Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

bài Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật Câu kiểu Ai là gì- | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.66 MB, 8 trang )

(1)


(2)

(3)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU


Kiểm tra bài cũ:


Đặt câu với từ: đồng hồ, bí mật, rực rỡ


Sắp xếp từ để chuyển thành câu mới:


- Bà rất yêu cháu.


- Cháu rất yêu bà.


- Lan học chung lớp với Hà.(4)

Luyện từ và câu(5)

2.Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau:


bạn thân yêu thước kẻ dài


quý mến cô giáo chào thầy giáo


bảng nhớ học trò Viết


đi nai dũng cảm cá heo


phượng vĩ đỏ sách xanhLuyện từ và câu


Từ chỉ sự vật .Câu kiểu Ai là gì?


bạn


Cơ giáo Thầy giáo(6)

3.Đặt câu theo mẫu dưới đây:
Luyện từ và câuTừ chỉ sự vật .Câu kiểu Ai là gì?Ai (hoặc cái gì,con gì) là gì?


Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2A.


Luyện từ và câuTừ chỉ sự vật .Câu kiểu Ai là gì?-

Bố em là kĩ sư cơ khí.


-

Mẹ em là cô giáo.
(7)

• Củng cố:Đặt câu theo mẫu: Ai - là gì?


Luyện từ và câu


Từ chỉ sự vật .Câu kiểu Ai là gì?


• Dặn dị:(8)×