Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 Môn Vật lý lớp 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (222.91 KB, 3 trang )

(1)

Họ và tên: ...


Lớp ...


Trường THCS: ...


BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013


Môn Vật lý lớp 9 (Thời gian làm bài: 45 phút )


Đề ra
Câu 1: (4 điểm)


a) Nếu đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai
đầu cuộn thứ cấp có sáng lên không ? Tại sao ?


b) Nêu nguyên nhân gây hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện, viết cơng thức tính
cơng suất hao phí điện năng và biện pháp làm giảm điện năng hao phí?


Câu 2: (2 điểm) Nêu các biểu hiện các tật của mắt và cách khắc phục các tật đó?


Câu 3: (4 điểm) Một vật sáng AB có dạng hình mũi tên được đặt vng góc với trục chính của
một thấu kính hội tụ, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 8 cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.


a. Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính.
b. Nêu tính chất của ảnh tạo bởi thấu kính khi đó.


c. Dựa vào hình vẽ, tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và tỉ số giữa chiều cao của ảnh với
chiều cao của vật.(2)

PHÒNG GD&ĐT


ĐỨC THỌ


---


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012 - 2013. MÔN: Vật lý 9.


–––––––––––––––––––


Câu 1a
(2đ)


a. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì
bóng đèn phát sáng vì: Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế
xoay chiều thì sẽ tạo ra trong cuộn dây đó một dòng điện xoay chiều. Lõi sắt
bị nhiễm từ trở thành một nam châm có từ trường biến thiên; số đường sức
từ của từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp biến thiên. Do đó
trong cuộn thứ cấp xuất hiện dịng điện cảm ứng (dòng điện xoay chiều) làm
cho đèn sáng. Một dòng điện xoay chiều phải do một hiệu điện thế xoay
chiều gây ra. Bởi vậy ở hai đầu cuộn thứ cấp có một hiệu điện thế xoay
chiều.


0,5


1,0


0,5


Câu 1b
(2đ)b. Nguyên nhân hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện là do tỏa
nhiệt trên đường dây truyền tải.


Cơng thức tính điện năng hao phí: Php= 2 .
2


U
P
R


Biện pháp làm giảm hao phí:


- Giảm điện trở R. Cách này tốn kém, ít hiệu quả


- Tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Cách này hiệu quả và dễ dàng
thực hiện nhờ máy biến thế.


0,5


0,5


0,5
0,5


Câu 2
(2đ)


Các tật của mắt là:
- Tật cận thị :+ Biểu hiện : Nhìn rõ vật ở gần, khơng nhìn rõ vật ở xa.


+ Cách khắc phục là đeo kính cận là loại thấu kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở
xa. Kính cận phù hợp có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn.


- Tật mắt lão:


+ Biểu hiện : Nhìn rõ vật ở xa, khơng nhìn rõ vật ở gần.


+Cách khắc phục là đeo kính lão là loại thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở
gần.


0,5


0,5


0,5
0,5


Câu 3
(4 điểm)


a, Dựng được ảnh


b, Nêu được tính chất của ảnh:


- Là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
c, Theo hình vẽ ta có: OAB ~  OA’B’


0,5đ


B’


A’ F


A


B I(3)

ta có:
AO
O
A
AB
B


A' ' '


 hay


d
d
h


h' '


 (1)


mặt khác ta có ’F’OI ~  F’A’B’


từ đó ta có:


'
'
'
'
'
OF
F
A
OI
B
A


 (2)


mà AB = OI nên (2)


'
'
'
'
'
'


'
f
f
d
h
h
hay
OF
OF
O
A
AB
B
A
Từ (1) và (2) ta có:


)
(
40
8
10
10
.
8
.
. ' '


'.
'
'
cm
d
f
df
d
f
d
d
d
f
d
f
f
d
d
d




×