Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 12 | Giải Tập bản đồ Địa lý 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (391.96 KB, 2 trang )

(1)

GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 12 – BÀI 1 TRANG 47Câu hỏi


Điền vào lược đồ Công nghiệp năng lượng và chế biến lương thực thực phẩm:


- Tên của một số mỏ: than Quảng Ninh, các mỏ dầu Đại Hùng, Hồng Ngọc, Rạng Đông, Rồng,
Bạch Hổ.


- Tên các nhà máy điện:


• Thủy điện đang hoạt động: Hịa Bình, Thác Bà, Yaly, Trị An, Đa Nhim, Hàm Thuận – Đa Mi và
nhà máy thủy điện đang xây dựng: Sơn La.


• Nhiệt điện: Phả Lại, ng Bí, Ninh Bình, Bà Rịa, Phú Mỹ, Cà Mau.


Lời giải bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí lớp 12(2)

***


Để giúp các em học tốt mơn Địa lí lớp 12 một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối
cấp quan trọng, doctailieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh nội dung Giải bài tập

ơn Địa lí lớp 12
dung Giải bài tập

×