Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

VUA TỰ ĐỨC VỚI VẤN ĐỀ CÔNG GIÁO TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1862

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (801.34 KB, 11 trang )

(1)


(2)

T¹p chÝ Khoa häc và Công nghệ

CHUYấN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾMơc lơc

TrangBùi Hồng Tân - Tình hình sở hữu ruộng đất công ở huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên qua nghiên cứu tư liệu địa bạ


năm Minh Mạng thứ 17 (1836) 3


Đoàn Thị Yến - Vua Tự Đức với vấn đề Công giáo trước và sau năm 1862 9


Trần Minh Thuận - Vấn đề ruộng đất và các cuộc đấu tranh tự phát của nông dân ở tỉnh Bạc Liêu thời


Pháp thuộc 15


Đồng Văn Quân - Các kiểu chế độ dân chủ trong lịch sử và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 21


Lê Thị Giang, Lê Thị Hương - Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng


con người 27


Cao Thị Phương Nhung, Ngô Thị Quang - Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về cơng tác học tập lí luận trong tác


phẩm “Diễn văn khai mạc lớp học lí luận khóa I trường Nguyễn Ái Quốc” 33


Lưu Thu Trang - Bi kịch của nhân vật Grigori Melekhov qua mối quan hệ với hai nhân vật nữ Aksinia và


Natalia trong tác phẩm Sông Đông êm đềm (M. Sholokhov) 39Hoàng Thị Tuyết Mai - Thế giới trăng trong thơ Nguyễn Huy Oánh 45


Nguyễn Diệu Linh - Cá sỉnh trong văn hóa ẩm thực của người Thái trắng ở xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh


Yên Bái 49


Nguyễn Thị Tân Tiến, Hà Thị Hằng - Sự khác biệt về kết quả chuẩn đầu ra tin học của sinh viên học học phần


Tin học đại cương với sinh viên đạt chứng chỉ IC3 ở trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên 55


Đầu Thị Thu - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế nghề nghiệp 61


Nguyễn Ngọc Bính, Dương Tố Quỳnh - Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn bóng


chuyền cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 67


Lưu Quang Sáng - Một số phương pháp dạy học chữ Hán cho người Việt 73


Hoàng Thị Hải Yến - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong việc xây dựng đạo đức, lối sống cho


sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên hiện nay 79


Phùng Thị Tuyết, Nông Hồng Hạnh - Đánh giá trong dạy học qua đề án ở bộ môn tiếng Trung Quốc - Khoa


Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 85


Trần Hoàng Tinh - Thực trạng và biện pháp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện giáo dục tính kỷ luật cho


sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 91Hồng Thị Lý - Vai trị của hoạt động giàn giáo trong việc làm tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên


năm nhất 97


Dương Thị Hồng An, Đặng Phương Mai - Đánh giá phần mềm hỗ trợ học tập và giảng dạy tiếng Anh tại


trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên 103


Tạ Thị Mai Hương, Nguyễn Vân Thịnh, Nguyễn Thị Hạnh Hồng - Tác động của việc sử dụng hồ sơ bài tập
lên sự phát triển kĩ năng nghe hiểu của sinh viên: nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị


Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 109


Trần Tuấn Anh, Đỗ Văn Hải, Trần Thị Thu Thủy, Hoàng Văn Hùng - Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu


đất đai đa mục tiêu phục vụ công tác quản lý tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai 115


Nguyễn Thị Gấm, Đào Thị Hương - Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng tới sự thỏa mãn của khách


hàng tại Vietinbank - chi nhánh Thái Nguyên 121


Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 129

Journal of Science and Technology


175

(15)
(3)

Chu Thị Hà, Đỗ Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Giang, Lin Xiao Wu - Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm


việc của người lao động tri thức tại Việt Nam 135Trần Viết Khanh, Đỗ Thúy Mùi - Một số giải pháp phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc 141


Nguyễn Thị Lan Anh - Tăng cường quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung


ương Thái Nguyên 147


Nguyễn Thị Giang, Đỗ Thị Hà Phương, Chu Thị Hà, Hồ Lương Xinh - Hiệu quả kinh tế trong sản xuất nấm


ăn của các hộ gia đình ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 153


Đỗ Thị Vân Hương - Phân tích hiệu quả mơ hình trồng cây cà phê chè (Arabica), cây mắc ca (Macadamia) tại


xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 159


Đặng Ngọc Huyền Trang, Dương Thị Thùy Linh - Xác định mối quan hệ giữa nguồn đầu tư trực tiếp nước


ngoài và cán cân thương mại ở Việt Nam 165


Dương Thị Tình - Thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2016 và giải pháp cho những năm tiếp theo 171


Phạm Thị Thanh Mai, Nghiêm Thị Ngoan - Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm chè mang chỉ dẫn


địa lý “Tân Cương” của tỉnh Thái Nguyên 177


Nguyễn Thị Thảo - Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 183


Nguyễn Thị Lan Anh, Đào Thị Hương - Phát triển mối liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị ngành hàng chè


tỉnh Thái Nguyên 189Trần Thùy Linh, Đỗ Hoàng Yến - Hoàn thiện các quy định về xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị


trường theo Luật Cạnh tranh 2004 195


Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ngô Thị Quỳnh Trang, Phạm Thị Thu Phương, Hoàng Thị Lan Hương - Các rào


cản trong việc áp dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN tại Hà Nội 201


Phan Thị Vân Giang, Phạm Bảo Dương - Một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm liên kết kinh tế trong(4)

Đồn Thị Yến Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 175(15): 9-14


9


VUA TỰ ĐỨC VỚI VẤN ĐỀ CÔNG GIÁO TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1862Đoàn Thị Yến*


Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Ngun


TĨM TẮT


Cơng giáo có mặt ở Việt Nam cho đến nay xấp xỉ là 500 năm. Khoảng thời gian gần nửa thiên niên kỷ
đó, lịch sử Cơng giáo đã trải qua nhiều biến đổi, thăng trầm, nhất là ở thế kỷ XIX, dưới thời trị vì của
vua Tự Đức (1847 - 1883). Lên ngôi trong bối cảnh lịch sử đất nước phức tạp cùng với áp lực nội triều,
Tự Đức lúng túng trong việc ứng xử với Công giáo. Cụ thể: Trước năm 1862 - năm triều đình Huế ký
với thực dân Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất - Tự Đức có những chính sách đối xử gay gắt, khơng khoan
nhượng với Công giáo; sau năm 1862, lại mềm mỏng và hồ hợp với tơn giáo này. Tuy nhiên, do không
lường được âm mưu của kẻ thù nên dù có cố gắng như thế nào, Tự Đức cũng không thể cứu vãn được
nguy cơ mất nước.Từ khoá: Vua Tự Đức, chỉ dụ cấm đạo, triều đình Nguyễn, Cơng giáo, truyền giáo


ĐẶT VẤN ĐỀ *


Cơng giáo được truyền bá vào Việt Nam từ thế
kỷ thứ XVI. Người Việt Nam ban đầu không
quan tâm nhiều đến tôn giáo này vì trong giáo
lý của nó có những đặc điểm khơng phù hợp
với đạo đức, truyền thống của người Việt.
Nhưng do sự hoạt động tích cực của các giáo sĩ
ở Đàng Trong và Đàng Ngồi nên Cơng giáo đã
có được vị trí nhất định.


Đến thế kỉ XIX, nhà Nguyễn trị vì đất nước. Bối
cảnh lịch sử Việt Nam có nhiều biến động theo
chiều hướng phức tạp nên Công giáo trải qua
những bước phát triển thăng trầm, nhất là thời
kì trị vì của vua Tự Đức (1848 - 1883). Lên
ngôi đúng lúc Việt Nam phải đối diện trực tiếp
với âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, cùng
với những áp lực nội tại đã khiến cho vua Tự
Đức không sáng suốt, linh hoạt trong ứng xử
với Công giáo để rồi mắc mưu kẻ thù, thoả hiệp
từng bước, kết cục là đầu hàng, mất nước. Hậu
quả là lịch sử Công giáo phải trải qua những
trang sử đẫm máu và nước mắt, gây nên những
mặc cảm nhất định trong lịng những người
cơng giáo.THÁI ĐỘ VÀ ỨNG XỬ CỦA VUA TỰ ĐỨC
ĐỐI VỚI CÔNG GIÁO TRƯỚC NĂM 1862


Thái độ của triều đình nhà Nguyễn đối với
Công giáo


Trong cuộc nội chiến chống lại nhà Tây Sơn,
Nguyễn Ánh đã dựa vào các giáo sĩ. Sự giúp đỡ
*


Tel: 0916 050 720; Email: doanyen.dhkh@gmail.com


của thế lực này đã phần nào giúp Nguyễn Ánh
củng cố và phát triển được lực lượng. Được đào
tạo trong môi trường Nho giáo nên việc Nguyễn
Ánh phải cầu viện các giáo sĩ phương Tây là
điều bất đắc dĩ. Sau khi lên ngôi, Nguyễn Ánh
đứng trước mâu thuẫn không dễ giải quyết. Một
mặt là những mối liên hệ giữa chính quyền mới
với các giáo sĩ không dễ sớm rũ bỏ, nhưng mặt
khác, Gia Long cũng nhận ra sự bất lợi của tôn
giáo này với yêu cầu nhất thể hoá về mặt tư
tưởng dựa trên nền tảng ý thức hệ Nho giáo và
kể cả những nghi ngờ về dính líu chính trị giữa
các giáo sĩ với chủ nghĩa thực dân. Chính sách
được Gia Long lựa chọn là duy trì mơi trường
tương đối thuận lợi cho các giáo sĩ truyền giáo


nhưng luôn cảnh giác. Vì vậy, dưới thời Gia
Long, Cơng giáo có sự phát triển nhất định. Tuy
nhiên, trước những nguy cơ trên cả hai phương
diện tư tưởng và an ninh quốc gia do Công giáo
và các giáo sĩ mang đến, Gia Long đã âm thầm
truyền cho cả triều đình Nguyễn tinh thần hạn
chế, tiến tới gạt bỏ Công giáo và cảnh giác với
hoạt động của các giáo sĩ.(5)

Đồn Thị Yến Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 175(15): 9-14


10


việc truyền giáo để chấm dứt việc truyền bá
Cơng giáo và đề phịng hoạt động gián điệp của
một số giáo sĩ, mặt khác áp dụng các biện pháp
gạt bỏ ảnh hưởng của Công giáo trong đời sống
tín ngưỡng của nhân dân. Vua Minh Mệnh đồng
thời áp dụng cả hai biện pháp, vừa mềm dẻo,
vừa cứng rắn, trước là vận động giáo dân bỏ
đạo, sau mới dùng đến hình phạt.


Thời Thiệu Trị (1840 - 1847) ít biến động hơn
nhưng mức độ nghiêm trọng của các sự kiện
chính trị tăng lên. Năm 1843, Favin Livêque
đem tàu Húoin đến Đà Nẵng đòi nhà Nguyễn
thả 5 giáo sĩ đang bị giam giữ. Đến 1844,
Fornier Duplan mang theo tàu chiến Alemene
cập bến Đà Nẵng xin tha cho giáo sỹ Lifébre đã
bị bắt giam. Ba năm sau, Lapierre cùng với R.


de Genouilly đem theo chiến hạm đến Đà Nẵng
đòi thả Lefébre (trên thực tế đã được tại ngoại).
Do không được thoả mãn yêu cầu, những người
này cho bắn phá 5 chiếc thuyền đồng của triều
đình, làm chết và bị thương nhiều binh lính.
Trước tình hình đó, Thiệu Trị ra sắc lệnh cấm
đạo năm 1847. Quan điểm của Thiệu Trị đối với
Công giáo cũng giống vua Minh Mệnh, chỉ đến
khi hành động của thực dân Pháp trở nên cơng
khai, lúc đó việc cấm đạo mới được thực hiện
gay gắt.


Ứng xử của vua Tự Đức


Thời Tự Đức (1847-1883), tình hình ngày một
diễn biến phức tạp. Can thiệp của thực dân Pháp
ngày càng lộ liễu. Vấn đề Công giáo đặt ra
trước triều đình Tự Đức khơng cũng chỉ là vấn
đề tư tưởng. Mọi ý kiến đều quy về một lập
luận, rằng Công giáo là của người phương Tây,
của Pháp; giáo sĩ và thực dân chỉ là một và giáo
dân sẽ là nội ứng cho sự can thiệp của người
phương Tây. Những chỉ dụ cấm đạo được ban
hành và những căng thẳng tôn giáo tạo cớ cho
những căng thẳng chính trị được đẩy lên đến
đỉnh điểm. Vấn đề Công giáo trở thành một
trong các lý do xâm lược của thực dân Pháp.


Tự Đức lên ngôi vào năm 1847, đúng lúc thực
dân Pháp đang ráo riết, sôi sục mưu đồ xâm


lược Việt Nam. Do sự đe doạ của phương Tây


nên chính sách của triều đình đối với Cơng giáo
nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đặc biệt khi đã
có những bằng chứng về mối liên hệ giữa việc
truyền giáo và chủ nghĩa thực dân, sự can dự
của các thừa sai và một bộ phận giáo dân vào
hoạt động chính trị nhằm lật đổ vương triều quá
công khai, đã khiến cho Tự Đức - một ơng vua
vốn có bản tính ơn hồ, khơng thể nhân nhượng
với Cơng giáo.


Năm 1848, vua Tự Đức đã phê duyệt lệnh
cấm đạo: “Phàm những đạo trưởng Tây
Dương lén đến nước ta thì cho quân dân mọi
người ai có thể bắt được giải nộp quan, cho
300 lạng bạc… Các đạo trưởng Tây dương bị
bắt cho ném xuống sông, xuống biển. Đạo
trưởng và giáo dân người Việt nếu tự nguyện
bỏ đạo, bước qua thánh giá thì thả ngay. Nếu
khơng đạo trưởng bị xử tử; giáo dân bị thích
chữ vào mặt, nếu biết hối cải, cho phép quan
đến tẩy chữ…” [5, tr.111].


Năm 1851, Hoàng Bảo - con cả của vua Thiệu
Trị, do không được nối ngôi, đã âm mưu nổi
loạn, kêu gọi sự ủng hộ của giáo dân. Âm mưu
bị phát giác. Vì vậy, vua Tự Đức ra sắc dụ cấm
đạo gay gắt hơn. “…Để làm sáng tỏ chính đạo
cần phải bắt và liệng xuống sơng tất cả các Tây


Dương đạo trưởng và các đạo trưởng Việt Nam
dù chúng nó có chà đạp hay không chà đạp thập
tự giá, phải chặt chúng ra làm hai để cho hết
mọi người đều biết sự nghiêm ngặt của đạo luật
nước chúng ta…” [3; tr.221].(6)

Đồn Thị Yến Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 175(15): 9-14


11
Cơng giáo là chấp nhận sự thất bại trước một


tôn giáo đang làm tổn hại đến đời sống văn hoá
truyền thống dân tộc và, đằng sau nó là nguy cơ
một cuộc chiến tranh xâm lược vũ trang đang
đến gần kề.


Năm 1855, Tự Đức ra tiếp chỉ dụ bắt: “Các
quan ở triều được hạn một tháng, các quan ở
tỉnh ba tháng để xuất giáo… Dân chúng và binh
sĩ được hạn 6 tháng để bỏ đạo… Phải đốt hết
nhà thờ, nhà xứ” [3; tr.228]. Và tất nhiên, ai
không thừa lệnh ắt đều bị xử lý nghiêm ngặt.
Sau sự kiện Pháp tấn công Đà Nẵng lần thứ 2
(năm 1856), việc cấm đạo của Tự Đức lại càng
trở nên gay gắt hơn.


Năm 1857, thực dân Pháp quyết định vũ trang
can thiệp vào Việt Nam. Tư bản Pháp lấy cớ
trả thù việc Triều đình Huế khơng tiếp nhận
quốc thư của Pháp do tàu chiến Catina đem


đến tháng 9/1856. Mặt khác, chúng còn lấy lý
do “bênh vực đạo”, “truyền bá văn minh Cơng
giáo” để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư
luận Công giáo ở Pháp và Việt Nam. Nhưng
tất cả những lí do đó đều khơng che đậy nổi
nguyên nhân sâu xa bên trong của âm mưu
xâm lược. Đó là tìm kiếm thị trường và căn cứ
ở Viễn Đông [4,tr.11]. Đến ngày 31/8/1858,
lấy cớ Triều đình Huế giam giữ, giết hại giáo sĩ
(trong đó có giáo sĩ người Tây Ban Nha), liên
quân Pháp - Tây Ban Nha đã nổ súng tại Đà
Nẵng. Sự xuất hiện một số giáo sĩ và giáo dân
trong các cuộc tấn công của đội quân viễn
chinh Pháp vào Đà Nẵng, Gia Định năm 1858,
1859, 1861 làm cho triều đình Tự Đức có đủ
chứng cứ về âm mưu sử dụng tôn giáo của giặc
Pháp. Điều đó làm cho triều Nguyễn truy bức
giáo dân thêm thảm khốc.


Trong vòng 3 tháng đầu năm 1860, triều đình ra
3 chỉ dụ cũng nhằm mục đích tăng cường vấn
đề cấm đạo. Một chỉ dụ vào tháng Giêng (ban
riêng cho một số tỉnh miền Đông Nam Bộ nhằm
ngăn chặn những giáo dân theo giặc); một chỉ
dụ vào tháng 2 (cấm đạo trưởng đến xã dân
giảng đạo). Tháng 3 năm 1860, triều đình ban
hành một sắc chỉ tiếp theo với nội dung: Sai các
địa phương xét kỹ những người dân đi đạo Gia -


tô, những người lương thiện, tình nguyện bỏ


đạo thì tha. Ai chưa bỏ đạo mà vốn có tình trạng
gian ác thì giam lại và khuyên bảo dần dần. Ai
vốn có tiếng gian ác lại mê đạo không bỏ thì
tống vào ngục giam, cấm vợ con và thân thích
được hỏi thăm. Nếu khơng chừa thì bị xử theo
hình phạt nặng nhất.


Những chỉ dụ cấm đạo của Tự Đức từ năm
1858 đến năm 1862 đã gây cho Công giáo
nhiều tổn thất. Trong số những chỉ dụ cấm đạo
ban hành trong thời gian này thì chỉ dụ “Phân
tháp giáo dân” (ban hành vào tháng 7 năm
1861) là quyết liệt nhất. Theo đó:


“1. Tất cả giáo dân, đàn ông và đàn bà, người
già cũng như trẻ con, đều phải phân tán vào các
làng bên lương.


2. Tất cả các làng bên lương phải chịu trách
nhiệm canh gác các giáo dân đã được chia
về theo tỉ lệ cứ 5 người lương có một người
bên giáo.


3. Tất cả các làng bên giáo đều phải san bằng,
phá huỷ; đất đai, vườn tược sẽ được chia cho
các làng bên lương ở xung quanh, các làng này
có nghĩa vụ phải nộp thuế.


4. Giáo dân đàn ông phải tách khỏi giáo dân
đàn bà; đàn ông đưa đi một tỉnh, đàn bà đi


một tỉnh khác để họ không thể xum họp; trẻ
con sẽ giao cho gia đình bên lương nào muốn
ni chúng.


5. Trước khi đưa đi, tất cả giáo dân, đàn ông,
đàn bà, trẻ con đều phải thích chữ vào mặt; ở
má trái là hai chữ tà đạo, ở má phải là tên
tổng, huyện gửi tới để chúng không thể chạy
trốn” [3; tr.241].(7)

Đồn Thị Yến Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 175(15): 9-14


12


Chỉ dụ này được thi hành khá triệt để là vì nó
được ban hành đúng lúc quân Pháp đang xúc
tiến đánh Nam Bộ nên quyết tâm của triều đình
Huế càng mãnh liệt, các cấp chính quyền thực
hiện tương đối nhất quán. Hơn nữa, chỉ dụ này
đánh trực tiếp vào tổ chức giáo hội của người
Công giáo khiến cho giáo dân khơng có cơ hội
để sinh hoạt tơn giáo đều đặn. Có thể vì đó mà
một bộ phận không nhỏ những người công giáo
chưa hồn tồn tín với đạo trở nên nhạt đạo, tiến
tới bỏ đạo,“…50 nghìn Kitơ hữu bị chết và bỏ
đạo” [1; tr.320]


ỨNG XỬ CỦA VUA TỰ ĐỨC SAU HIỆP
ƯỚC GIÁP TUẤT 1862Chưa đầy một năm sau chỉ dụ “Phân tháp giáo


dân”, quân Pháp đánh chiếm Biên Hoà, Định


Tường, Vĩnh Long. Tự Đức đã cử phái đoàn do
Phan Thanh Giản cầm đầu vào Gia Định để
thương lượng. Sau nhiều cuộc hòa đàm, cuối
cùng triều đình đã phải ký với Pháp Hoà ước
Nhâm Tuất (năm 1862). Cùng với sự thoả hiệp
trong vấn đề lãnh thổ ở Nam Kỳ, triều đình Huế
phải thoả hiệp với liên quân Pháp - Tây Ban
Nha về việc truyền đạo. Khoản 2 của Hiệp ước
Nhâm Tuất ghi rõ “Công dân hai nước Pháp và
Tây Ban Nha được phép truyền đạo ở vương
quốc Annam. Công dân của vương quốc này,
khơng phân biệt, nếu có ý nguyện trở thành tín
đồ Cơng giáo, được tự do hành đạo. Không ai
được phép buộc người dân theo tôn giáo mà họ
không muốn” [1;tr. 325].


Sự thoả hiệp của Tự Đức đối với liên quân làm
cho tầng lớp dân chúng nổi giận. Nhân dân các
tỉnh miền Đông Nam Kỳ phản kháng dữ dội.
Họ quy tội “Phan, Lâm mãi quốc, triều đình khí


dân” (Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán


nước, Triều đình bỏ dân) [1;tr.327].


Trong khi dân chúng tích cực kháng chiến thì


triều đình lại tiếp tục chính sách thoả hiệp với
người Pháp. Tự Đức đã có một số động thái tỏ
ra rất hồ hỗn với giáo dân và tôn trọng khoản
2 của điều ước Nhâm Tuất. Tự Đức cho thả hết
những tù giáo dân. Trả lại cho họ nhà cửa,
ruộng vườn… Thậm chí, Tự Đức ra chỉ dụ kêu


gọi Văn thân ngừng ngay việc tàn sát giáo sĩ và
giáo dân. Vua coi đó là một biện pháp tích cực
để ngăn chặn sự mở rộng chiếm đóng của thực
dân Pháp. Về sau, Tự Đức ra lệnh đàn áp những
cuộc khởi nghĩa của Văn thân chống lại người
phương Tây.


Tất cả những nỗ lực ngoại giao của Tự Đức
trong việc chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ
bị thất bại. Tự Đức tiếp tục có những chính sách
mềm mỏng hơn đối với Công giáo: “Dân theo
đạo cũng là con đỏ của triều đình, nếu ghét bỏ
quá lắm, giết hết sạch cả, chỉ tổ gây ra hấn
khích hại đến hồ khí, khơng phải là cách yên
dân” [1; tr.329]


Bất chấp sự phản kháng của một bộ phận dân
chúng và các tầng lớp văn thân, nho sĩ, Tự Đức
vẫn kiên trì đường lối thoả hiệp. Hậu quả là
không những không chuộc được 3 tỉnh miền
Đông mà lại mất thêm ba tỉnh miền Tây vào
đầu năm 1867. Sự biến này lại khiến nhân dân
và một bộ phận không nhỏ quan quân trong


triều phản ứng và lên án gay gắt. Điều đó làm
cho vua thêm lúng túng và rối ren. Vua cử
người đến thương lượng với Pháp. Trong lúc
triều đình lo việc thương lượng thì thực dân
Pháp tranh thủ được thời gian, bình định được
Nam Kỳ, biến Nam Kỳ thành thuộc địa của
Pháp và chuẩn bị lực lượng mang quân ra Bắc.(8)

Đoàn Thị Yến Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 175(15): 9-14


13
Sự khác nhau căn bản giữa Hoà ước 1862 và


Hoà ước 1874 về việc truyền đạo là: theo Hoà
ước 1862, người Pháp và người Tây Ban Nha
được phép truyền đạo ở Việt Nam. Công dân
Việt Nam có quyền theo tơn giáo mong muốn.
Các thừa sai và giáo dân không bị triều đình
truy bức. Theo Hồ ước Giáp Tuất 1874, người
công giáo lần đầu tiên có quyền tham gia vào
các kỳ thi của triều đình và bộ máy hành chính,
tham gia vào mọi mặt của đời sống đất nước
như những cơng dân bình thường.


Có thể thấy, sau Hoà ước Nhâm Tuất (1862),
Tự Đức ứng xử mềm mỏng với Cơng giáo vì lý
do: Thứ nhất, Tự Đức cho rằng việc dung hồ
với Cơng giáo là một biện pháp hữu hiệu để
chuộc lại ba tỉnh miền Đông đã mất và đó cũng
là sự cứu vãn trước nguy cơ sắp mất ba tỉnh


miền Tây. Thứ hai, Vua cũng nhận thấy, khi
Pháp nổ súng đánh chiếm nước ta, không phải
tất cả giáo dân đều theo giặc.


Kết cục của thái độ ơn hồ với Cơng giáo là
triều đình Huế không những không lấy lại được
phần đất cát của tổ tiên ở ba tỉnh miền Đông
Nam Bộ mà cịn khơng bảo vệ được 3 tỉnh miền
Tây Nam Bộ. Điều đó cho thấy Tự Đức là
người có trách nhiệm trong việc bảo vệ phần
hương hoả, đất đai của tổ tiên nhưng biện pháp
thực hiện thì quá lầm lạc khiến cho kẻ thù thao
túng, lợi dụng và cuối cùng đã đạt được mục
đích là đặt được nền bảo hộ ở Việt Nam. Khi
chiến sự xảy ra, vua quan nhà Nguyễn lại
khơng nhìn thấy được chân tướng của bọn thực
dân, chỉ lo bàn luận “hòa” hay “chiến”, “công”
hay “thủ” nên không chủ động tấn công để đuổi
giặc ra khỏi lãnh thổ khi có điều kiện và thời cơ,
từng bước lún sâu vào thất bại. Chính vì khơng
am hiểu thời cuộc nên nhà Nguyễn đã khơng có
kế sách đối phó kịp thời. Bản thân vua Tự Đức
khi thấy quân Pháp chiếm đóng mãi ở Gia Định
đã nói với Viện Cơ mật rằng: “... trước trẫm
nghĩ là người Tây dương đến Gia Định, đã no
chán thoả thích rồi, thì tất lui. Khơng ngờ chúng
thực có lịng cố giữ” [2, tr. 148].


Năm 1883, Tự Đức băng hà. Quốc gia, xã tắc
rơi vào cảnh li loạn, đổ nát. Lợi dụng tình hìnhđó, thực dân Pháp càng lấn tới trong việc buộc
triều đình Nguyễn kí kết những Hoà ước, mà
thực chất là những Hàng ước Harmand (1883),
Patenôtre (1884) - ghi nhận sự đầu hàng của
triều đình Huế trước thực dân Pháp.


KẾT LUẬN


Tự Đức lên ngôi trong bối cảnh thực dân Pháp
chuẩn bị xâm lược vũ trang Việt Nam. Áp lực
nội triều (khơng có con nối dõi ngai vàng, đối
diện với vấn đề về tính chính thống, tính hợp
thức trong việc nối ngôi) cùng với áp lực ngoại
xâm khiến ông không tỉnh táo trong việc giải
quyết một vấn đề “nóng” và nhạy cảm trong bối
cảnh lúc bấy giờ là Cơng giáo. Chính sách cấm
đạo, sát đạo, bách đạo mà ông đưa ra là cái cớ
để người Pháp vin vào xâm lược Việt Nam.


Khi nhận ra được điều đó, Tự Đức đã có nhiều
chính sách thay đổi trong quan hệ ứng xử với
Công giáo với một niềm ngộ nhận rằng người
Pháp sẽ vì điều đó mà khơng đánh chiếm Việt
Nam. Cuối cùng, những nỗ lực của ông không
mang lại kết quả như mong muốn.


Với vai trò là người đứng đầu đất nước, đặc
biệt là trong hoàn cảnh phải đối diện với họa
Tây dương, việc làm quan trọng và khẩn thiết


nhất là phải bồi dưỡng sức dân, gia cố tinh
thần đoàn kết của dân tộc nhưng Tự Đức lại
không làm được. Ơng khơng nhận diện được
bản chất của kẻ thù là lợi dụng, đội lốt Công
giáo xâm lược đất nước, để rồi lúng túng,
nóng vội, quẩn quanh trong việc ứng xử với
nó. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Kết cục cuối
cùng là Việt Nam bị xâm lược.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Nguyễn Quang Hưng (2007), Công giáo Việt Nam


thời kỳ triều Nguyễn (1802 - 1883), Nxb Tôn giáo,


Hà Nội.


2. Phan Khoang (1971), Việt Nam Pháp thuộc sử


(1862 - 1945), Sài Gòn.


3. Nguyễn Văn Kiệm (2001), Sự du nhập của Thiên


chúa giáo vào Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ
XIX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.


4. Đinh Xuân Lâm (Chủ biên) (2015), Đại cương


Lịch sử Việt Nam, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam.5. Viện Sử học Việt Nam (1973), Quốc Sử qn(9)

Đồn Thị Yến Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 175(15): 9-14


14


SUMMARY


TU DUC KING’S ATTITUDE TOWARDS CATHOLICISM
BEFORE AND AFTER 1962


Doan Thi Yen *


TNU University of Science


Catholicism has been in Vietnam approximately for 500 years. In that time, Catholicism has witnessed
ups and downs especially during the period from 1847 to 1883 which was in ruling of Tu Duc king. He
came to the throne in such a complex society that Tu Duc was embarrassed about treating with
Catholicism. For example, during the period before 1862, Tu Duc had hard policies with Catholicism.
However, after 1862 when Hue Court signed a Nham Tuat pact with French colonist, his attitude
towards Catholicism was changed. He had moderate policies with Catholicism but finally Tu Duc king
could not save the independence of Vietnam in that time because of French conspiracy.


Key words: Tu Duc king, royal decrees against Catholicism, The Nguyen dynasty, Catholicism,


missionary


Ngày nhận bài: 01/9/2017; Ngày phản biện:09/10/2017; Ngày duyệt đăng: 29/12/2017
*(10)

soT

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICSContent

Page


Bui Hoang Tan - Ownership situation public field-land in Ha Chau district, Ha Tien province through studying


cadastral registers of Minh Mang dynasty 17 (1836) 3


Doan Thi Yen - Tu Duc king’s attitude towards Catholicism before and after 1962 9


Tran Minh Thuan - The land problems and spontaneous fights of farmers in Bac Lieu province under the


French domination 15


Dong Van Quan - Types of democratic regime in the history and the present socialist democratic regime in our


country 21


Le Thi Giang, Le Thi Huong - The original of formation of Ho Chi Minh thought on human beings, human


development 27


Cao Thi Phuong Nhung, Ngo Thi Quang - Ho Chi Minh’s talk about the study of theoretics in “the orientationspeech at the opening ceremony of the first theoretics class at Nguyen Ai Quoc Institute” 33


Luu Thu Trang - The tragedy of Grigori Melekhov reflected in the relationship between Aksinia and Natalia in


Quietly Flows the Don (M. Sholokhov) 39


Hoang Thi Tuyet Mai - The moon in Nguyen Huy Oanh’s poetry 45


Nguyen Dieu Linh - Onychostoma laticeps in culinary culture of white Thai people in Son A commune, Van


Chan district, Yen Bai province 49


Nguyen Thi Tan Tien, Ha Thi Hang - The diffrences of learning outcomes of students having taken the
general informatics course with students obtaining the IC3 certicate at Thai Nguyen University of Medicine and


Pharmacy 55


Dau Thi Thu - Training pedagogical profession for students through real professional activity experience 61


Nguyen Ngoc Binh, Duong To Quynh - Testing and assessing the learning outcome of the volleyball subject


for students at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration 67


Luu Quang Sang - Some suggestions of teaching Chinese characters for Vietnamese students 73


Hoang Thi Hai Yen - Applying Ho Chi Minh’ ideology about morality in building morals, lifestyle of students


in Thai Nguyen University of Technology currently 79


Phung Thi Tuyet, Nong Hong Hanh - Assessment of the project-based teaching and learning of the studentsmajor in Chinese at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University 85


Tran Hoang Tinh - Situation and measures for planning and directing the implementation of disciplined


education for students at centers for national defense and security education 91


Hoang Thi Ly - role of scaffolding activities in enhancing english reading skills among first year college


students 97


Duong Thi Hong An, Dang Phuong Mai - Evaluating the EFL courseware at Thai Nguyen University of


Information and Communication Technology 103


Ta Thi Mai Huong, Nguyen Van Thinh, Nguyen Thi Hanh Hong - Effects of portforlios on improving listening
comprehension skill for students: a case study at Thai Nguyen University of Economics and Business


Administration 109


Tran Tuan Anh, Do Van Hai, Tran Thi Thu Thuy, Hoang Van Hung - Research building multipurpose


database to service land mangement in Coc Leu ward, Lao Cai city 115


Nguyen Thi Gam, Dao Thi Huong - Influence of service quality on customer satisfaction at Vietinbank- Thai


Nguyen branch 121


Nguyen Thi Thanh Thuy - Foreign direct investment with the socio-economic development of Vietnam 129Journal of Science and Technology175

(15)
(11)

Chu Thi Ha, Do Thi Ha Phuong, Nguyen Thi Giang, XiaoLi Wu - Factors affecting knowledge workers’ job


motivation in vietnamese enterprises 135


Tran Viet Khanh, Do Thuy Mui - Some agricultural development solutions in Tay Bac 141


Nguyen Thi Lan Anh - Enhanced management in use expense resources of health care activities in Thai


Nguyen National General Hospital 147


Nguyen Thi Giang, Do Thi Ha Phuong, Chu Thi Ha, Ho Luong Xinh - Solution to improve economic


efficiency of mushroom production at households in Dai Tu district, Thai Nguyen province 153


Do Thi Van Huong - Analyse efficiency of Arabica and Macadamia crops at Ang To commune, Muong Ang


district, Dien Bien province 159


Dang Ngoc Huyen Trang, Duong Thi Thuy Linh - Determining relationship between foreign direct


investment inflow and trade balance in Vietnam 165


Duong Thi Tinh - Status of restructuring state-owned enterprises in 2016 and solutions for next years 171


Pham Thi Thanh Mai, Nghiem Thi Ngoan - Guarantee for intellectual property rights on the "Tan Cuong" teageographical indications of Thai Nguyen province 177


Nguyen Thi Thao - Implementation results of the poverty reduction program in Thai Nguyen province in


2011-2015 183


Nguyen Thi Lan Anh, Dao Thi Huong - The development of the relationship between workers in the value


brand only chain in Thai Nguyen province 189


Tran Thuy Linh, Do Hoang Yen - Improving regulations on defining dominant abusive practices under


Vietnemese Competition Law 2004 195


Nguyen Thi My Hanh, Ngo Thi Quynh Trang, Pham Thi Thu Phuong, Hoang Thi Lan Huong - Barriers to


ASEAN green hotel standard in the hotel industry: a case study in Ha Noi 201


Phan Thi Van Giang, Pham Bao Duong - Some theoretical issues and experience lessons of integration in pig


raising and pork consumption 207

×