Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

bài Tập đọc - Sông Hương | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.14 MB, 21 trang )

(1)

TaiLieu.VN(2)

(3)

Kiểm tra bài cũ


Tập đọc(4)

Đọc đoạn 1Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng


gặp chuyện gì ?Đọc đoạn 3 và 4Em thấy Tơm Càng có gì đáng khen ?
(5)

(6)

(7)

Luyện đọc Tìm hiểu bàiù


ngô,


ắc độ, đỏ ực, - Lung linh dát vàng
t bong lành,


Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ
khác nhau: màu của da trời, màu của cây lá, màu
của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.


d vàng,


Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào


cả phố phường.


Tập đọc


- S r


át


bãi


iến


tr an


xanh biếc
xanh thẳm


đậm nhạt


xanh non(8)Câu 1:


Tìm các từ chỉ các màu xanh khác nhau của Sông Hương ?
(Gồm những màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau)


- Xanh thẳm
- Xanh biếc- Xanh non
(9)

Màu xanh thẳm của da trời.


Màu xanh biếc của cây lá.(10)

Câu 2:Vào mùa hè, Sông Hương đổi màu như thế nào?Sông Hương “thay chiếc áo xanh hàng ngày thànhdải

lụa đào ửng hồng

cả phố phường”.
(11)

(12)

Câu 3:


Vào những đêm trăng sáng Sông Hương đổi màu như thế nào?


Vào những đêm trăng sáng, “dịng sơng là một đường trăng


lung linh dát vàng”.(13)

(14)

Câu 4:


Vì sao nói Sơng Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành
cho thành phố Huế?


Vì Sơng Hương làm cho thành phố thêm đẹp, làm cho khơng


khí trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng


ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng rồi viết vào bảng con.


Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho thành
phố Huế :


a. Vì Sơng Hương làm cho thành phố thêm đẹp, làm cho khơng
khí trở nên trong lành.


b. Làm tan biến những tiếng ồ ào của chợ búa, tạo cho thành
phố một vẻ đẹp êm đềm.


c. Cả hai ý trên.


Bài Tập
(21)×