Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

MÔ HÌNH DU LỊCH VĂN HỌC “LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY ẤY”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 11 trang )

(1)

Tập 183, số 07, 2018Tập 183


, Số 07(2)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾMôc lôc

TrangHồng Thị Phương Nga - Mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” 3
Phạm Thị Thu Hồi, Trần Thị Thanh - Tiếng lóng trong truyện về đề tài giáo dục của Văn Thành Lê 9
Ngô Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Vân - Vài nét về các phương thức thể hiện tình vợ chồng trong văn


học trung đại Việt Nam 15


Nguyễn Thị Thắm,Nguyễn Minh Sơn - Ý thức đối thoại của Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông


qua những nhân vật nữ trong tập truyện Không ai qua sông 21
Đặng Thị Thùy, Nguyễn Diệu Thương - Lơ gích của các hiện tượng “phi lơ gích” trong ca dao, tục ngữ


người Việt 27


Đinh Thị Giang - Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay 33
Nguyễn Diệu Thương, Nguyễn Thị Lan Hương - Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng 39
Nguyễn Thu Quỳnh, Vì Thị Hiền - Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên 45
Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam giaiđoạn 1945 - 1975 và một số bài học kinh nghiệm 51
Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn - Việc thu thuế trong làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên 57
Lê Văn Hiếu - Hiệu quả hoạt động của mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ


dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay 63
Thái Hữu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hà - Vai trò của hậu phương Bắc Thái trong cuộc


tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 69
Phạm Anh Nguyên - Sức hấp dẫn trong Hài đàm của Phan Khôi 73
Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Tuấn Anh - Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động ngoại


khoá trong dạy học môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái


Nguyên hiện nay 79


Nguyễn Văn Dũng, Đào Ngọc Anh - Thực trạng thể chất của sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường


Đại hoc Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 85
Trần Bảo Ngọc, Lê Ngọc Uyển, Bùi Thanh Thủy và cs - Thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử


tuyển ở trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 91
Nguyễn Thúc Cảnh - Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế trong giảng dạy cơ học cho


học sinh trung học phổ thông 97


Hà Thị Kim Linh, Chu Thị Bích Huệ - Giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số ở huyện


Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 105Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh - Tăng cường sự tham gia của sinh viên
vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đơng nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học


Y Dược – Đại học Thái Nguyên 111


Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy - Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng


phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay 117
Đàm Quang Hưng - Thiết kế bài học khoa học lớp 4, lớp 5 theo hướng tìm tịi thực nghiệm 123
Hồng Thị Thu Hồi - Những khó khăn trong việc dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên cho sinh viên chuyên


ngành điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và một số giải pháp đề xuất 129


Journal of Science and Technology183

(07)
(3)

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa - Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh của sinh


viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 135
Vũ Kiều Hạnh - Những yếu tố quyết định đến mức độ đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai tại trường Đại học


Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 141
Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Nhung - Hỏi đúng để tự học và học tập cộng tác thành công – hướng tới xây


dựng người học ngoại ngữ độc lập trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế 147
Ngô Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoài Thu - Ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất


lượng dạy – học tiếng Việt cho học viên quốc tế tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 153
Dương Văn Tân - Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viêntrường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 159
Bùi Thị Hương Giang - Nâng cao năng lực giao tiếp giao văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ 165
Trần Hồng Tinh, Nơng La Duy, Phạm Văn Tn - Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính


kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay 171
Trần Thị Yến, Khổng Thị Thanh Huyền - Sử dụng hình thức đọc chuyên sâu để nâng cao khả năng viết học


thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 177
Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chợ Mới,


tỉnh Bắc Kạn 183


Trần Thùy Linh, Trần Lương Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang - Cách tiếp cận của pháp luật cạnh tranh liên


minh châu Âu về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi 189
Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương - Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số kinh tế phù hợp để đánh giá quản


lý rừng bền vững ở huyện Định Hóa 195
Đinh Thị Hồi - Truyền thơng marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu Đại


học Thái Nguyên 201


Nguyễn Thị Thanh Xuân - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ


khách sạn tại Thanh Hóa, Việt Nam 207
Dương Thị Tình - Đóng góp của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái 213
Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh - Phân tích tổ chức khơng gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên 219
Hà Văn Vương - Vận dụng lý thuyết Ecgônômi trong tổ chức mơi trường làm việc tại văn phịng chi nhánh maySông Công II - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 227
Mai Anh Linh, Nguyễn Thị Minh Anh - Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: nghiên


cứu thực nghiệm tại siêu thị Lan Chi, Thái Nguyên 233
Đinh Hồng Linh, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thu Hằng - Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả(4)

Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 3-8


3


MƠ HÌNH DU LỊCH VĂN HỌC “LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY ẤY”Hoàng Thị Phương Nga*


Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên


TÓM TẮT


Du lịch văn học là loại hình du lịch chuyên biệt đang ngày một phát triển. Ở Việt Nam đã có một
số địa phương khai thác mơ hình này để phục vụ du khách, trong đó tiêu biểu là Hà Nam với tour
“Làng Vũ Đại ngày ấy”. Đây là mơ hình du lịch văn học đầu tiên ở Việt Nam do Liên hiệp Khoa
học Phát triển Du lịch bền vững sáng tạo và đưa vào thử nghiệm năm 2012. Đến với tour “Làng
Vũ Đại ngày ấy” du khách sẽ được trải nghiệm không gian làng quê Bắc Bộ những năm đầu thế kỷ
XX với những nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao như: Chí Phèo, Thị Nở, Bá
Kiến… Sau một thời gian khai thác, mơ hình du lịch văn học này đã có những thành tựu nhất định
tuy nhiên cũng bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, chúng tơi đã tiến hành phân
tích và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ
Đại ngày ấy”.


Từ khóa: Làng Vũ Đại ngày ấy, Nam Cao, du lịch, du lịch văn học, mô hìnhĐẶT VẤN ĐỀ *


Hiện nay ở nhiều nước, các tour du lịch
chuyên biệt đang có xu hướng phát triển
mạnh như: du lịch thiên nhiên, thể thao, tâm
linh,… [1]. Trong đó, du lịch văn học được
coi là hình thức du lịch chuyên biệt hấp dẫn
du khách bằng những địa điểm, sự kiện từ tác
phẩm văn học và cuộc sống của tác giả. Loại
hình du lịch này được thế giới chú ý đến từ
khoảng thập niên 90 – thế kỷ XX và đặc biệt
trở nên hấp dẫn du khách từ những năm đầu
của thế XXI [2].


Ở Việt Nam, nhiều nhà văn, nhà thơ với cuộc
đời và sự nghiệp của mình cũng đã để lại
những dấu ấn sâu sắc. Một trong số đó là nhà
văn Nam Cao, ơng được đông đảo quần chúng
yêu mến với những tác phẩm nổi tiếng như:
Chí Phèo, Lão Hạc, Sống mịn… Chính những
tác phẩm ấy là nguồn cảm hứng cho đạo diễn,
Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Văn Khoa chuyển thể
thành bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Việt
Nam thế kỷ XX – “Làng Vũ Đại ngày ấy”.
“Vũ Đại” được lấy nguyên mẫu từ làng Đại
Hoàng (Nhân Hậu, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà
Nam) - quê hương của nhà văn Nam Cao.
Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc đời của nhà văn
Nam Cao và các nhân vật văn học nổi tiếng


của ông lại trở thành nguồn cảm hứng để Liên
hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững
(STDe) nghiên cứu ý tưởng mơ hình du lịch
văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” [3].*


Tel: 0963.954.999 Email: phuongngavnh@gmail.com


Đây chính là sản phẩm du lịch chuyên biệt
gắn với văn học, có khả năng hấp dẫn du
khách. Bởi trong sản phẩm ấy không chỉ thể
hiện sự ngưỡng mộ, biết ơn các văn sĩ, thi sĩ
mà còn là sự lan tỏa những giá trị văn học phi
hình hài. Đó cũng là hướng phát triển của
nhiều điểm tham quan như: Khu di tích
Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy
Tự ở Hà Tĩnh; Từ đường Nguyễn Khuyến ở
Hà Nam; Khu lưu niệm Hàn Mạc Tử ở Quy
Nhơn… Hiện nay, những điểm di tích này là
nơi dừng chân ghé thăm của nhiều du khách.
Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở đây chưa thực
sự mang dáng dấp một mơ hình sản phẩm du
lịch văn học hoàn bị (nhà nghiên cứu sáng tạo
sản phẩm; cơ quan quản lý nhà nước đầu
tư/giám sát, cộng đồng địa phương tham gia
vận hành; doanh nghiệp tổ chức đầu tư và
khai thác…) mà chỉ mới dừng lại ở quy mô
điểm di tích có ý nghĩa ghi danh, tưởng niệm;


trên đường tour khách du lịch thường tranh
thủ ghé thăm.(5)

Hồng Thị Phương Nga Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 3-8


4


(2012) thì mơ hình du lịch văn học này đã
được chuyển giao cho Công ty Du lịch “Khát
Vọng Việt” vào tháng 12/2014 [3]. Qua 2
năm chạy thử nghiệm và 3 năm chính thức
khai thác, mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ
Đại ngày ấy” đã đạt được những thành tựu
đáng kể, tuy nhiên cũng không tránh khỏi
những bất cập cần khắc phục.


THIẾT CHẾ CỦA MƠ HÌNH


Giai đoạn thử nghiệm


Ý tưởng tour du lịch “Làng Vũ Đại ngày ấy”
khởi nguyên từ STDe năm 2012. Trong tour
thử nghiệm, khách du lịch từ Hà Nội và một
số tỉnh phía Bắc đã được thăm quan không
gian làng quê Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
để trải nghiệm với các nhân vật và sự kiện
trong tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao
như: Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến… Qua đó,
du khách hiểu thêm về ý nghĩa nhân văn, giá
trị của dòng văn hiện thực phê phán cũng như


cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Nam Cao và
được thưởng thức các đặc sản của làng Vũ
Đại. Như vậy, đây là tour du lịch nhân văn kết
hợp nghỉ dưỡng sinh thái nơng nghiệp, góp
phần phát triển các sản phẩm du lịch theo
định hướng bảo tồn và phát huy hiệu quả các
giá trị văn học nổi bật của Nam Cao.


Cấu trúc mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ
Đại ngày ấy” trong giai đoạn thử nghiệm
được thể hiện trong sơ đồ 1.


Cấu trúc trên sơ đồ 1 đã thể hiện mô hình du
lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” giai
đoạn này chỉ mới có sự tham gia của các nhà
khoa học với vai trò của cơ quan nghiên cứu,
sáng tạo ra sản phẩm du lịch; cộng đồng địa
phương với nhiệm vụ giữ gìn mơi trường sinh
thái tự nhiên và nhân văn, cũng như cung ứng


một số dịch vụ nhỏ lẻ cho khách du lịch trong
tour (ăn uống, đặc sản địa phương…). Mặc
dù, giai đoạn này còn thiếu bóng dáng của cơ
quan quản lý Nhà nước về du lịch và Doanh
nghiệp du lịch nhưng đây cũng là điều dễ hiểu
vì mới chỉ là bước chạy thử nghiệm nhằm tìm
ra những điểm hợp lý để phát huy và điểm
hạn chế để khắc phục mơ hình cũng như nâng
cao chất lượng của tour.Giai đoạn khai thác


Tháng 12/2014, tour du lịch “Làng Vũ Đại
ngày ấy” được STDe chính thức chuyển giao
cho Cơng ty Du lịch “Khát Vọng Việt” [3].
Đây là công ty chuyên tổ chức, điều hành các
tour du lịch trong nước và quốc tế được khách
hàng, đại lý, đối tác tin tưởng. Với slogan
“Đến những chân trời mới”, công ty luôn
hướng tới việc cung cấp cho khách những
tour du lịch mới lạ, độc đáo. Chính định
hướng phát triển bền vững cùng với tầm nhìn
chiến lược về việc cung cấp những sản phẩm
du lịch đột phá cho du khách là lý do để
STDe chuyển giao mơ hình du lịch văn học
“Làng Vũ Đại ngày ấy” cho “Khát vọng Việt”
[4]. Và công ty đã vận hành, khai thác mơ
hình này một cách khá thuận lợi.


Như vậy, đến giai đoạn này, mơ hình du lịch
văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” đã có sự
tham gia tích cực của Nhà doanh nghiệp. Đây
là sự phát triển tất yếu, nó góp phần gia tăng
chu kỳ sống của sản phẩm du lịch, kích thích
sự tăng trưởng về lượng khách đến với điểm
du lịch “Làng Vũ Đại” nói riêng và đến tới
tỉnh Hà Nam nói chung; gia tăng cơ hội việc
làm cho người dân địa phương và tác động
tích cực đến chất lượng sống của cộng đồng.Sơ đồ 1. Mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” giai đoạn thử nghiệm


Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2017


NHÀ KHOA HỌC:
STDe


- Vai trò: Chủ thể sáng
tạo mơ hình


NHÀ DÂN: Cộng đồng dân
cư địa phương


- Vai trò: Chủ thể gìn giữ mơi
trường tự nhiên và nhân văn;
cung ứng dịch vụ ăn, nghỉ,…;
MƠ HÌNH DU LỊCH


VĂN HỌC “LÀNG VŨ(6)

Hồng Thị Phương Nga Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 3-8


5
Đặc biệt, ngày 15/8/2017, Sở Văn hóa Thể


thao và Du lịch Hà Nam đã tổ chức công bố
Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du
lịch nhân văn tưởng niệm Nhà văn Liệt sĩ
Nam Cao, trao Quyết định và tài liệu quy
hoạch cho huyện Lý Nhân [5]. Đây được coi


là sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển
du lịch huyện Lý Nhân nói chung và cũng là
bước hoàn thiện mơ hình du lịch văn học
“Làng Vũ Đại ngày ấy” nói riêng. Bởi, quy
hoạch khu du lịch nhân văn này chính do
STDe xây dựng từ ý tưởng phát triển du lịch
bền vững từ những giá trị của văn học. Đây là
mơ hình khu du lịch văn học với nhiều sáng
tạo độc đáo, mới mẻ, biến các giá trị văn học


phi hình hài, phi vật thể thành các không gian
du lịch trải nghiệm phong phú, hấp dẫn, mang
đậm bản sắc làng quê Việt Nam nửa đầu thế
kỷ XX. Các phương án phân khu chức năng
được đề xuất trong quy hoạch này gồm 8 khu
vực (hình 1):


- Khu nhà tưởng niệm Nam Cao
- Khu chợ “Ối Giời Ơi”


- Khu hội làng Vũ Đại
- Khu Đêm làng Vũ Đại
- Khu vườn Chuối Đại Hồng
- Khu cơng viên Lị Gạch
- Khu nhà Bá Kiến
- Khu Chợ Bến [3]


Hình 1. Mặt bằng khu du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn Nam Cao [3]


Mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” giai đoạn này có cấu trúc như sơ đồ 2.Sơ đồ 2. Cấu trúc mơ hình “Làng Vũ Đại ngày ấy” giai đoạn khai thác


Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2017


Mơ hình du lịch văn học
“Làng Vũ Đại ngày ấy”


Nhà doanh nghiệp: trung
gian kích cầu du lịch,
cung ứng dịch vụ tour
Nhà khoa học: Chủ thể sáng tạo


Nhà nước:
Chủ đầu tư
+ Nhà quản lý(7)

Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 3-8


6


Bảng 1. Cơ cấu khách tham gia tour “Làng Vũ Đại ngày ấy” Đ/v tính: người


Năm
Khách


2015 2016 2017 (T11)


Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệHọc sinh – sinh viên 125 42,4% 319 44,1% 526 45,5%


Nhà giáo 71 24,1% 160 22,1% 277 23,9%


Nhà nghiên cứu văn học 30 10,2% 70 9,7% 105 9,2%


Bạn đọc yêu văn học 29 9,8% 93 12,8% 121 10,5%


Khác 40 13,5% 82 11,3% 127 10,9%


Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2017


Hình 2. Cơ cấu khách du lịch tham gia tour “Làng Vũ Đại ngày ấy”


Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2017


THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH


Đây là mô hình du lịch chun biệt nhằm mục
đích thơng qua phát triển sản phẩm du lịch
thành động lực thúc đẩy các thế mạnh tiềm
năng khác của xã Hòa Hậu như: hệ sinh thái
nông nghiệp, di tích truyền thống, làng nghề,
đặc sản địa phương,… để tạo thành một chuỗi
hệ thống sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh
lớn trong vùng Bắc Bộ. Mơ hình gắn liền với
tour du lịch văn học đầu tiên tại Việt Nam -
“Làng Vũ Đại ngày ấy”. Với tour này, du
khách sẽ được tham quan không gian làng
quê Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX để trải


nghiệm với các nhân vật và sự kiện trong tác
phẩm văn học của nhà văn Nam Cao như: Chí
Phèo, Thị Nở, Bá Kiến…


Chính vì vậy, thị trường mục tiêu của mơ
hình du lịch này là khách giáo viên, giảng
viên, học sinh – sinh viên, bạn đọc yêu văn
học, nhà nghiên cứu văn học. Đây là tập
khách có những gắn bó nhất định với tác
phẩm của Nam Cao: học tập, nghiên cứu,
ngưỡng mộ… Ở họ, có tâm lý muốn được trải
nghiệm không gian trong tác phẩm. Điều này
càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Bộ Giáo
dục & Đào tạo ban hành Quy định
463/BGDĐT-GDTX về việc Hướng dẫn triển
khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các


cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. Đó là việc
đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào trong
chương trình giáo dục của nhà trường đáp
ứng yêu cầu cấp thiết của đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục [6]. Vì vậy, mơ hình du
lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” chính là
việc hiện thực hóa phương pháp dạy học qua
di sản theo định hướng tích cực hóa học sinh
cả trong quá trình chuẩn bị, trải nghiệm thực
tiễn và thu hoạch. Thực tế cũng đã chứng
minh, từ T12/2014 đến nay, cơ cấu khách
tham gia tour du lịch văn hóa “Làng Vũ Đại
ngày ấy” nghiêng nhiều về tập khách học sinh


– sinh viên, nhà giáo… như trong bảng 1.


Như vậy, tour “Làng Vũ Đại ngày ấy” đã
được nhiều đối tượng khách mà điển hình là
các tập khách học sinh – sinh viên (chiếm tỉ lệ
trên 40%), nhà giáo (chiếm tỉ lệ trên 20%)
đón nhận một cách tích cực, điều này thể hiện
rõ trong hình 2.


SẢN PHẨM/DỊCH VỤ DU LỊCH(8)

Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 3-8


7
mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng. Vì vậy, hoạt động chính của mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ
Đại ngày ấy” xét về mặt sản phẩm, vẫn đang được hiện thực hóa bằng tour du lịch đặc thù với
lịch trình cơ bản như sau:


HÀ NỘI – LÀNG VŨ ĐẠI – HÀ NỘI 1 NGÀY
- Khởi hành: hàng ngày


- Phương tiện: Ơ tơ


- Giá tour: 350,000 đ/ khách


08h00: Xe đón quý khách khởi hành đi thăm làng Vũ Đại, Hà Nam


11h00: Quý khách tới Hà Nam. Tham quan cơ sở kho cá, tận mắt xem các cơng đoạn, quy trình kho món
cá nổi tiếng này. Nếu muốn được trải nghiệm, các nghệ nhân sẽ hướng dẫn để quý khách tự tay kho
những niêu cá ngon nhất, đặc biệt nhất.Khách du lịch được cung cấp trang phục và trang điểm miễn phí để hóa thân thành Chí Phèo và Thị Nở
12h00: Quý khách dùng bữa cơm quê thân mật, đầm ấm với thực đơn như: Đặc sản cá kho làng Vũ Đại –
Hà Nam, gà quê, chả quê, dưa muối, cà muối, rau khoai…và nhiều món ăn dân giã của miền quê này;
tráng miệng bằng món chuối ngự Đại Hoàng – một đặc sản được dùng để tiến vua ngày xưa, và cũng là
một trong những đặc sản nổi tiếng nơi đây. Khách du lịch được thưởng thức Chuối Ngự Đại Hoàng ngay
tại vườn nhà.


13h30: Sau khi nghỉ ngơi, cả đồn đi tham quan ngơi nhà Bá Kiến vẫn còn được lưu giữ cẩn thận đến
ngày nay. Tham quan mộ nhà văn liệt sỹ Nam Cao, thăm lị gạch ngồi bãi sơng – một hình tượng nổi
tiếng trong tác phẩm “Chí Phèo”.


15h30: Đoàn chia tay các nghệ nhân, chia tay bà con làng Vũ Đại và trở về Hà Nội. Trên đường về xe
đưa đoàn ghé thăm đền Trần – Nam Định, vào thắp hương và tham quan đền.


18h00: Về đến Hà Nội, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong các chương trình lần sau!


Nguồn: Cơng ty Khát Vọng Việt, 2017 [4]


Đồng thời, khi tham gia mơ hình du lịch văn
học này du khách không chỉ được trải nghiệm
không gian làng Vũ Đại trong những năm nửa
thực dân phong kiến mà cịn có cơ hội được
thưởng thức những sản vật ngon lạ, bình dị
nơi đây như: chuối ngự Đại Hoàng, hồng
không hạt Nhân Hậu, cá kho Bá Kiến và các
sản phẩm dệt may.


Hầu hết khách mua tour “Làng Vũ Đại ngày”
là các đoàn học sinh – sinh viên và nhà giáo


có nhu cầu về thăm ngôi làng Vũ Đại nổi
tiếng trong sách giáo khoa, đều thích thú khi
nghe những câu chuyện danh bất hư truyền
liên quan tới các cốt truyện, nhân vật xuất
hiện trong tác phẩm của Nam Cao. Hơn nữa,
du khách rất thích thú được thưởng thức và
mua sắm sản vật địa phương làm quà tặng
người thân và bạn bè. Hiện nay, quanh khu
vực khu du lịch này, có nhiều cơ sở cung ứng
dịch vụ như: cơ sở cá kho kiêm chuỗi nhà
hàng/nhà nghỉ Trần Luận, thương hiệu cá kho
Bà Xuân, cơ sở chế biến cá kho Dasavina, cơ
sở phục vụ ăn uống và mua sắm đặc sản địa
phương Cá kho Hòa Hậu, Cá kho Hà Nam…
KẾT LUẬN


Có thể thấy rằng, mơ hình du lịch văn học
“Làng Vũ Đại ngày ấy” do STDe nghiên cứu
mang tính cộng đồng rộng rãi, tính khả thi cao


vì khai thác được tài nguyên và thế mạnh sẵn
có của người dân xã Hịa Hậu. Q trình khai
thác mơ hình đã góp phần làm kinh tế của xã
Hịa Hậu mở ra một hướng đi mới từ du lịch.
Một số đặc sản của địa phương như: cá kho,
chuối ngự, hồng không hạt,… và các sản
phẩm dệt may có cơ hội được phát triển và
đem lại nguồn thu lớn cho người dân xã Hịa
Hậu. Mơ hình du lịch này cũng đã bước đầu
chuyển tải các giá trị văn học phi hình hài


thành các trải nghiệm du lịch sống động, đem
lại doanh thu cao. Đồng thời, việc quy hoạch
phát triển các không gian du lịch mới khá hợp
lý, không làm phá vỡ hay ảnh hưởng xấu đến
cảnh quan và nét đẹp nông thôn truyền thống
của thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu. Mặt khác,
việc thực hiện quy hoạch phát triển mơ hình
du lịch liên quan đến di tích, di sản quá khứ
của cha ơng đã có sự đồng thuận của Nhà
nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp và
cộng đồng dân cư địa phương, đây được coi
là thiết chế hồn hảo cho một mơ hình du lịch
bền vững.(9)

Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 3-8


8


các điểm du lịch phụ cận còn hạn chế. Chính
vì vậy, cần phải nghiên cứu mở rộng liên kết
với chuỗi điểm du lịch khác ở khu vực phụ
cận nhằm gia tăng tính hấp dẫn của sản phẩm
du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” nói
riêng và các tour/tuyến khai thác mơ hình du
lịch này nói chung. Đó chính là nghiên cứu
kết nối tuyến du lịch văn học đặc thù ở Hà
Nam (gắn với chương trình giảng dạy văn học
phổ thơng): Đền Vũ Điện - Di tích Từ đường
Nguyễn Khuyến – Khu du lịch văn học “Làng
Vũ Đại”. Bên cạnh đó, cần tổ chức liên kết


điểm “Làng Vũ Đại” với các điểm du lịch
khác nội tỉnh và ngoại tỉnh nhằm gia tăng tính
hấp dẫn cho mơ hình du lịch văn học này.
Đồng thời, thiết kế và tổ chức khai thác các
dịch vụ sáng tạo như “tái hiện trích đoạn”
trong tác phẩm văn học; tổ chức sân khấu cho
du khách thể hiện cảm xúc của mình về nhà
văn, về các nhân vật trong tác phẩm; tìm tịi
nghiên cứu sáng tạo các mặt hàng lưu niệm…
Tuy nhiên, phải làm cho khéo, phải giữ được
linh hồn của tác phẩm văn học, khơng vì
thương mại hóa mà bịa đặt, làm sai lệch thông
tin nguyên tác.


Như vậy, việc kết hợp văn học và du lịch là
một hướng đi mới mẻ và táo bạo. Trên thực
tế, ngoài Khu du lịch nhân văn tưởng niệm
nhà văn Nam Cao “Làng Vũ Đại ngày ấy”
cịn có nhiều địa phương khai thác như: Khu
di tích Tiên Điền (nơi Nguyễn Du viết truyện
Kiều) đã trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa
hấp dẫn hàng năm tiếp đón hàng ngàn lượt
khách đến tham quan, nghiên cứu để được
sống lại trong khơng khí hào hùng, thi vị, đậm


đà bản sắc văn hóa Hà Tĩnh; Khu du lịch
Ghềnh Ráng (Quy Nhơn) gắn liền với tên tuổi
thi sĩ Hàn Mạc Tử… Tuy nhiên, hoạt động ở
những điểm du lịch này chưa khái quát thành
mô hình du lịch văn học như “Làng Vũ Đại


ngày ấy”. Đây vừa là hướng ứng dụng văn
học vào phát triển du lịch - ngành cơng
nghiệp khơng khói - mang lại lợi nhuận cao.
Nói một cách khác đây cũng là cách lan tỏa
những giá trị văn học khá bền vững trong thời
đại du lịch chuyển mình mạnh mẽ góp phần
thăng hoa các giá trị văn hóa của quốc gia.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Trần Đức Thanh (2003), Nhập môn Khoa học du


lịch, Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội


2. UNEP/UNESCO (1993), Managing Tourism in


Nature World heritage sites, Routledge Taylor &


Francis Group, USA


3. Liên hiệp Phát triển Khoa học bền vững (2017),


Quy hoạch mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại
ngày ấy”, Nxb KHKT, Hà Nội


4. <http://dulichkhatvongviet.com> [truy cập ngày
10/12/2017]


5.
http://baohanam.com.vn/van-hoa/di-san/cong-bo-


quy-hoach-chi-tiet-1-500-diem-du-lich-nhan-van-tuong-niem-nha-van-liet-sy-nam-cao-4127.html [truy
cập ngày 10/12/2017]


6. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2015), Quy định


463/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 01 năm 2015 v/v
Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng
sống tại các cơ sở Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ
thông và Giáo dục thường xuyên


7. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2016), Quyết định


1220/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 v/v phê duyệt Quy
hoạch xác định điểm du lịch nhân văn tưởng niệm
Nhà văn Liệt sỹ Nam Cao là điểm du lịch nhân văn
kết hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái nơng nghiệp, có
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đồng bộ.


SUMMARY


LITERATURE TOURISM MODEL “THE OLD VU DAI VILLAGE”


Hoang Thi Phuong Nga*
TNU - University of Sciences
Currently, the Literature Tourim Type is growing. In Vietnam, these destinations are mining the model to
serve visitors, Ha Nam is a fine example of the tourim type development with tour "The Old Vu Dai
Village”. This model of literature tourism was created by the Union of Science Sustainable Tourism
Development and started into action in 2012. To the "The Old Vu Dai Village", visitors will see the northern
village in the early 21th century and role of the famous characters in the Nam Cao’s literary works as: Chi
Pheo, Thi No, Ba Kien... After a period of exploitation, the Literature Tourism model has made certain


achievements but also revealed some limitations. On that basis, we have conducted analysis and give some
suggestions to improve the quality of Literature Tourism model "The Old Vu Dai Village".


Key words: The Old Vu Dai Village, Nam Cao, Tourism, Literature Tourism, Model


Ngày nhận bài: 02/01/2018; Ngày phản biện: 30/3/2018; Ngày duyệt đăng: 29/6/2018*(10)

soT

T¹p chÝ Khoa häc và Công nghệ

SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICSContent

Page


Hoang Thi Phuong Nga - Literature tourism model “the old Vu Dai village” 3
Pham Thi Thu Hoai, Tran Thi Thanh - Slang in Van Thanh Le's stories about education problems 9
Ngo Thi Thanh Nga, Pham Thi Hong Van - A brief description of the modes of expressing conjugal


sentiments in the Vietnam medieval literature 15
Nguyen Thi Tham, Nguyen Minh Son - The opposite view of Nguyen Ngoc Tu to Vietnamese traditional
literature via the main female characters in Khong ai qua song 21
Dang Thi Thuy, Nguyen Dieu Thuong - The logic of “non logic” phenomenon in Vietnamese folk verses, proverbs 27
Dinh Thi Giang - Factors affecting current lifestyle of Vietnamese people in the northern delta 33
Nguyen Dieu Thuong, Nguyen Thi Lan Huong - Mechanisms creating implication in satirical jokes 39
Nguyen Thu Quynh, Vi Thi Hien - Household vocabulary of Thai language in Dien Bien province 45
Nguyen Thi Thu Oanh, Hoang Thi My Hanh - Position, role of the communist party of Vietnam in the period1954 – 1975 and some lessons learned 51
Do Hang Nga, Pham Quoc Tuan - Collection of taxes in the villages through material of reformist village


convention in Thai Nguyen province 57
Le Van Hieu - The efficiency of the model "propaganda department" in communes, wards, township and


"commander" in villages, cities at the current period in Lao Cai province 63
Thai Huu Linh, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thanh Ha - The role of the rear Bac Thai in the 1968


general offensive 69


Pham Anh Nguyen - The attraction in “Hai dam” of Phan Khoi 73
Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Mao, Nguyen Tuan Anh - Enhancing the efficiency of extracurrucular


activities in teaching civic education at high schools in thai nguyen city these days 79
Nguyen Van Dung, Dao Ngoc Anh - Physical status of non-sports students at Thai Nguyen University of Education 85
Tran Bao Ngoc, Le Ngoc Uyen, Bui Thanh Thuy et al - The reality of degree classification in


non-examination students at University of Medicine and Pharmacy – Thai Nguyen University in the period from


2013 to 2017 91


Nguyen Thuc Canh - The need for buiding an exercise system with practical content to teach mechanics


to high school 97


Ha Thi Kim Linh, Chu Thi Bich Hue - Educate legal knowledge for ethnic minority women in Vo Nhai


district, Thai Nguyen province 105


Nguyen Thi Thanh Hong, Nguyen Thi Khanh Ly, Vu Kieu Hanh - Improve students’ participation in


English learning activities in large mixed ability classes of the freshman students at Thai Nguyen University of


Medicine and Pharmacy 111
Pham Thi Huyen, Vu Thi Thuy - Manipulate exemplary style according to the President Ho Chi Minh’s


thought in building work style for key caders at present period 117
Dam Quang Hung - Science lesson planning for grade 4, 5 according to experimental research 123
Hoang Thi Thu Hoai - Difficulties in teaching and learning ESP vocabulary for nursing students at Thai


Nguyen Medical College and some solutions 129
Nguyen Lan Huong, Van Thi Quynh Hoa - Determinants affecting English speaking performance of the


first-year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 135


Journal of Science and Technology183

(07)
(11)

Vu Kieu Hanh - Determinants to the reading comprehension performance level of the second- year students at


Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 141
Nguyen Thi Que, Hoang Thi Nhung - Asking the right question for successful self-studying and cooperative


learning - towards independent language learners in the context of ASEAN community and global integration 147
Ngo Thi Thu Ha, Nguyen Thi Hoai Thu - Apply interactive teaching methods to improve the quality of


teaching and learning Vietnamese to international students at Military Technical Academy 153
Duong Van Tan - An assessment of the effectiveness in application of games in general physical developmentfor students at Thai Nguyen University of Technology 159
Bui Thi Huong Giang - Improving intercultural communicative competence in foreign language teaching


and learning 165
Tran Hoang Tinh, Nong La Duy, Pham Van Tuan - Building self-managed platoon in disciplinary education


for students at the center for defense and security education in the current phase 171
Tran Thi Yen, Khong Thi Thanh Huyen - Improving academic writing performance for english majors


through intensive reading 177


Do Thi Hong Hanh, Hoang Mai Phuong - Vocational training for rural workers in Cho Moi district, Bac


Kan province 183


Tran Thuy Linh, Tran Luong Duc, Nguyen Thi Thuy Trang - European union competition law approach on


exploitative abuses 189


Nguyen Thi Thanh Ha, Pham Viet Huong - Setting up an appropriate set of economic criteria and indicators


for evaluating sustainable forest management in Dinh Hoa district 195
Dinh Thi Hoai - Marketing promotion for information - library product and service at the Learning Resource


Center of Thai Nguyen University 201
Nguyen Thi Thanh Xuan - Factors affecting customer satisfaction in hotels at Thanh Hoa province, Vietnam 207
Duong Thi Tinh - Contributions of goods export to the economic growth of Yen Bai province 213
Le Minh Hai, Tran Viet Khanh - Tourism space organization of Thai Nguyen province 219
Ha Van Vuong - Apply the ergonomics theory in working environment organization at the office of Song Conggrarment branch II – TNG Investment and Trading Joint Stock Company 227
Mai Anh Linh, Nguyen Thi Minh Anh - Assessing service quality and customer satisfaction: an empirical


study at Lan Chi supermarket, Thai Nguyen city 233
Dinh Hong Linh, Nguyen Thu Nga, Nguyen Thu Hang - Applying logarithmic function to evaluate the


business efficiency of Vietnam banks 239

×