Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta | Ngữ văn, Lớp 7 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (930.81 KB, 15 trang )

(1)


(2)I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN


1. Tác giả:- Người chiến sĩ cách mạng,
anh hùng dân tộc, vị lãnh tụ
vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
- Là nhà văn, nhà thơ lớn
của Việt Nam.


- Là danh nhân văn hóa thế
giới.(3)

(4)

Tiết 81

:

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA(HỒ CHÍ MINH)


2. Tác phẩm


* Nêu xuất xứ của văn bản
“Tinh thần yêu nước của
nhân dân ta”?


* Văn bản thuộc thể loại gì?


- Bài văn trích trong Báo cáo Chính


trị của Hồ Chí Minh, tại Đại hội


lần thứ II (2/1951) của Đảng Lao


Động Việt Nam.

(5)

Tiết 81

:

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA(HỒ CHÍ MINH)


3. Bố cục:


* Bố cục văn bản được
chia làm mấy phần? Nội
dung từng phần?


Nêu vấn đề: “Từ đầu…… lũcướp nước”=> Dân ta có mộtlòng nồng nàn yêu nước.
Giải quyết vấn đề: “Lịch sửta …… lòng nồng nàn yêu


nước” => Những biểu hiện củalòng yêu nước.
(6)

Tiết 81

:

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA(HỒ CHÍ MINH)
1. Nêu vấn đề:* Bài văn này nghị luận về
vấn đề gì?


* Được thể hiện trong câu
nào?


_

Truyền thống yêu nước của nhândân ta._ Câu (1) và (2) “Dân ta có mộtlịng nồng nàn u nước. Đó là


một truyền thống quý báu của


ta.”
(7)

Tiết 81

:

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA(HỒ CHÍ MINH)
1. Nêu vấn đề:


* Tác giả nêu vấn đề bằng
cách nào? Tác dụng nghệ
thuật của cách nêu vấn đề
ấy?(8)

Tiết 81

:

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA(HỒ CHÍ MINH)1. Nêu vấn đề:


* Tìm những động từ và
phép so sánh trong câu
thứ 3. Qua đó tác giả
khẳng định điều gì?


_ Động từ: kết thành, lướt qua, nhấn


chìm…
(9)

2. Giải quyết vấn đề : Truyền thống yêu nước của nhân


dân taNhững biểu hiện của lòng yêu nước


Trong lịch sử Ngày nay


Những cuộc kháng
chiến thời đại: Bà


Trưng. Bà Triệu,
Trần Hưng Đạo, Lê


Lợi, Quang
Trung…


Từ cụ già đến em nhỏ


Từ kiều bào đến đồng bàoTừ miền ngược đến miền xuôi


Từ chiến sĩ đến công chức
Từ phụ nữ đến các mẹ(10)

Truyền thống yêu nước của nhân dân ta


Những biểu hiện của lòng yêu nước


Trong lịch sử Ngày nay


Bà Trưng. Bà


Triệu,…


Từ …đến …


Từ …đến…


Đều giống nhau
nơi lòng nồng
nàn yêu nước.
Chúng ta phải(11)

Truyền thống yêu nước của nhân dân ta


Những biểu hiện của lòng yêu nước


Trong lịch sử Ngày nayNhiệm vụ của chúng ta


Giải thích.tuyên truyền, tổ chức, lãnh
đạo,làm cho tinh thần yêu nước của tất cả(12)

Tiết 81

:

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA(HỒ CHÍ MINH)


II. Phân tích:


1. Nêu vấn đề

:2. Giải quyết vấn đề:


3. Kết thúc vấn đề

:* Em có nhận xét gì


về nghệ thuật lậpluận của tác giả?

_ Trình tự lập luận chặt chẽ, hợp lý;


dẫn chứng cụ thể, phong phú,
(13)

Tiết 81

:

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA(HỒ CHÍ MINH)


II.Phân tích:


1. Nêu vấn đề:2. Giải quyết vấn đề:


3. Kết thúc vấn đề:
* Qua đây em cảm


nhận gì về phẩm


chất cách mạng


của Bác Hồ?

-Am hiểu cuộc sống và có tầm nhìn


chiến lược của vị lãnh tụ…
(14)

Thảo luận nhóm:(3 phút)Dãy A:Câu1: Vì sao nói “Tinh thần u nước của nhân dân


ta” là một văn bản chứng minh mẫu mực?Dãy B:
(15)

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà- Học nội dung và ghi nhớ.- Viết đoạn văn ngắn về tinh thần học tập của lớp em với


cấu trúc câu: Từ …… đến…- Chuẩn bị bài: Sự giàu đẹp của tiếng Việt+ Đọc văn bản, trả lời câu hỏi trong SGK+VBT.+ Tìm hiểu các dẫn chứng chứng minh tiếng Việtgiàu và tiếng Việt đẹp.+ Tìm hiểu về nghệ thuật, phương pháp nghị luận


của tác giả.
×