, tăng 74,11% và 79,51% tương ứng tại các
tuyến đường; vị trí 1 có mức tăng giá thấp nhất
với 60,71% và 54,55% tương ứng tại các tuyến
đường (Bảng 3).


Kết quả xây dựng giá đất ở tại nhóm 4


Nhóm 4 là khu vực khu dân cư nông thôn,
nằm xa các trục đường giao thơng chính và
khơng thuận lợi cho việc kinh doanh buôn
bán, có khả năng sinh lời thấp. Vì vậy, giá đất
ở của khu vực này là thấp nhất trong các khu
vực nghiên cứu. Cũng giống như nhóm 3,
trong giai đoạn 2011 - 2014, giá đất ở giữ ở
mức ổn định, đến năm 2015 cũng có sự tăng
giá nhưng khơng đáng kể, chỉ ở mức 18% so
với năm 2014 (Bảng 4).Việc xây dựng bảng giá đất tại huyện Sóc Sơn
giai đoạn 2011 - 2015 được thực hiện theo
đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và
Luật Đất đai năm 2013. Kết quả nghiên cứu
cho thấy: giá đất ở quy định tại huyện Sóc Sơn
ít có sự biến động trong giai đoạn 2011 - 2014.
Đến năm 2015, do có sự điều chỉnh khung giá
đất của Chính phủ cùng với sự phục hồi của
nền kinh tế và thị trường BĐS nên giá đất ở
quy định trên địa bàn huyện Sóc Sơn tăng đáng
kể. Trong đó, giá đất tại vị trí 4 của các tuyến
đường nhóm 3 tăng mạnh nhất, tương ứng là
92,86% và 99,24%; giá đất tại các tuyến đường
nhóm 4 tăng ít nhất, chỉ với 18%.(8)

Phan Thị Thanh Huyền và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 170(10): 161-166


165


Bảng 5. So sánh giá đất ở quy định với giá đất trên thị trường huyện Sóc Sơn năm 2014


Đường phố Vị
trí


Giá thị
trường
(1.000đ/m2)


Giá quy


định
1.000đ/m2)


So
sánh
(lần)


Đường phố Vị trí


Giá thị
trường
(1.000đ/
m2)


Giá quy
định
1.000đ/


m2)


So sánh
(lần)


I. Nhóm 1 2,98 Đường QL3


đoạn từ Phù
Lỗ đến hết xã


Phù Linh1 36.000 5.200 6,92


Đường QL3
qua địa phận


thị trấn


1 20.500 6.825 3,00 2 15.000 3.883 3,86


2 15.000 4.778 3,14 3 12.000 3.050 3,93


3 13.000 3.413 3,81 4 6.600 2.357 2,80


4 7.000 2.730 2,56 III. Nhóm 3 5,06


Đường Đa
Phúc


1 17.000 6.175 2,75


Đường Phù
Lỗ-Đò Lo
(đường 16)


1 26.000 2.800 9,29


2 12.000 4.388 2,73 2 13.000 2.147 6,05


3 10.500 2.886 3,64 3 10.000 1.680 5,954 5.500 2.535 2,17 4 8.500 1.400 6,07


II. Nhóm 2 4,03 Đường QL2


đi cầu Đò So
(thuộc xã Phú


Minh)


1 9.500 2.200 4,32


Đường QL2
từ ngã ba Phù


Lỗ đến hết
địa phận xã
Phú Minh


1 20.666 4.410 4,69 2 7.900 1.608 4,91


2 13.500 3.293 4,10 3 5.600 1.269 4,41


3 9.166 2.587 3,54 4 4.000 1.058 3,78


4 4.800 1.999 2,40 IV. Nhóm 4 10,76


Xã Phù Lỗ 8800 700 12,57


Xã Phú Minh 6260 700 8,94Kết quả tham vấn cán bộ quản lý đất đai trên
địa bàn nghiên cứu cho thấy, một trong những
nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá đất quy
định có sự chênh lệch lớn so với giá thị
trường là do hiện nay các thông tin về giá đất
thị trường làm cơ sở điều tra, xác định giá đất
quy định cịn thiếu. Ngồi ra, việc xác định
giá đất vẫn mang nặng việc áp đặt giá đất theo
quyết định hành chính, dựa trên giá đất ghi
trên hợp đồng chuyển nhượng quyền SDĐ
nên không phù hợp với các quy luật kinh tế
vận hành trong cơ chế thị trường.


Việc tồn tại hai giá đất (giá quy định và giá
thị trường) gây ra nhiều khó khăn trong thực
tiễn quản lý đất đai, nhất là trong công tác
xác định giá đất bồi thường giải phóng mặt
bằng; xác định các khoản nghĩa vụ tài chính
trong giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng
quyền SDĐ…; quản lý Nhà nước về giá đất.
Trước thực tế đó, địi hỏi phải có những giải
pháp đồng bộ sau đây đối với công tác xác
định giá đất:


- Minh bạch thông tin thị trường quyền SDĐ:
là cơ sở điều tra, xác định giá đất. Để thực
hiện giải pháp này, cần hoàn thiện công tác
đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền
SDĐ và thực hiện đầy đủ việc đăng ký biến
động đất đai; thực hiện công khai quy hoạchSDĐ, quy hoạch phát triển nông thơn; mở
rộng hình thức giao đất, cho thuê đất thông
qua đấu giá quyền SDĐ.


- Chống đầu cơ đất đai: được thực thiện thông
qua công cụ quy hoạch và thuế. Quy hoạch
SDĐ vừa giúp chống đầu cơ đất đai, vừa giúp
tạo vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng công
cộng. Đối với công cụ thuế, cần sớm nghiên
cứu điều chỉnh mức thuế SDĐ; đánh thuế đối
với trường hợp sử dụng nhiều BĐS hoặc
không đưa BĐS vào sử dụng; đánh thuế cao
đối với những trường hợp mua bán BĐS
trong thời gian ngắn.


- Tăng cường năng lực cho tổ chức tư vấn
định giá đất và các định giá viên: Thường
xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về
nâng cao nghiệp vụ tư vấn, định giá và thẩm
định giá cho các tổ chức tư vấn định giá đất
và các định giá viên.


- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối
với việc xác định giá đất, đồng thời xây dựng
chế tài xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật
trong công tác quản lý và xây dựng giá đất.
KẾT LUẬN(9)

Phan Thị Thanh Huyền và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 170(10): 161-166166


các tuyến đường đều nằm trong khung giá do
Chính phủ quy định. Giá đất ở quy định trên
địa bàn huyện Sóc Sơn trong giai đoạn 2011 -
2014 ít có sự biến động nhưng đến năm 2015
có sự gia tăng đáng kể, trong đó giá đất ở tại vị
trí 4 của các tuyến đường nhóm 3 tăng mạnh
nhất, tương ứng là 92,86% và 99,24%; giá đất
ở tại các tuyến đường nhóm 4 tăng ít nhất, chỉ
với 18%. Giá đất ở trên thị trường có sự chênh
lệch khá lớn so với giá đất quy định, trung bình
gấp 2,98 lần ở nhóm 1; 4,03 lần ở nhóm 2;
5,06 lần ở nhóm 3; 10,76 lần ở nhóm 4.
- Để xác định giá đất ở quy định phù hợp với
giá đất giao dịch trên thị trường, cần thực hiện
các giải pháp sau: minh bạch thông tin thị
trường quyền SDĐ; chống đầu cơ đất đai;
tăng cường năng lực cho tổ chức tư vấn định
giá đất và các định giá viên; tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát đối với việc xác định
giá đất; xây dựng chế tài xử phạt những hành
vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý
và xây dựng giá đất.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Quân
(2014), “Quy định về giá đất tính tiền bồi thường


khi nhà nước thu hồi đất”, Kỷ yếu Hội thảo Chính


sách pháp luật đất đai, Học viện Nông nghiệp


Việt Nam, tr. 87-92.


2. Phịng Tài ngun và Mơi trường huyện Sóc Sơn
(2015), Số liệu kiểm kê đất đai huyện Sóc Sơn năm


2015.


3. UBND thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số


59/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 về việc ban hành giá
các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm
2011.


4. UBND thành phố Hà Nội (2011), Quyết định số


50/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc ban hành
giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm
2012.


5. UBND thành phố Hà Nội (2012), Quyết định số


51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về việc ban
hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành
phố Hà Nội năm 2013.


6. UBND thành phố Hà Nội (2013), Quyết định số63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 về việc quy
định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà
Nội năm 2014.


7. UBND thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số


96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
ngày 29/12/2014 về việc quy định giá các loại đất
trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày
01/01/2015 đến 31/12/2019.


8. Willy H. Verheye (2009), Encyclopedia of land


use, land cover and soil sciences - Land use
planning, Volumn III, Eolss publishers Co.


Ltd.,Oxford, United Kingdom.


SUMMARY


STUDY ON RESIDENTAL LAND PRICE IN SOC SON DISTRICT,
HA NOI CITY


Phan Thi Thanh Huyen1*, Ha Xuan Linh2


1


Vietnam National University of Agricuture, 2Thai Nguyen University,The purpose of this paper was to study the residential land price, determine the factors that the
regulated land price is difference compared with the market land price, then propose solutions for
the determination of the residential land price in Soc Son district, Ha Noi city. The obtained results
showed that the regulated land price had little change in the period 2011 - 2014 but it had
remarable increase in 2015. Of which, land price in position 4 position of the group 3 increased the
most, respectively 92.86% and 99.24%; land prices in the routes of group 4 increased the least,
only with 18%. There was large difference between the market land price and the regulated land
price, higher than 2.98 times in group 1; 4.03 times in group 2; 5.06 times in group 3; 10.76 times
in group 4. To make the regulated land price suitable with the market land price, the following
solutions should be taken: transparency of land market information; land anti-speculation;
strengthening the capacity of land land valuation organization and valuers; strengthening the
inspection and supervision for the determination of land prices; giving the strong enough
regulations to punish illegal acts in the management and construction of land prices.


Keywords: residential land, regulated land price, market land price, Soc Son district


Ngày nhận bài: 15/3/2017; Ngày phản biện: 13/4/2017; Ngày duyệt đăng: 28/9/2017*(10)

soT

T¹p chÝ Khoa học và Công nghệ

SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICSContent

Page


Luu Binh Duong, Nguyen Van Tien - "Sacred" fundamental structure of customary law 3


Nguyen Thi Mai Chanh, Bui Thuy Linh - The characters of mythology in “The Republic of Wine” by


Guan Moye 9


Pham Van Cuong - Studying adaptation to the training menthod of the credit for northern mountainous ethnic


minority students 15
Bui Linh Phuong, Mai Thi Ngoc Ha - Analysis and comparison of mathematical content in the forestry


agricultural sector training program of a number of universities in the world 19
Trinh Thi Kim Thoa - The situation and the solutions to improve the quality of teaching and learning Ho Chi


Minh ideology at University of Information and Communication Technology – TNU 25
Than Thi Thu Ngan - The 90th anniversary of the publication of "Duong Kach menh" book (1927 – 2017)


Theoretical and practical meaning of the work “Duong Kach menh” of the leader Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh 31
Ma Thi Ngan - Some features should be regarded when building a physical education program to increase the


learning result of students 35


Duong Thi Huong Lan, Nguyen Vu Phong Van, Nguyen Hien Luong - Applied experiential learning
activities in an English speaking lesson of University of Economics and Business Administration - Thai


Nguyen University 41


Le Ngoc Nuong, Nguyen Thi Ha, Nguyen Hai Khanh - Building the theory of integrity of satisfaction in the


work of laborers at Thai Nguyen Traffic Trading and Management Joint Stock Company 47
Doan Quang Thieu - Establishing the standard sample system of occurred economic operations and accountingvouchers for students' practice 53
Do Thi Ha Phuong, Doan Thi Mai, Chu Thi Ha, Nguyen Thi Giang - Factors influencing willingness to pay


for safety food in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province 59
Nguyen Thi Thanh Thuy - Analysis of FPT Joint Stock Company 's financial situation 65
Vu Hong Van, Luong Thi Mai Uyen - Strengthen competitive capability of mechanical industry in the process


of international economic integration 71
Nguyen Thi Linh Trang, Bui Thi Ngan - The development of non - cash payment service at military JSC Bank


– Thai Nguyen branch 77


Nguyen Thi Lan Anh, Nong Thi Van Thao - Building the system of management support in scoring staffs at


Vietcombank transaction deparment 85
Nguyen Thu Nga, Kieu Thi Khanh, Hoang Van Du - Investigation of commercial bank’s efficiency with


credit risk incorporated 91


Nguyen Thi Van, Nguyen Bich Hong - Solutions to promote the economic structural transformation in Bac


Giang province towards industrialization and modernization to 2020 with a vision to 2030 97
Dam Thi Phuong Thao, Nguyen Tien Manh - Estimating the effect of some factors on operational efficiency


of real estate companies posted up in Viet Nam stock market 103
Pham Thi Huyen - Precedent and the application of precedent in Vietnam law system 109
Duong Thi Huyen - The relationship of the English's factory in Hirado (1613- 1623) with Japan government 115
Tran Nguyen Si Nguyen - Subtle mass mobilization is core of political activism art of Ho Chi Minh 121


Journal of Science and Technology
170

(10)
(11)

Dinh Thi Giang - J. Locke’s thoughts of the origin and characteristics of civil society 127
Tran Bao Ngoc, Le Thi Luu, Bui Thanh Thuy et al - The pharmaceutical students’ perception of educational


environment at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy by DREEM questionnare 131
Luong Ngoc Huyen - A current issue of applying mathemarics into teaching practice and assessing,


evaluating the result of learning mathemarics of 10th grade students in high schools in Tuyen Quang city,


causes and solutions 137
Nguyen Thi Hong, Nguyen Xuan Truong, Hoang Thi Giang - Geographical approaches in research of the


relationship between economic development and ensuring national defense and security for border communes,


Ha Giang province 143


Do Thi Quyen, Nguyen Thi Kim Tuyen - Study psychological factors which affect to the buy online behavior of


consumers in Thai Nguyen province 149
Phuong Huu Khiem, Nguyen Dac Dung, Nguyen Ngoc Ly - Developing the output product market for forest


plantations followed sustainable trend in Dong Hy district, Thai Nguyen province 155
Phan Thi Thanh Huyen, Ha Xuan Linh - Study on residental land price in Soc Son district, Ha Noi city 161
Nguyen Thi Van Anh - Attracting investment – motivation and foundation to develop sustainable economic in


Thai Nguyen province 167


Van Thi Quynh Hoa, Nguyen Lan Huong - The effects of information technology in teaching English to firstyear students at University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University 173
Mai Van Can - Using the character of Thach Sanh in teaching English practice at secondary school 179
Do Thi Huong Lien - Discussion on revolution of Hoang Dinh Kinh (Cai Kinh) and relationship with


contemporary revolutions 185


Pham Van Quang, Nguyen Huy Anh - Solutions to enhance the activeness of study of students physical


education and sport faculty at Thai Nguyen University of Education 191
Nguyen Thi Minh Thu, Bui Thi Ngoc Anh - Folk songs in fishing village of Ha Long Bay - characterristics of


sea culture 197


Dang Anh Tuan, Ngo Thi Minh Hang, Pham Thi Trung Ha - Recovering of real estate market and business


risk of real estate companies 203


Le Van Tho, Vu Anh Tuan - Assessment land use in urban areas in Viet Tri city – Phu Tho province from


2011 to 2016 209

×