Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Cuộc chạy đua trong rừng, phân biệt l-n, dấu hỏi- dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (639.34 KB, 9 trang )

(1)


(2)

- mênh mông

- b n b

ế- rên rỉ


- m nh l nh(3)

Ng a Con chu n b tham gia h i thi ch y.


V n kh e và nhanh nh n, chú tin ch c s giành ắ ẽ
được vòng nguy t qu nên ch m i ng m mình ế ỉ ả
dưới su i, ch ng nghe l i cha đ n bác th rèn ế
ki m tra l i móng. Khi thua cu c, Ng a Con(4)

Vi t t khó:

ế ừ


Vi t t khó:

ế ừ- Ng a Con
- kh e


- nhanh nh n
- nguy t qu ế(5)

Ng a Con chu n b tham gia h i thi ch y.
V n kh e nhanh nh n , chú tin ch c sắ ẽ


giành được vòng nguy t qu ế nên ch m i ng m
mình dưới su i, ch ng nghe l i cha đ n bác ế(6)

Ng a Con chu n b tham gia h i thi ch y.
V n kh e nhanh nh n , chú tin ch c sắ ẽgiành được vòng nguy t qu ế nên ch m i ng m
mình dưới su i, ch ng nghe l i cha đ n bác ế(7)

a) Đi n vào ch tr ng ỗ ố l hay n ?


M t thi u …iên ghì c ế ương ng a tr ước
c a hàng c m. Chàng …ai n t g n gàng, ơ ị ọ


đ u đ i mũ đen, c qu n m t cái khăn … a
tr ng th t … ng, m i b r sau … ng. ố ỏ ủ ư


Con ng a c a chàng s c …âu s m, dáng
nh thon. Tr i … nh bu t căm căm mà


mình …ó ướ ẫt đ m m hơi, đ đốn bi t ch ế
…ó t xa … i. Theo Khái H ngư


n


n


l


l l


n


l n
(8)

b) Đ t trên nh ng ch in đ m d u h i hay d u


ngã H ng A Cháng đ p ng? ười th t. Mậ ười tám
tuôi, ng c ự nơ vòng cung, da đo nh lim, b p ư
chân r n nh tr c g . Vóc cao, vai r ng, ắ ư ắ


ngườ ứi đ ng thăng nh cái c t đá tr i tr ng.ư


Nh ng ph i nhìn A Cháng cày ru ng m i ư


th y h t ấ ế ve đ p ẹ cua anh. Trông anh hùng dung


nh m t chàng hi p ư ộ ệ si đeo cung ra tr nậ .


Theo Ma Văn Kháng
tu i


nở đỏ


th ng


vẻ c a dũng(9)×