Tải bản đầy đủ (.pdf) (17 trang)

bài Tập đọc - Ở lại với chiến khu | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (513.5 KB, 17 trang )

(1)


(2)

Câu h i 1ỏ :B n báo cáo g m nh ng n i dung nào ?ả ồ ữ ộ


Câu h i 2ỏ :Theo em , l

p

báo cáo k t qu thi đua ế ả
trong tháng đ làm gì ?ể


A. Ki m tra bài cũể :(3)

B/ Bài m i

ớ :.
l i v i chi n khu .(4)

Ở ạ ớ

l i v i chi n khu

ế1/ Luy n đ cệ ọ :


* Luy n đ c câuệ :


- Luy n đ c t khó:ệ ọ ừ


- Luy n đ c câu dài :ệ ọ


+ Nh ng l i van xin th ngây mà th ng thi t , van xin ữ ờ ơ ố ế
được chi n đ u hi sinh vì T qu c c a các chi n sĩ ế ấ ổ ố ủ ế
nh tu i làm trung đoàn trỏ ổ ưởng r i nơ ước m t .ắ


- trìu m nế


- d u dàngị
- trung đoàn- ngh n l i ẹ ạ
- nhao nhao
- th ng thi tố ế(5)

Ở ạ ớ

l i v i chi n khu

ế

.* Luy n đ c đo n- T nglà ng

ườ

i ch huy


trung đoàn (đ nv b đ i t

ơ ị ộ ộ ươ

ng đ i l n)

ố ớlà nhà d ng t m ,s sài ,th

ơ

ườ

ng làm


b ng tre n a .là ch th c dân Pháp .

ỉ ự


*Trung đoàn trưởng :


*Lán :(6)

Ở ạ ớ

l i v i chi n khu

ếlà người Vi t Nam làm tay sai cho gi c ệ ặ
là tha thi t , c m đ ng .ế ả ộ


là tên c a quân đ i sau Cách m ng ủ ộ ạ
tháng Tám và trong th i kì đ u kháng chi n ờ ầ ếch ng th c dân Phápố ự


b o v và gìn gi lâu dàiả ệ ữ


*Vi t gianệ :


*Th ng thi tố ế :


* V qu c quânệ :(7)

l i v i chi n khuỞ ạ ớ ế


*Luy n đ c theo nhóm ệ ọ
- 1HS đ c tồn bài.ọ


2/ Tìm hi u bài:


-Đ c th m đo n 1ọ


Câu h i 1ỏ : Trung đoàn trưởng g p các chi n sĩ nh tu i ặ ế ỏ ổ
đ làm gì ? ể(8)

Câu h i 2ỏ : ( Dành cho HS gi i )


Theo em ,vì sao trung đồn trưởng l i ng i im l ng m t ạ ồ ặ ộ
lúc lâu r i m i thơng báo đi u đó v i các chi n sĩ ?ồ ớ ề ớ ế


+ Vì trung đồn trưởng r t u m n các chi n sĩ nh và ấ ế ế ỏ
không mu n xa các em .ốĐ c th m đo n 2ọ


Câu h i 3ỏ : Vì sao khi nghe trung đồn trưởng nói các


chi n sĩ nh “ai cũng th y c h ng mình ngh n l i” ?ế ỏ ấ ổ ọ ẹ ạ
Vì các chi n nh xúc đ ng khi nghĩ r ng mình ph i xa ế ỏ ộ ằ ả(9)

Ở ạ ớ

l i v i chi n khu

ếCâu h i 4ỏ : Sau đó các chi n sĩ quy t đ nh th nào ?ế ế ị ế


-Các chi n sĩ quy t tâm xin l i v i chi n khu .ế ế ở ạ ớ ế


Câu h i 5ỏ :


Vì sao lượm và các b n khơng mu n v nhà ?ạ ố ề


-Vì lượm và các b n s n sàng ch u đ ng gian kh ạ ẵ ị ự ổ(10)

Ở ạ ớ

l i v i chi n khu

ế

.Câu h i 6

ỏ : L i nói c a M ng có gì đáng


c m đ ng ?- M ng r t ngây th ,chân th t xin trung

ơ


đoàn cho các em ăn ít đi ,mi n là đ ng


b t các em ph i tr v nhà.

ả ở ề
(11)

l i v i chi n khuỞ ạ ớ ếCâu h i 7ỏ : Thái đ c a trung đoàn trộ ủ ưởng th nào khi ế
nghe l i van xin c a các b n ? ờ ủ ạ


Trung đoàn trưởng c m đ ng r i nả ộ ơ ước m t trắ ước
nh ng l i van xin th ng thi t c a các chi n sĩ nh ữ ờ ố ế ủ ế ỏ
tu i và h a s v báo cáo l i v i ban ch huy v ổ ứ ẽ ề ạ ớ ỉ ề
nguy n v ng c a các em.ệ ọ ủ


Đ c th m đo n 4ọ


Câu h i 8ỏ : Tìm hình nh so sánh câu cu i bài ?ả ở ố(12)

l i v i chi n khu

Ở ạ ớ

ếCâu h i 9

ỏ : Qua câu chuy n này em hi u


đi u gì v các chi n sĩ nh tu i ?

ế

ỏ ổ
(13)

Ti t 2 ế


Luy n đ c l i : Đ c l i đo n 2 :ệ ọ ạ ọ ạ ạ


Trước ý ki n đ t ng t c a ch huy, b n tr l ng đi. T nhiên, ai ế ộ ủ ẻ ặ
cũng th y c h ng mình ngh n l i .ấ ổ ọ ẹ ạ


Lượm bướ ớ ầc t i g n đ ng l a . Gi ng em rung lên : ố


- Em xin đượ ở ạc l i . Em thà ch t trên chi n khu còn h n v ế ế ơ ề ở
chung , l n v i t i Tây, t i Vi t gian ...ở ộ ớ ụ


C đ i nhao nhao :ả ộ


- Chúng em xin l i .ở ạ
M ng nói nh van l n :ừ ư ơ(14)

l i v i chi n khu

Ở ạ ớ

ế* Luy n đ c theo vai

:
(15)

l i v i chi n khu


Ở ạ ớ ế


K CHUY NỂ


D a theo các câu h i g i ý d ưới đây , k l i câu chuy n l i v i chi n khu :ể ạ Ở ạ ớ ế
a/ Đo n 1ạ : Đ ngh c a trung đoàn trề ị ủ ưởng


- Trung đoàn trưởng t i g p ai ?ớ ặ
- Trung đồn trưởng nói gì ?


b/ Đo n 2ạ : Chúng em xin l iở ạ


- Lượm nói gì ?


- Tồn đ i hộ ưởng ng ý ki n c a Lứ ế ủ ượm nh th nào ? ư ế
- M ng van xin đi u gì ? ừ ề


c/ Đo n 3ạ : L i h a c a ngờ ứ ủ ười ch huy ỉ(16)

l i v i chi n khuỞ ạ ớ ế


-1 em k m u ể ẫ
- K theo nhóm ể


-1 em k toàn câu chuy n ể ệ
C. C ng c :ủ ố


-Qua câu chuy n này em hi u đi u gì v các chi n sĩ ệ ể ề ề ế
nh tu i ? ỏ ổ


- C l p hát m t đo n trong bài : V qu c quân ả ớ ộ ạ ệ ố(17)×