Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

bài Tập làm văn - Làm biên bản cuộc họp | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 9 trang )

(1)


(2)

TaiLieu.VN


1. Thế nào là biên bản?
(3)

Làm biên bản cuộc họpGhi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội
em.(4)

TaiLieu.VN


1. Nhớ lại chủ đề, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội
dung cuộc họp:


- Cuộc họp bàn việc gì?


- Họp vào lúc nào, ở đâu?


- Cuộc họp có những ai tham dự?


- Ai điều hành cuộc họp?


- Những ai phát biểu trong cuộc họp, nói điều gì?


- Kết luận của cuộc họp như thế nào?


2. Sắp xếp các ý theo thứ tự, giống như dàn ý của bài văn.(5)

a)

Phần mở đầu ghi quốc hiệu, tiêu ngữ (hoặc tên tổchức), tên biên bản.
b)

Phần chính ghi thời gian, địa điểm, thành phần cómặt, nội dung sự việc.c)

Phần kết thúc ghi tên, chữ kí của người có trách
(6)

TaiLieu.VN


Nhà Bàng, ngày 10 tháng 11 năm 2010


BIÊN BẢN HỌP LỚPI. Thời gian, địa điểm họp


- Thời gian: 8 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2010.
- Địa điểm: phòng học lớp 5C.


II. Thành phần tham dự


- Cô giáo chủ nhiệm lớp.
- Toàn thể các bạn lớp 5C.


III. Chủ tọa, thư kí cuộc họp(7)

1. Bạn Nguyệt điều khiển cuộc họp phổ biến chương trình tổ chức
và kế hoạch thực hiện của lớp.


2. Thảo luận- Bạn Hoàng Anh: lớp phải đạt thật nhiều điểm 10 tặng cô và mỗi
bạn tự làm thơ, làm bài văn về chủ đề 20 – 11 để làm báo
tường.


- Bạn Kim Ngân: mỗi tổ nên tập 1 tiết mục văn nghệ: múa, hát,
diễn kịch, đọc thơ.(8)

TaiLieu.VN


3. Kết luận cuộc họp


- Lớp 5C sẽ tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào
chiều thứ bảy ngày 20 – 11.


- Tổ Một mang cây cài làm câu hỏi.


- Ban biên tập báo tường: Lớp trưởng và 4 tổ trưởng.
- Chịu trách nhiệm văn nghệ: bạn Cẩm Tiên.


- Viết báo cáo thành tích chào mừng bạn Thành Duy – lớp phó
học tập.


Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.


Thư kí Chủ tọa(9)×