Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 Quận 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108.52 KB, 2 trang )

(1)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015
MƠN: VẬT LÍ – LỚP 9


Câu 1: (2 đ)


a/ Dòng điện xoay chiều là dịng điện có chiều ln phiên thay đổi Các tác dụng của dòng
điện xoay chiều là nhiệt, từ quang, sinh lý. Tác dụng phụ thuộc vào chiều dòng điện là tác
dụng từ.Máy phát điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ


b/ Máy biến thế gồm các bộ phận chính là :lõi sắt và 2 cuộn dây có số vịng khác nhau. Khi
tải điện năng đi xa, nguyên nhân gây ra hao phí điện năng là do hiện tượng tỏa nhiệt trên
đường dây.Cơng thức tính cơng suất hao phí vì nhiệt trên dây tải là P hp = R. P2/U2 . Để


giảm hao phí vì nhiệt xuống 400 lần thì cần phải tăng U lên 20 lần
Câu 2: (2 đ) Gạch dưới nội dung SAI: 0,25 đ; Sửa được chỗ SAI: 0,25 đ


STT NỘI DUNG Sửa lại


1 Thấu kính phân kỳ ln ln cho ảnh ảo lớn hơn vật Nhỏ
2 Muốn tia sáng không bị khúc xạ khi truyền qua 2 môi trường


trong suốt thì tia tới phải vng góc với đường pháp tuyến Mặt phân cách
3 Một kính lúp có tiêu cự là 0,125 m thì số bội giác của nó là 200X 2X4 Tấm lọc màu hấp thụ tốt những ánh sáng cùng màu với tấm lọc khác
Câu 3: ( 1,5đ)


a/ Mắt người này có tật cận thị. ………0,5 đ
b/ Để nhìn rõ các vật ở xa vơ cực, người này phải đeo kính phân kỳ, tiêu cự 100 cm0,25 đx2
c/ Khi đeo kính, người đó khơng thể nhìn rõ các vật ở điểm cực cận vì ảnh của vật này qua
kính nằm ở vị trí gần hơn điểm cực cận của mắt………0,5 đ
Câu 4: ( 1,5 đ)


Hiệu điện thế phát ra từ nhà máy phát điện là 20000V. Đưa dòng điện này vào một máy biến
thế có các số vịng là 10000 vòng và 2000 vòng để tải điện năng đi xa.


a/ Phải dùng cuộn 2000 vòng làm cuộn sơ cấp? Lúc đó, máy biến thế có tác dụng tăng thế
…0,25 đx2


b/ Hiệu điện thế cuộn thứ cấp: U = 100000V………0,5 đ
c/ Nếu d tăng gấp đơi thì S tăng gấp 4 do S tỉ lệ thuận với d2 R giảm 4 lần  P


hp giảm 4


lần……0,5 đ


Câu 5: (3đ) Vật AB có dạng hình mũi tên cao 1 cm cho ảnh thật A’B’= 4 cm qua một thấu kính.
a/ Theo em, đây là thấu kính hội tụ . Vì cho ảnh thật………0,5 đx2
b/ Vẽ hình ………1 đ
c/ Tiêu cự của thấu kính hội tụ f = 16 cm………1 đ(2)
×