Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

bài Luyện từ và câu - Câu kiểu Ai là gì- Khẳng định, phủ định Mở rộng vốn từ Từ ngữ về đồ dùng học tập | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 12 trang )

(1)

TIẾNG VIỆT 2(2)

Luyện từ và câuCâu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ địnhMở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập.Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:a)

Em

là học sinh lớp 2.b)

Lan

là học sinh giỏi nhất lớp.
(3)

Mu cõu Ai l gỡ?Ai

(hoặc cái gì, con gì)

là gì?t cõu hi cho bộ phận câu được in đậm:


Em

là học sinh lớp 2?Lan

là học sinh giỏi nhất lớp.
(4)

Mu cõu Ai l gỡ?Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì?


t cõu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.M. Ai là học sinh giỏi nhất lớp?
a) Em là học sinh lớp 2.


Ai là học sinh lớp 2?


c) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt(5)

Thước kẻ

là đồ dùng học tập.Cái gì

là đồ dùng học tập?
(6)

Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:


a) Em là học sinh lớp 2.


Ai là học sinh lớp 2?


b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
M. Ai là học sinh giỏi nhất lớp?


c) Mơn học em u thích là Tiếng Việt


Thước kẻ là đồ dùng học tập.


Cái gì là đồ dùng học tập?


Con trâu là bạn của nhà nơng.(7)

Bài 2: Tìm những cách nói có nghĩa giống với


nghĩa của các câu sau:
a) Mẩu giấy biết nói.


b) Em thích nghỉ học.c) Đây phải đường đến trường.không


không(8)

a) Mẩu giấy khơng biết nói.


Bài 2: Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa
của các câu sau:


- Mẩu giấy khơng biết nói đâu.(9)

- Mẩu giấy khơng biết nói đâu.


- Mẩu giấy có biết nói đâu.


- Mẩu giấy đâu có biết nói.


b) Em khơng thích nghỉ học.


- Em có thích nghỉ học đâu.


- Em khơng thích nghỉ học đâu.


- Em đâu có thích nghỉ học.c)Đây không phải đường đến trường.


- Đây không phải là đường đến trường đâu.
- Đây có phải là đường đến trường đâu.(10)

(11)

quả vào bảng sau:


Tên đồ
dùngl-ỵng


Dùng để làm

Thước kẻ
Cặp sỏch
Bỳt chỡ
Quyển vở
Lọ mực
4
3
3
1
2
Viết
đựng sỏch
vở
vẽ, viết
kẻ, vẽ


đựng mực
ấ ke
Com pa
1
1


kẻ, vẽ, đo(12)×