Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Vật lí 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.39 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT VĂN HIẾN
TỔ VẬT LÝ


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011


MÔN VẬT LÝ KHỐI 10
I.Lý thuyết:


1. Các dang cân bằng


a) Tổng hợp 2 lực song song
b) Tổng hợp 3 lực đồng quy
c) Các dạng cân bằng.
2. Các định luật bảo toàn:


a) Nêu các khái niệm và biểu thức của các đại lượng sau: Động lượng, công,
công suất, động năng, thế năng, cơ năng?


b) Phát biểu nội dung và viết biểu thức cho: Định luật bảo toàn véctơ động
lượng, định lý động năng, định luật bảo tồn cơ năng của một hệ kín?


II. Bài tập:


CÁC DẠNG CÂN BẰNG: Các bài tập trong sách giáo khoa
CƠNG – CƠNG SUẤT


Câu 1: Xác định cơng của một lực 200N kéo một vật một quãng đường 2000 dm?
Và thời gian kéo vật là 2phút, xác định công suất của lực kéo?


Câu 2: Lực kéo vật là 20N hợp với phương nằm ngang một góc 300. Lực kéo làmvật dịch chuyển quãng đường 20m. Xác định cơng của lực kéo vật?


Câu 3: Một vật có khối lượng 2kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng
của lực kéo F. Biết lực kéo hợp với phương nằm ngang góc 300. Quãng đường vật(2)

Câu 4. Kéo một vật có khối lượng 3kg theo phương thẳng đứng lên trên với chuyển
động đều. Xác định lực kéo vật? Nếu kéo vật với quãng đường là 20m, hãy xác
định công của lực kéo vật?


Câu 5: Kéo một xơ nước có khối lượng 2kg từ giếng sâu 25m lên đều, xác định
công của lực kéo vật. Nếu thời gian kéo vật là 1p 30s, hãy xác định công suất của
lực kéo?


Câu 6: Cho một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300, vật có khối lượng 4kg


và mặt phẳng nghiêng có chiều dài 30cm. Hãy xác định cơng của trọng lực?
ĐỘNG NĂNG-THẾ NĂNG-CƠ NĂNG


Câu1: Cho một vật có khối lượng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Xác
định động năng của vật?


Câu2: Thả rơi một vật từ độ cao ban đầu là 20m vật có khối lượng 2kg. Xác định
cơ năng của vật tại thời điểm ban đầu với việc chọn mốc tính thế năng là tại mặt
đất, xác định vận tốc của vật khi chạm đất.


Câu 3: Cho một lị xo có độ cứng 200N/m, kéo dãn lò xo một khoảng 10 cm. Xác
định năng lượng mà lị xo đang có?


Câu 4: Treo một vật có khối lượng 2kg vào một lị xo có độ cứng 100N/m. xác


định độ biến dạng của lị xo khi lò xo ở trạng thái cân bằng? và xác định thế năng
của lị xo tại vị trí đó?


Câu 5: Một vật có khối lượng 3tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h. Do có
lực ma sát nên vật dừng lại sau khi đi được quãng đường 10m. Xác định công và
độ lớn của lực ma sát tác dụng lên vật?


Câu 6: Một vật có khối lượng 3 kg được thả rơi từ độ cao 30m.


a) Xác định cơ năng của vật tại thời điểm ban đầu?

×