Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

bài Tập làm văn - Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị Kể ngắn theo câu hỏi | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (583.68 KB, 16 trang )

(1)


(2)

Tập làm vănKiểm tra bài cũK

ể lại câu chuyện : Bút
(3)

Tập làm văn
(4)

Bài tập 1: Tập nói những câu mời, nhờ,
yêu cầu, đề nghị đối với bạn


a. Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa và
mời bạn vào chơi.


b. Em thích một bài hát mà bạn đã


thuộc. Em nhờ bạn chép lại cho mình.
c. Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong(5)

Tập làm vănb. Bạn đến thăm nhà em. Em
mở cửa và mời bạn vào chơi.


- Chào cậu! Mời cậu vào


nhà tớ chơi.
(6)

Tập làm văn


b. Em thích một bài hát mà bạn
đã thuộc. Em nhờ bạn chép lại


cho mình.


- Cậu làm ơn chép giúp mìnhbài hát này nhé !- Tớ rất thích bài hát này.
(7)

c. Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện
trong giờ học.Em yêu cầu bạn giữ
trật tự để nghe cô giáo giảng bài.


-Tớ đề nghị cậu giữ trật tự đểnghe cô giáo giảng bài.- Cậu giữ trật tự đi để chúng
(8)

2. Trả lời câu hỏi.


a. Cô giáo lớp 1 của em tên là gì?
b. Tình cảm của cô đối với học


sinh như thế nào?


c. Em nhớ nhất điều gì ở cơ?


d. T

ình cảm của em đối với cô
(9)

a. Cơ giáo lớp 1 của emtên là gì?Cô giáo d

ạy

lớp 1 của em tên


là V

ân.
(10)

b. Tình cảm của cơ đối với
học sinh như thế nào?


Cô rất yêu thương họcsinh và chăm lo cho chúng


em từng li từng tí.
(11)

c. Em nhớ nhất điều gì ở cô?Em nhớ nhất b

àn tay dịudàng của cô uốn cho em


viết đẹp từng nét chữ

.C

ó lần em bị ốm, cơ đã
(12)

d. Tình cảm của em đối
với cô giáo như thế nào?


Em rất yêu quý và biết ơn cô.
Em luôn cố gắng học tốt để cơ
vui lịng.


Năm nay em khơng cịn được
(13)

Bài tập 3: Dựa vào các câu trả


lời ở bài tập 2, hãy viết đoạn
(14)

(15)

Lớp 1, em được học cô giáo tên
là Vân. Cô rất yêu thương và quý
mến chúng em

.

Có lần em bị ốm,


cơ đã ân cần chăm sóc như mẹ


của em ở nhà. Năm nay em khơng
cịn được học cô nữa nhưng em(16)×