Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

bài Chính tả - Tập làm văn - Đáp lời chia vui Tả ngắn về cây cối | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 12 trang )

(1)


(2)

(3)

Tập làm văn :


Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau :
(4)

Tập làm văn :


Hoạt động 1

: Đáp lời chia vui
(5)

Tập làm văn :(6)

a/ Nói về hình dáng bên ngồi của quả măng cụt :


Quả hình gì ?Quả to bằng chừng


nào ?Quả màu gì ?
(7)

Tập làm văn :


Hoạt động 2 :

Tả ngắn về cây cốia/ Nói về hính dáng bên ngoài quả măng cụt :


- Quả măng cụt có hình trịn như quả cam.


- Quả to bằng nắm tay trẻ con.


- Quả có màu tím sẫm ngả sang đỏ.- Cuống nó to và ngắn, quanh cuống có bốn năm cái tai trịn(8)

a/ Nói về ruột và mùi vị của quả măng cụt :


Ruột quả măng


cụt màu gì ?Các múi như thếnào ?Mùi vị măng cụt ra
(9)

Tập làm văn :


Hoạt động 2 :

Tả ngắn về cây cốib/ Nói về ruột và mùi vị của quả măng cụt :


-Ruột quả măng cụt có màu trắng muốt như hoa bưởi.


-Các múi to không đều nhau.(10)

Tập làm văn :


Hoạt động 3 :

Thực hành viết đoạn văn ngắn
(11)

(12)
×