Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

bài Tập làm văn - Chào hỏi Tự giới thiệu | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (790.05 KB, 9 trang )

(1)

Tập làm văn
(2)

(3)

(4)

(5)

2. Có một người lạ đến nhà
em, gõ cửa và tự giới thiệu:
“ Chú là bạn bố cháu. Chú
đến thăm bố mẹ cháu.” Em
sẽ nói thế nào:(6)

a. Nếu bố mẹ em có nhà.- Ch

áu chào chú ạ! Chúchờ một chút để cháu báo


với bố mẹ cháu.-Ch

áu chào chú ạ! Mời
(7)

b. Nếu bố mẹ em đi vắng.


- Cháu chào chú ạ! Bố mẹ


cháu khơng có ở nhà. Tên


chú là gì để cháu nhắn lại khi
bố mẹ cháu về ạ?


-Cháu chào chú ạ! Bố mẹ(8)

- Chào cháu.


- Cháu chào cơ ạ!- Cháu cho cơ hỏi đây có phải nhà bạn Nam


không?


- Dạ, cháu là Nam đây ạ.


- Tốt quá. Cô là mẹ bạn Sơn đây.


- Cơ tìm cháu có việc gì thế ạ?


- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin(9)×