Tải bản đầy đủ (.pdf) (29 trang)

bài Tập đọc - Ngu Công xã Trịnh Tường | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 29 trang )

(1)

Tập đọcBÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
(2)

(3)

Tập đọcKIỂM TRA BÀI CŨ
(4)

Tập đọcKIỂM TRA BÀI CŨThầy cúng đi bệnh viện1) Cụ Ún làm nghề gì?
(5)

(6)

Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường
(7)

Tập đọcĐoạn 1:

Từ đầu ...trồng lúaĐoạn 2

: Con nước nhỏ...như trước nữaĐoạn 3

: còn lạiChia đoạn: 3 đoạnNgu Công xã Trịnh Tường

(8)

LUYỆN ĐỌC

TỪ NGỮTập đọcNgu Công xã Trịnh Tường
(9)

LUYỆN ĐỌC

TỪ NGỮTập đọcNgu Công xã Trịnh TườngTheo Trường Giang – Ngọc Minh


Huyện Bát Xát


Ngoằn ngoƠng Phàn Phù Lìn
(10)

LUYỆN ĐỌC

TỪ NGỮTập đọcNgu Công xã Trịnh TườngTheo Trường Giang – Ngọc Minh


Huyện Bát Xát


Ngoằn ngo
Ơng Phàn Phù LìnThơn Phìn NganNgu Công


Tập quán


Canh tác
(11)

(12)

(13)

(14)

1. Khách đến xã Trịnh Tường ngạc nhiên vì
(15)

1. Ơng Lìn đã làm thế nào để đưa đượcnước về thơn ?Ơng lần mị cả tháng


trong rừng tìm nguồn


nước, cùng vợ con
(16)

Nhờ có mương nướcTập quán canh tác


ở thơn Phìn Ngan?Cuộc sống ở thơn


Phìn Ngan?
(17)

Nhờ có mương nướcTập quán canh tác:
Họ trồng lúa nước;
không làm nương ,
không phá rừng
(18)

(19)

Nhờ có mương nướcTập quán canh tác:Họ trồng lúa nước;
không làm nương ,
không phá rừngCuộc sống ở thơn


Phìn Ngan:Cả thơn khơng cịn(20)

3. Ơng Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ


rừng, bảo vệ dịng nước ?*

Ơng Lìn đã lặn
(21)

(22)

(23)

Tập đọcNgu Công xã Trịnh TườngTheo Trường Giang – Ngọc Minh


4. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?

(24)

Ý nghĩa:Thảo luận nhóm đơi.Tập đọcNgu Cơng xã Trịnh Tường
(25)

Ý nghĩa:Ca ngợi ơng Lìn cần cù, sángtạo, dám thay đổi tập quán canh


tác của cả một vùng, làm thay đổi


cuộc sống của cả thônTập đọcNgu Công xã Trịnh Tường
(26)

Luyện đọc diễn cảmTập đọcNgu Công xã Trịnh Tường
(27)

(28)

Ý nghĩa:Niềm vui và tự hào về đất nước
tự do.Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường
(29)

Ca dao về lao động sản xuất


Nhận xét, dặn dòTập đọcNgu Công xã Trịnh Tường


×