Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

bài Tập đọc - Sơn Tinh, Thủy Tinh | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (562.24 KB, 7 trang )

(1)

BÀI GIẢNGTIẾNG VIỆT LỚP 2TẬP ĐỌC
(2)Tập đọc:Kiểm tra bài cũ:Đọc bài: Voi nhà1. Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?Vì mưa rừng ập xuống, chiếc xe bị vục xuống vũng lầy.2.Vì sao mọi người rất sợ voi?Vì voi khỏe mạnh và rất hung dữ.3. Con voi đã giúp họ thế nào?
(3)Tập đọc:

Sơn Tinh, Thủy Tinh1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua
muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.Một hơm, có hai chàng trai đến cầu hơn cơng chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non
cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.


2. Hùng vương chưa biết chọn ai bèn nói:


- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm
nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.


Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.


3.Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh
Sơn Tinh. Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong
biển nước, Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh
dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh
đuối sức, đành phải rút lui.(4)Tập đọc:

Sơn Tinh, Thủy Tinh1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua
muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.


Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hơn cơng chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non
cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.


2. Hùng vương chưa biết chọn ai bèn nói:


- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm
nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.Hơm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.


3.Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh
Sơn Tinh. Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong
biển nước, Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh
dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh
đuối sức, đành phải rút lui.(5)Tập đọc:

Sơn Tinh, Thủy TinhTìm hiểu bài:Cầu hôn:


Lễ vật:


Ván:


Nệp (đệp):


Ngà:


Cựa:


Hồng mao:xin lấy người con gái làm vợ.đồ vật để biếu, tặng, cúng.tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên.đồ đan bằng tre, nứa để đựng thức ăn.
răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngồi miệng.móng nhọn ở phía sau chân gà trống.bờm ( ngựa ).
(6)Tập đọc:

Sơn Tinh, Thủy Tinh1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua
muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.


Một hơm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non
cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.


2. Hùng vương chưa biết chọn ai bèn nói:


- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm
nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.


Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.


3.Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh
Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong
biển nước, Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh
dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh
đuối sức, đành phải rút lui.
(7)Tập đọc:

Sơn Tinh, Thủy Tinh


×