Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

KẾT HỢP SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC TẬP (PORTFOLIO) VÀ THUYẾT TRÌNH NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾP CẬN HẬU PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1017.13 KB, 11 trang )

(1)

Tập 172, số 12/2, 2017Tập 172


, Số


12/2(2)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾMôc lôc

TrangHà Xuân Hương - Thân phận người phụ nữ trong dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái 3


Ngô Thị Thu Trang - Một số biện pháp nâng cao năng lực sử dụng từ Hán Việt cho học sinh phổ thông 9
Nguyễn Thị Hà, Vũ Thị Hồng Hoa - Nâng cao tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử 15


Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Hương, An Thị Thư, Nguyễn Thị Hồng - Phát triển chuẩn mực kế toán


Việt Nam theo hướng chuẩn mực kế toán quốc tế 21
Nguyễn Thị Hòa - Sử dụng tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam” trong giáo dục lịch sử 27
Nguyễn Thị Xuân Thu, Phạm Ngọc Duy - Những tác động của việc sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa đối với khả


năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học


Thái Nguyên 33Vũ Kiều Hạnh, Hoàng Thị Cương - Nghiên cứu kỹ năng đọc của sinh viên năm thứ 2 tại trường Đại học Nông


Lâm – Đại học Thái Nguyên, cơ sở để thiết kế các hoạt động rèn luyện tăng cường 39
Nguyễn Thị Thu Hường - Bảo vệ quyền nhân thân cho lao động chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam 45
Nguyễn Thị Thắm - Hành trình tìm kiếm hạnh phúc của nhân vật nữ trong Những nẻo đường đời và những bản


tình ca khác của Le Clézio 51


Lê Thị Lựu, Trần Bảo Ngọc, Bùi Thanh Thủyvà cộng sự - Nhận thức của sinh viên cử nhân điều dưỡng về


môi trường giáo dục tại trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên bằng bảng hỏi DREEM 57
Bùi Thị Minh Hà, Nguyễn Hữu Thọ - Nhận thức của nơng hộ về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí


hậu tới sản xuất chè - Trường hợp nghiên cứu: Vùng chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên 63
Dương Thanh Tình, Trần Văn Quyết, Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Việt Dũng - Giải quyết việc làm cho lao


động dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên,


tỉnh Yên Bái 69


Nguyễn Thu Nga, Đỗ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Diệu Hồng - Sử dụng hàm Cobb - Douglas tuyến tính để


đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam 75
Phùng Thanh Hoa, Bùi Thị Thanh Thuỷ - Tác động của kinh tế thị trường đến nông thôn Việt Nam hiện nay 81
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Sombath Kingbounkai - Quá trình di cư của người Việt đến Lào và định cư tại tỉnh


Luangprabang nước CHDCND Lào 87


Vi Thị Phương - Sử dụng báo chí vào cơng cuộc xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam, nhìn từ góc độ tạp chíTao Đàn (1939) 93


Nguyễn Thị Minh Loan - Đề xuất mơ hình tập huấn dạy đặt câu hỏi trong kỹ năng đọc hiểu 99
Nguyễn Thị Bích Ngọc - Đánh giá nội dung và việc giảng dạy học phần bút ngữ tiếng Anh trung cao cấp 2 tại


Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên xét từ góc độ sinh viên 105
Nguyễn Mai Linh, Trần Minh Thành, Dương Thị Hồng An - Kết hợp sử dụng hồ sơ học tập (Portfolio) và


thuyết trình nhóm trong dạy và học các khóa học tiếng Anh chuyên ngành tiếp cận hậu phương pháp luận 111
Trần Thị Kim Hoa - Phát triển năng lực sử dụng từ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số qua


các bài tập về từ 117


Trần Tú Hoài - Một số nội dung cơ bản của chính sách phát triển giảng viên qua thực tiễn tại trường Đại học


Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 121


Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy - Rèn luyện phong cách làm việc quần chúng của người cán bộ theo phong


cách Hồ Chí Minh 127


Journal of Science and Technology
172

(12/2)
(3)

Tống Thị Phương Thảo - Bảo vệ quyền của lao động nữ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ theo pháp luật


lao động Việt Nam 131Lương Thị Hạnh - Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Kạn 137
Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền - Một số vấn đề về việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên


Việt Nam hiện nay 143
Hồ Lương Xinh, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Giang, Lưu Thị Thùy Linh, Bùi Thị Thanh Tâm, Nguyễn


Mạnh Thắng - Xác suất cải thiện thu nhập của hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp


tỉnh Thái Nguyên 149


Đinh Ngọc Lan, Đoàn Thị Thanh Hiền, Dương Tuấn Việt - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và


tiêu thụ miến dong tại huyện Nguyên Bình- tỉnh Cao Bằng 155
Đỗ Thị Hà Phương, Chu Thị Hà, Nguyễn Thị Giang, Dương Xuân Lâm - Tác động của vốn xã hội và công nghệ


thông tin đến dự định chia sẻ tri thức và hành vi chia sẻ tri thức của cán bộ giảng viên tại Đại học Thái Nguyên 161
Nguyễn Thị Hiền Thương, Dương Thị Thu Hoài, Cù Ngọc Bắc, Kiều Thu Hương, Vũ Thị Hải Anh - Sự


tham gia của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng - chương trình xây dựng nơng thơn mới


tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 169
Vũ Bạch Điệp, Mai Việt Anh - Huy động vốn cho phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố


Thái Nguyên, thực trạng và một số giải pháp 175
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Huyền Trang - Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu


quả dạy học môn khẩu ngữ cao cấp cho sinh viên Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 181
Trần Thị Yến, Khổng Thị Thanh Huyền - Những lỗi về câu thường gặp trong bài viết tiếng Anh học thuật của


sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Anh: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp 187


Hà Thị Thanh Hoa, Chu Thị Kim Ngân, Dương Thị Thúy Hương - Mức độ hài lòng của khách hàng về chất


lượng dịch vụ mạng di động Vinaphone tỉnh Thái Nguyên 193
Vũ Thị Loan, Vũ Thị Hậu - Vai trị của giá cổ phiếu đối với dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp: Mơ hình


SVM 199


Hồ Thị Mai Phương, Hoàng Thị Tú, Trần Nguyệt Anh - Thiết kế và tổ chức trò chơi học tập trong hình thành


biểu tượng tốn học sơ đẳng cho trẻ mẫu giáo 205
Đồng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Thu Hường, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu(4)

Nguyễn Mai Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 172(12/2): 111-116


X


111


PORTFOLIO DEVELOPMENT AND GROUP PRESENTATION


FOR ESP COURSES TOWARD POSTMETHODNguyen Mai Linh*, Tran Minh Thanh, Duong Thi Hong An


University of Information and Communication Technology – TNU


SUMMARY


English for Specific Purposes (ESP) is an essential subject for university students to prepare well
for them in the future professional life as well as further advanced learning. However, the current
ESP teaching is still largely based on traditional teaching approaches such as Grammar Translation


or Communicative Language Teaching. Students often feel that learning ESP is a burden and is
frustrated with classes. In this paper, we propose a method for renovating teaching and learning
towards Postmethod. Specifically, the paper guides the use meticulously of portfolio and group
presentation to increase the effectiveness of ESP courses at University of Information and
Communication Technology - Thai Nguyen University.


Key words: Portfolio development, ESP, ESP teaching, postmethod, group presentation


INTRODUCTION *


Kumaravadivelu (1994) [3] stated, “The term
“pedagogy” in a broad sense is to include not
only issues pertaining to classroom strategies,
instructional materials, curricular objectives,
and evaluation measures, but also a wide range
of historical, political, and socio-cultural
experiences that directly or indirectly influence
L2 education.” Within such a broad-based
definition, he visualized a postmethod
pedagogy as a three-dimensional system
consisting of three pedagogic parameters:
particularity, practicality, and possibility.


Howatt's (1984) [2] documents the changes of
language teaching chronologically by
professional practitioners throughout the
history up to the 20th century when the Direct
Method appeared. The notion of “method”
itself has been one of the most lasting legacies
of the Direct Method. The fact that the term


methods is used in a variety of ways in
TESOL offers a challenge for anyone wishing
to enter into the analysis or deconstruction of
methods. At least three somewhat distinct
meanings can be identified as Smorgasbord
of Ideas [4] which includes “programs,
curricula, procedures, demonstrations, modes
of presentation, research findings, tests,
*


Tel: 0975909196; Email: nmlinh@ictu.edu.vn


manners of interaction, materials, texts,
films, videos, computers and more” (p. 3);
Prescription for Practice [1] which means a
fixed set of classroom practices that serve as
a prescription and therefore do not allow
variation; and Organizing Principles [5]
which means as an umbrella term comprising
approach, design, and procedure.(5)

Nguyễn Mai Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 172(12/2): 111-116


112


are not derived from classroom practice. To
sum up, each method of language teaching


and learning has its own limitations.
Therefore, the emergence of an alternative to
methods called postmethod pedagogy has
been proposed by postmethodologists like
Kumaravadivelu (1994) [3].


In the curriculum for Thai Nguyen University
of Information and Communication
Technology (ICTU) students, English courses
account for 12 credits, which are distributed
into two phases: General English (GE) and
English for Specific Purposes (ESP). ESP
courses are taught in the second semester of
the second academic year. Teaching
methodology used in ESP courses is the
traditional method so-called
grammar-translation. The aims of ESP courses are that
when students have done those courses, they
will be able to master some technical lexis
relevant to their field and some reading
comprehension skills which are useful for them
to read technical texts in the future. Although
students have finished three General English
courses at ICTU and have elementary level of
English proficiency for communication, most
of them find that ESP courses are really a
burden due to the technical words, scientific
expressions and new writing styles. They are
usually unmotivated to learn and feel ESP
courses rather boring and difficult. Moreover,


based on surveys conducted at the end of the
course by the Division of Testing and
Education Quality Insurance, majority of
students (75%) complained that the content of
the ESP textbooks is somehow not relevant to
their major and is not of their interest.
Realizing the current situation of teaching and
learning ESP courses at ICTU and being
aware of that ESP constituted an independent
field in the context of general language
learning as well as owing to their virtue of
unique content, style and delivery, ESP
courses require the usage of different
strategies when compared to those used in


general language-learning situations, the
researcher would propose an innovative
practice for coping with ESP courses in ICTU
called “Portfolio development and group
presentation for ESP courses toward
postmethod”. This aims to change the
current teaching ESP courses significantly
and comprehensively for a better learning
outcome based on the conditions of
postmethod and principles of particularity,
practicality and possibility.


INNOVATIVE PRACTICE: THE SHAPE


The proposed innovative practice consists of


two activities: Portfolio development and
Group presentation. The portfolio will be
developed individually every week of learning
and the presentation will be made in groups.


Activity 1: Portfolio development


Instructions and procedures for developing
portfolios


This is implemented step by step as follows:


Step 1: (Week 1): Introduction into the course


- The teacher divides the class into 08 groups
of 05 students, and each group elects a group
leader.


- The teacher introduces the course: duration,


objectives, teaching and learning methods,
assessment etc.; and announces students what


they will have to do to complete the course:


Students will have to develop their own
individual portfolio every week of learning
excluding four (04) first weeks; and they will
have to make a group presentation about the
chosen topic.- The teacher instructs students how to develop
their portfolio and make group presentation.(6)

Nguyễn Mai Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 172(12/2): 111-116


X


113
to develop their own portfolio in each week


of learning.


+ Each group then will register the topic for
their group presentation so that there is no
coincidence. For example, the following
definitions with the highlighted bolt words
can be included in the students’ portfolio.


e.g.1. In electronics, a transistor is a
semi-conductor device commonly used to amplify
or switch electronic signals…


eg. 2. A sensor is a device that measures a
physical quantity and converts it into a signal
which can be read by an observer or by an
instrument…..


e.g. 3. Process control is a statistics and
engineering discipline that deals with…


Step 2: (Week 2): Introduction about the


language and style of ESP text


- The teacher introduces on common
structures for giving a scientific definition or
a process using either active forms or passive
forms and how to explain the scientific
concepts.


- The teacher shows students example for
illustration.


- The teacher asks students to give examples.
Their answers may various but this provides
students opportunities to apply the linguistic
structures to speak.


- The teacher lectures on how to describe a
scientific process; raising the awareness use
of sequencing words or phrases such as


firstly, secondly, next and finally…and the


English tense and voice used to describe the
process: mainly simple present tense and


passive voice.


- The teacher gives a short ESP passage and


analyzes the passage as an illustration.


First, the chassis or casing for the camera is
created. The material used to create the
casing is usually a form of polycarbonate
plastic that is extremely durable. The casing
itself is produced through a process known as


injection molding…….Next, the shutter
assembly and film transport system are
created. While this system is mainly
mechanical, it does harness an electronic
chip to verify the film speed. In addition, the
shutter is constructed using brand specific
materials……After the shutter is added, the
viewfinder is added. This is where the
photographer looks into the camera to line up
their shot ….


- The teacher gives another passage consisting
of both a definition and a process and ask
student to analyze the structure used.


- The teacher raises the students awareness of
language used in ESP texts.


This step will be useful and necessary
because the teacher will raise students’
awareness of the distinctive features of ESP
texts in terms of language used, the lexis and


the style. It will help students to develop their
portfolio in terms of interpretation, analysis
and evaluation of the content of their
portfolio.


Step 3: (Week 3): Guiding students how to


develop their own portfolio


- The teacher guides students how to develop
their portfolio: Introduce students a typical
scientific text to get student be used to the
structure or layout of a scientific text.


Generally there are 5 parts: Definitions or


concepts; Development or history; The
manufacture of the equipment; Its
applications; Its advantages and
disadvantages and Conclusion.


The teacher asks students to develop their
portfolio with the similar structure of the
sample. The requirement of the similar
structure will allow students to add more parts
of scientific text of their interest to their
portfolio.(7)

Nguyễn Mai Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 172(12/2): 111-116114


+ Develop a portfolio with similar structure
as introduced, and analyse the text into
different parts.


+ Underline the structures used to give
definitions happening to appear in the text
using red colour pen.


+ Underline the passage or paragraph in the
text that describe a process of manufacturing
of the products using green colour pen.


+ Write down the new words and provide the
Vietnamese meaning in another sheet of paper
as a part of their portfolio.


This step will be meaningful and instructive
to students due to it will help students know
how to work with portfolio development
and ensure that student know how to
self-study at home.


Step 4: (Week 4): Guiding students how to


make a group presentation


- The teacher introduces a sample
presentation that includes the following parts:+ Introduction: talks about the general ideas


of the topics


+ Main part: This part contains several


subparts which should be made clear about
the necessary basic content of the scientific
topics ensuring that the audience or other
students of the class will get the knowledge of
their major but in a foreign language.


+ Conclusion: The summary of what have


been presented in the main part and gives the
list of references.


- The teacher provides students with some
useful common basic linguistic structures
used for giving presentation: Greeting


patterns; Introducing patterns of the layout of
the presentation; Structure for ideas or slides
transition/ shift; and Closing patterns.


- The teacher asks Group one to prepare the
presentation at home and send their
presentation to the teacher via email so that
the teacher can study and make any


adjustment or amendment if necessary. The


teacher also asks the other groups to prepare
their presentation and send their presentations
via email to the teacher as soon as possible.


After this step, students will be able to and
know how to apply the techniques, the
procedures and their linguistic knowledge to
integrate their portfolio development and
group presentation.


Activity 2: Group presentation


Continuing the previous steps and after
students have been introduced how to make a
presentation, the following steps involved in
producing the final product.


Step 1: (Week 5): Giving consultation for


Group 1


- The teacher provides necessary consultation
about the content of the presentation; explains
the difficult concepts and tells them to make
emphasis on certain content in the presentation.


- The teacher asks Group 1 to send the list of
the new words they found in their


presentation via email (may be to the class
email) for the rest of the class so that the other
students can study those new words in
advance for better comprehend the
presentation. It is supposed that students will
learn well if they know what to learn and
fully equipped with linguistic items.


- Group one then will adjust and amend their
presentation at home based on the suggestions
of the teacher.


This step is very essential because it ensures
that the students’ presentation will be
systematic and contain non-biased needed
knowledge.


Step 2: (Week 6 – week 13): Group


presentation and portfolio collection for
assessment


- From week 6 to the end of the course (week
13), each group in turn in their registered
week will present their topic in 30 minutes.(8)

Nguyễn Mai Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 172(12/2): 111-116


X115
teacher can assist students to comprehend


the difficult concepts.


- 15 minutes later teacher makes
reinforcement to ensure that students can
grasp the knowledge of topics one by one.


- 30 minutes left of third period teacher will
give consultation for one following group
who will give the presentation in the
coming week.


- Teacher does similar activities in the coming
weeks to the end of the course.


INNOVATIVE PRACTICE: THE
PRACTICALITY


Due to the method meets the current demand
of the teaching situation, it helps to solve the
inherent problems existing and emerging in
teaching and learning ESP courses like
students’ boredom of the course, their
difficulties in acquiring the technical
knowledge and gap - elimination between the
content of the textbooks and the expertise
knowledge. In other words, the method has a
practical significance. The unequal power


relationship between theory and practice is
overthrown.


INNOVATIVE PRACTICE: THE
POSSIBILITY


Regarding the pedagogy of possibility, it can
be easily noticed that the two activities
constituting the innovative practice really
empower students. They can develop
theories, forms of knowledge, and social
practices that work with the experiences
that they bring to the ESP classes. Through
the involved activities for developing
individual and group work, students are
provided challenges and opportunities for a
continual quest for leadership, interpersonal
communication skills, subjectivity and
self-identity. All the supports in terms of linguistic
equipment for developing the portfolio and
making presentation and the consultation is
fully provided for the students; so they are


able to develop their pile of portfolio and to
give their presentation. In other words, the
method is a manifestation of a critical
approach emphasizing the role of teaching in
identity formation and social transformation.


INNOVATIVE PRACTICE: THE


LIMITATIONS


The proposed innovative practices might have
some limitations. Students might copy the
portfolio of the other or translated from the
documents written in Vietnamese. In addition,
the selected topics may not be appropriate to
the course’s objectives. The teachers of
English themselves are supposed not to have
sufficient knowledge of scientific majors;
therefore, while negotiating the topics of the
portfolios they cannot well control the
negotiation leading to the quite bias of the
overall content of those ESP courses.


CONCLUSION(9)

Nguyễn Mai Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 172(12/2): 111-116


116


REFERENCES


1. Brown, D. (2001), Teaching by Principles,
Second Edition, San Francisco State University.
2. Howatt, A. (1984), A history of English language


teaching, Oxford: Oxford University Press.


3. Kumaravadivelu, B. (1994), “The Postmethod


Condition: (E)merging Strategies for Second/


Foreign Language Teaching”, TESOL Quarterly,


28(1), pp. 27-48.


4. Oller & Richard-Amato (1983), Methods that


work: a smorgasbord of ideas for language
teachers, Boston: Heinle and Heinle Publishers


5. Richards, J., & Rodgers, T. (2001), Approaches


and methods in language Teaching (2nd ed.),


Cambridge: Cambridge University Press.


TÓM TẮT


KẾT HỢP SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC TẬP (PORTFOLIO) VÀ THUYẾT TRÌNH
NHĨM TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH


CHUYÊN NGÀNH TIẾP CẬN HẬU PHƯƠNG PHÁP LUẬN


Nguyễn Mai Linh*, Trần Minh Thành, Dương Thị Hồng An


Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên


Tiếng Anh chuyên ngành là môn học thiết yếu đối với sinh viên các trường đại học nhằm chuẩn bị
tốt cho sinh viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp cũng như học tập nâng cao sau này. Tuy


nhiên, việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành hiện nay vẫn chủ yếu theo các đường hướng giảng
dạy truyền thống như Ngữ pháp - Dịch (Grammar - Translation) hay Đường hướng giao tiếp
(Communicative Language Teaching). Sinh viên thường cảm thấy việc học tiếng Anh chuyên
ngành như là một gánh nặng cũng như cảm thấy chán nản với các giờ học. Trong bài báo này
chúng tôi đề xuất biện pháp đổi mới cách dạy và học theo hướng tiếp cận hậu phương pháp luận
(Postmethod). Cụ thể, bài báo hướng dẫn một cách cụ thể các bước tiến hành việc sử dụng
portfolio (hồ sơ học tập) và thuyết trình nhóm để gia tăng hiệu quả của việc giảng dạy tiếng Anh
chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: Hồ sơ học tập tập, Tiếng Anh chuyên ngành, giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, hậu


phương pháp luận, thuyết trình nhóm


Ngày nhận bài: 01/9/2017; Ngày phản biện: 08/10/2017; Ngày duyệt đăng: 16/10/2017
*(10)

soT

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICSContent

Page


Ha Xuan Huong - Women’s stituations in Thai and Tay’s folk songs 3
Ngo Thi Thu Trang - Some measures that need to be implemented to enhance students’ ability in terms of
using Sino – Vietnamese words 9
Nguyen Thi Ha, Vu Thi Hong Hoa - Enhancing the proportion of female in people’s elected bodies 15


Nguyen Thu Ha, Nguyen Thi Mai Huong, An Thi Thu, Nguyen Thi Hong - Developing vietnamese


accounting standards towards international accounting standards 21
Nguyen Thi Hoa - Using collection “Vietnam wartime letters” in historical education 27
Nguyen Thi Xuan Thu, Pham Ngoc Duy - Effects of using semantic mapping on ESP vocabulary retention of


the students at University of Technology – Thai Nguyen University 33
Vu Kieu Hanh, Hoang Thi Cuong - English reading skill of the second-year students at University of


Agriculture and Forestry – Thai Nguyen University: basis for enhancement activities 39
Nguyen Thi Thu Huong - Protection ofpersonal rights for juvenile labor in Vietnam law 45
Nguyen Thi Tham - The journey to search for happiness of female characters in the short stories Cœur brûle et autres


romances of Le Clézio 51


Le Thi Luu, Tran Bao Ngoc, Bui Thanh Thuy et al - The bachelor of nursing students’ perception of educational


environment at University of Medicine and Pharmacy - Thai Nguyen University by DREEM questionnare 57
Bui Thi Minh Ha, Nguyen Huu Tho - Awareness of household on climate change and its effectiveness on tea


cultivation: a case study in Tan Cuong tea area, Thai Nguyen city 63
Duong Thanh Tinh, Tran Van Quyet, Nguyen Ngoc Ly, Nguyen Viet Dung - Employment creation potential


for ethnic minorities through value chain development of cinnamon products in the northern mountainous region


of Vietnam - a case study of Van Yen district, Yen Bai province 69
Nguyen Thu Nga, Do Thi Tuyet Mai, Nguyen Thi Dieu Hong - Applying Cobb-Douglas linear function to


measure the efficiency of Vietnam commercial banks 75
Phung Thanh Hoa, Bui Thi Thanh Thuy - The impact of market economy on rural Viet Nam at present 81


Hoang Thi My Hanh, Sombath Kingbounkai - The migration process of Vietnamese to Laos and location in


Luangprabang province of Laos 87


Vi Thi Phuong - Using press to the new construction of building culture in Vietnam, look at the Tao Dan


magazine (1939) 93


Nguyen Thi Minh Loan - A proposed model for question generation instruction in reading comprehension 99
Nguyen Thi Bich Ngoc - English written proficiency – upper intermediate 2 (EWU241): students’ evaluation of


the course content and teaching activities at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen University 105
Nguyen Mai Linh, Tran Minh Thanh, Duong Thi Hong An - Portfolio development and group presentation


for ESP courses toward postmethod 111
Tran Thi Kim Hoa - Developing the ability of using Vietnamese for ethnic minority elementary school pupils


through vocab excercises 117


Tran Tu Hoai - The main points of “lecturers development” policy that were taken in University of Education –


Thai Nguyen University 121


Pham Thi Huyen, Vu Thi Thuy - Training the working style manner of cadres following Ho Chi Minh’s style 127


Journal of Science and Technology
172

(12/2)

(11)

Tong Thi Phuong Thao - Protect the rights of women workers during pregnancy, childbirth and child rearing


according to Vietnamese labor law 131
Luong Thi Hanh - The role of ethnic minority women in building new rural areas in Bac Kan province 137
Nguyen Thi Thanh Ha, Nguyen Thi Thu Hien - Some issues on building new ways of life for Vietnamese


students nowadays 143
Ho Luong Xinh, Nguyen Thi Yen, Nguyen Thi Giang, Luu Thi Thuy Linh, Bui Thi Thanh Tam, Nguyen


Manh Thang - Probability of improving farmer household income after agricultural land acquisition at


industrial zones in Thai Nguyen province 149
Dinh Ngoc Lan, Doan Thi Thanh Hien, Duong Tuan Viet - Analyzing factors effect to production and


consumption of canna in Nguyen Binh district - Cao Bang province 155
Do Thi Ha Phuong, Chu Thi Ha, Nguyen Thi Giang, Duong Xuan Lam - Investigating the effects of social


capital and information technology on knowledge sharing intention and knowledge sharing behavior among


employees in Thai Nguyen University 161
Nguyen Thi Hien Thuong, Duong Thị Thu Hoai, Cu Ngoc Bac, Kieu Thu Huong, Vu Thị Hai Anh -


Research the contribution of cityzens to implement the imfrastructure criteria for new rural program in Phu


Luong district, Thai Nguyen province 169
Vu Bach Diep, Mai Viet Anh - Some solutions for mobilizing capital for small and medium enterprises developing


Thai Nguyen city 175


Nguyen Thi Ngoc Anh, Hoang Huyen Trang - Designing and using learning games in order to increase the


effective teaching in oral advanced proficiency for chinese students at School of Foreign Languages, Thai


Nguyen University 181


Tran Thi Yen, Khong Thi Thanh Huyen - Common sentence problems in academic writing committed by


Vietnamese students of English: situation, causes and solutions 187
Ha Thi Thanh Hoa, Chu Thi Kim Ngan, Duong Thi Thuy Huong - The satisfaction of customers on the


quality of Vinaphone mobile network service of Thai Nguyen province 193
Vu Thi Loan, Vu Thi Hau - The role of market stock price as a financial distress predictor: SVM model 199
Ho Thi Mai Phuong, Hoang Thi Tu, Tran Nguyet Anh - Design and organization of learning games in


elementary school mathematical symbols for elementary school children 205
Dong Thi Hong Ngoc, Nguyen Quynh Hoa, Nguyen Thi Thu Huong, Hoang Thanh Hai, Nguyen Thi Thu


Hang - Application of logistic models in rating credit of listed construction enterprices in Vietnam 211
Ha Thi Hoa, Ho Ngoc Son - Values chain analysis through consumption channels of Son tra in Yen Bai province 219

×