Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Bài 3 trang 67 Tập bản đồ Địa lí 12 | Đáp án câu 3 tr 67 TBĐ Địa lý 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (371.97 KB, 1 trang )

(1)

GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 12 – BÀI 3 TRANG 67Câu hỏi


Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền những thơng tin thích hợp vào bảng sau:


Lời giải Bài 3 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí lớp 12


Cây


trồng Thế mạnh về tự nhiên Tình hình sản xuất và phân bố


Cà phê


- Khí hậu nhiệt đới, nắng nóng


- Đất badan màu mỡ, các cao nguyên
xếp tầng rộng lớn.


- Diện tích khoảng 450 nghìn ha (2006),
chiếm 4/5 cả nước.


- Phân bố: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng,
Đăk Lăk (diện tích lớn nhất).


- Cà phê chè, cà phê vối.


Chè


- Các cao ngun ở bậc cao, khí hậu
mát mẻ, ơn hòa.- Đất badan màu mỡ.


- Phân bố: Lâm Đồng, một phần Gia Lai.


- Hình thành các cơ sở chế biến (Bảo Lộc,
Biển Hồ).


Cao su - Các cao nguyên rộng lớn, thoáng.


- Là vùng cao su lớn thứ hai cả nước.


- Phân bố: Gia Lai, Đăk Lăk


***


Để giúp các em học tốt mơn Địa lí lớp 12 một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối
cấp quan trọng, doctailieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh nội dung Giải bài tập

ơn Địa lí lớp 12
dung Giải bài tập

×