Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Bài 1 trang 57 Tập bản đồ Địa lí 12 | Giải Tập bản đồ Địa lý 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (403.04 KB, 2 trang )

(1)

GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 12 – BÀI 1 TRANG 57Câu hỏi


Hãy điền vào lược đồ:


- Tên các tỉnh: Điện Biên, Lại Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang,
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.


- Tên một số mỏ: than, sắt, thiếc, bơ xít, apatit.


- Tên của 3 con sông: sông Đà, sông Chảy, sông Gâm và một số nhà máy thủy điện trên các
dịng sơng này (Hịa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang).


- Tên các trung tâm cơng nghiệp: Việt Trì, Thái Ngun, Hạ Long, Cẩm Phả.


Lời giải Bài 1 trang 57 Tập bản đồ Địa Lí lớp 12


Dựa vào kiến thức đã học trong bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi
Bắc Bộ, cùng với các hình ảnh có trong bài học SGK Địa lí 12, các em có thể tham khảo lược
đồ dưới đây:(2)ơn Địa lí lớp 12
dung Giải bài tập

×