Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Bài 3 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 12 | Đáp án câu 3 tr 69 TBĐ Địa lý 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.49 KB, 1 trang )

(1)

GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 12 – BÀI 3 TRANG 69Câu hỏi


Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được
ni nhiều hơn, cịn ở Tây Nguyên thì ngược lại.


Lời giải Bài 3 trang 69 Tập bản đồ Địa Lí lớp 12


Trung du miền núi Bắc Bộ, trâu được ni nhiều hơn bị, cịn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì :


- Trung du miền núi Bắc Bộ có khí hậu lạnh vào mùa đơng, trâu có khả năng chịu rét, ẩm ướt
giỏi hơn bị, thích hợp chăn thả; mặt khác ở đây người dân có nhu cầu về sức kéo lớn.


- Tây Ngun có khí hậu khơ hạn, nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của bò.


***


Để giúp các em học tốt mơn Địa lí lớp 12 một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối
cấp quan trọng, doctailieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh nội dung Giải bài tập

ơn Địa lí lớp 12
dung Giải bài tập

×