Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.91 KB, 1 trang )

(1)

TÓM TẮT LUẬN VĂNPHẦN MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của Chuyên đề:


Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang rơi vào tình trạng suy thối, khủng hoảng tài
chính bùng phát tại Mỹ và lan rộng toàn cầu, kéo theo sự sụp đổ hàng loạt của nhiều định
chế tài chính khổng lồ, một loạt các Ngân hàng hàng đầu của Mỹ, Anh và các nước khác
trên thế giới đã phải tuyên bố phá sản.


Trước diễn biến kinh tế khó lường như hiện nay hoạt động của hệ thống Ngân hàng trong
nước trong những năm tới là rất khó khăn và thử thách, chính vì vậy việc phân tích hiệu quả
hoạt động của hệ thống Ngân hàng là một công việc rất cần thiết và cấp bách đặc biệt là đối
với Ngân hàng No&PTNT Việt nam Là một Ngân hàng thương mại của nhà nước, lớn nhất
trong hệ thống Ngân hàng của Việt nam cả về qui mô tài sản cũng như màng lưới hoạt động.
Là cơng cụ đắc lực hữu hiệu của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước trong việc thực thi các
chính sách tài chính tiền tệ. Ln giữ vị thế chủ đạo trong vai trị cung cấp tín dụng cho Cơng
nghiệp hố hiện đại hố nơng nghiệp và nơng thơn phù hợp với các mục tiêu chính sách của
Đảng và nhà nước. Chính vì vậy việc phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng No&PTNT
Việt nam khơng những chỉ có ý nghĩa đối với bản thân Ngân hàng mà nó cịn có một ý nghĩa
rất to lớn đối với toàn bộ nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế thế giới hiện nay.


Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và qua tìm hiểu thực tế em chọn đề
tài “Hồn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng No&PTNT Việt nam ” để
làm Luận văn của mình với mong muốn được đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học
góp phần hoàn thiện hơn nữa các phương pháp phân tích hiệu của hoạt động của Ngân
hàng No&PTNT Việt nam.


2. Kết cấu của luận văn:


Ngoài phần mở đầu và kết luận, các phần bố cục khác luận văn có kết cấu gồm 3 chương


chính như sau:


Chương 1: Lý luận chung về phân tích hiệu quả hoạt động trong các ngân


hàng thương mạiChương 2: Thực trạng phân tích hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng


No&PTNT Việt nam.


×