Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Hoàn thiện hoạt động logistics của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (255.06 KB, 6 trang )

(1)

TĨM TẮT LUẬN VĂN


Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định là một trong những cơng ty kinh
doanh dịch vụ logistics có uy tín trên thị trường hiện nay.Tuy nhiên, hoạt động kinh
doanh dịch vụ logistics của công ty hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Khi thị trường
Logistics ngày càng phát triển và cạnh tranh ngày càng gay gắt thì con đường duy
nhất để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định có thể đứng vững trên thị trường
đó chính là phải đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ logistics. Chỉ có đẩy mạnh kinh doanh
Cơng ty mới có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, mới có khả năng chiếm
lĩnh thị trường và hơn hết là để tồn tại và có lợi nhuận. Nhận thấy tầm quan trọng của
việc phát triển dịch vụ Logistics trong thời gian tới đối với nền kinh tế quốc gia nói
chung và Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định nói riêng, tơi chọn đề tài: “Hồn
thiện hoạt động Logistics của Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định”,


Nội dung chính của luận văn gồm 4 chương:


Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về hoạt động logistics trong doanh nghiệp.
Chương 2: Cơ sở lý luận về hoạt động logistics trong doanh nghiệp.


Chương 3: Thực trạng hoạt động logistics của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
Bình Định.


Chương 4: Các giải pháp hồn thiện hoạt động logistics của Công ty cổ phần
xuất nhập khẩu Bình Định.(2)

Tác giả đã đưa ra được năm cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của
tác giả. Tác giả đã phân tích những cái đã đạt và chưa đạt được của các luận văn này
từ đó làm cơ sở để tác giả tiến hành nghiên cứu của bản thân.


Chương 2: Cơ sở lý luận về hoạt động logistics trong doanh nghiệp.Trong chương này tác giả đưa ra các lý thuyết về hoạt động logistics trong
doanh nghiệp.


2.1.Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại hoạt động logistics.
2.2. Nội dung hoạt động logistics.


2.3.Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động logistics.


2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động logistics:
Bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngồi:


Nhóm các yếu tố bên ngồi gồm: chính trị, pháp luật, kinh tế, công nghệ, cơ sở
hạ tầng và điều kiện tự nhiên, sự cạnh tranh của đối thủ và yếu tố khách hàng.


Nhóm các yếu tố bên trong gồm: tiềm lực doanh nghiệp, hệ thống thông tin,
công tác nghiên cứu và phát triển.


Chương 3: Thực trạng hoạt động logistics của Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu Bình Định.


3.1.Giới thiệu khái quát về CTCP XNK Bình Định:


-Phần này tác giả nói về lịch sử hình thành và phát triển của DN từ doanh
nghiệp nhà nước đến khi cổ phần hóa và hoạt động đến nay,


-Ngành nghề hoạt động của DN gồm các mảng: dịch vụ khách hàng, dịch vụ
cho thuê kho bãi, dịch vụ vận tải.


-Cơ cấu tổ chức quản lý của DN: DN hoạt động theo mơ hình CTCP và có 3
phịng ban: phịng tổ chức hành chính, phịng kế tốn tài chính, phịng kinh doanh-đầu


tư phát triển.


-Kết quả kinh doanh của DN từ 2013-2015. Qua tổng hợp sổ sách và báo cáo
tài chính của DN, tác giả đã đưa ra được số liệu kinh doanh của DN từ năm
2013-2015 từ đó phân tích được kết quả kinh doanh của DN này.(3)

doanh dịch vụ của DN.


3.3. Các nhân tổ ảnh hưởng đến hoạt động logistics của DN:
Các nhân tố bên ngoài:


-Điều kiện tự nhiên và hạ tầng kỹ thuật: mô tả địa lợi và tiềm năng kinh tế địa
phương với Cảng Quy Nhơn.


-Thực trạng môi trường cạnh tranh: môi trường cạnh tranh càng ngày càng gay
gắt với việc Việt Nam ký các FTA, đồng thời mở ra các cơ hội mới.


Nhóm các yếu tố bên trong


- Nguồn lực tài chính:Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định là một chủ
thể độc lập trong kinh doanh, chủ động về mặt tài chính, tự chủ trong phương án kinh
doanh. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty tăng đều qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng
lớn trong nguồn vốn của công ty chứng tỏ tình hình huy động vốn của cơng ty tương
đối tốt và có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tự chủ tài chính và hiệu quả kinh doanh
của công ty. Tuy nhiên vẫn chưa đủ khả năng để công ty mở rộng thêm quy mô hoạt
động và đầu tư mới trang thiết bị.


- Nguồn nhân lực


Chất lượng lao động được công ty đề cao, ngồi 10 cơng nhân ở bộ phận kinh


doanh xuất nhập khẩu có trình độ cao đẳng thì các nhân viên ở các bộ phận cịn lại có
trình độ đại học trở lên thuộc khối kinh tế, thành thạo nghiệp vụ giao nhận, xuất nhập
khẩu, thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng liên quan đến nghiệp
vụ.


- Cơ sở vật chất kỹ thuật:Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định có hệ thống
cơ sở vật chất khá tốt và liên tục được đầu tư, nâng cấp mới. Phần này tác giả có nêu danh
mục các tài sản nhà xưởng, đất đai kho bãi và máy móc dụng cụ của DN.


3.4. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động logistics của DN:
Ưu điểm:


-Chất lượng dịch vụ logistics tương đối tốt(4)

.trong kho bãi, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Tuy chưa phải là đạt tiêu chuẩn
được như các kho hàng hiện đại của các hãng lớn, nhưng, những dịch vụ hiện có cũng
làm hài lịng những khách hàng có nhu cầu khơng quá lớn về mảng dịch vụ này.”


- Tăng cường hợp tác với nước ngồi


“Cơng ty đã chú trọng, tăng cường và đẩy mạnh hợp tác, phát triển dịch vụ với
các nước trong và ngoài khu vực, nhằm xúc tiến từng bước đẩy mạnh sản phẩm dịch
vụ đồng thời tiếp thu các công nghệ quản lý mới. Ký kết các hợp đồng hợp tác với đại
lý vận tải giao nhận, thiết lập mạng lưới đại lý vận tải giao nhận. Việc thiết lập hệ
thống đại lý rộng khắp và phân bổ tại các khu vực trên thế giới đã mang lại sự chủ
động và khả năng đáp ứng yêu cầu đa dạng về vận tải Fowarder đối với các đối tượng
khách hàng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Marketing tại các nước. Để kịp thời nắm
bắt thông tin về thị trường công ty đã và đang xây dựng mạng lưới dịch vụ tại các khu
vực thị trường tiềm năng với các văn phòng đại diện như một bước khởi đầu cho chiến
lược phát triển dịch vụ vận tải khu vực và quốc tế.”- “Hệ thống công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ logistics Hệ
thống kho bãi của Công ty xuất nhập khẩu Bình Định xử lý đơn hàng trên hệ thống
phần mềm quản lý Business Planning and Control System - BPCS và Web Map
Service - WMS giúp người quản lý kho hàng quản lý dễ dàng ở nhiều vị trí khác
nhau.”


Những tồn tại và hạn chế:


- Hoạt động Logistics của Cơng ty cịn tập trung nhiều vào các hoạt động giao
nhận truyền thống. So với chủng loại các dịch vụ logistics đã nêu ở chương 1 thì dịch
vụ của cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định cịn thiếu và yếu rất nhiều.


- Hoạt động kho bãi còn yếu


Trong quá trình cung cấp dịch vụ logistics thì kho bãi chiếm một vai trò rất
quan trọng, là nơi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng. Tuy vậy, xét
từ phía cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định thì hoạt động kho bãi cịn rất yếu.


- Việc áp dụng cơng nghệ thơng tin cịn hạn chế


- Chất lượng nhân viên làm việc trong lĩnh vực logistics cịn yếu, khả năng giao
tiếp, trình độ tiếng Anh của các nhân viên còn nhiều hạn chế.(5)

- Hoạt động marketing và dịch vụ khách hang yếu kém Công ty hiện chưa có
các hoạt động marketing và chiến lược khách hàng cho mảng hoạt động logistics


-Vấn đề tìm kiếm khách hàng cũng như chăm sóc khách hàng: Đến thời điểm
hiện tại cơng ty vẫn chưa có những nhân viên chuyên trách về bán hàng hay làm công
việc chăm sóc khách hàng thật sự.Nguyên nhân của các hạn chế


-Khách hàng của công ty phần lớn là các cơng ty có quy mô vừa và nhỏ,
chuyên hoạt động trong lĩnh vực thủy hải sản, gia công hàng may mặc và sản xuất
xuất khẩu… Do đó, họ thường chỉ thuê một vài dịch vụ mà công ty cung cấp trong
chuỗi dịch vụ logistics, chủ yếu nhất là các hoạt động giao nhận truyền thống như kê
khai thủ tục hải quan, ủy thác XNK, kinh doanh kho bãi.


- Công ty thiếu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là nguyên nhân đầu tiên và
quan trọng nhất dẫn đến hoạt động kho bãi của công ty kém hiệu quả.


-Trong khâu tuyển dụng, công ty chưa thực sự chú trọng vào khả năng Anh ngữ
của ứng viên mà chỉ tập trung vào kinh nghiệm của ứng viên ở vị trí tuyển dụng


- Hiện tại, cơng ty mới chỉ có một vài văn phòng đại diện. Với số lượng chi
nhánh ít ỏi như thế thì cơng ty tạm thời chưa có khả năng mở rộng hoạt động để đưa
dịch vụ logistics của mình ra quốc tế, cũng như là sự hợp tác với các doanh nghiệp
cùng ngành. Năm là, sự thiếu đa dạng trong các loại hình dịch vụ logistics.


Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu Bình Định.


4.1.Mục tiêu phương hướng phát triển hoạt động logistics của DN trong
năm 2016-2020:


- Mở rộng mảng kinh doanh kho bãi dựa trên các ưu thế hiện hiện có về đất
đai, địa lợi. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của DN trong thời gian tới.


- Duy trì chất lượng của các dịch vụ hiện có, đảm bảo chất lượng của các dịch


vụ mới sẽ được đưa ra phục vụ. - Giảm giá thành của các loại dịch vụ nhưng vẫn đảm
bảo chất lượng của các dịch vụ cung cấp.


- Đầu tư phát triển theo phương châm hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ của khoa
học công nghệ.(6)

-Giải pháp về hoàn thiện bộ máy tổ chức


- Giải pháp về nguồn nhân lực: nhất thiết công ty cần đầu tư để đào tạo và đào
tạo lại,nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và thu hút nhân tài từ xã hội. Phát triển
nguồn nhân lực có trình độ và chun mơn cao là nhân tố quan trọng quyết định sự
sống còn và thành công trong hoạt động Logistics – một hoạt động mang tính chất
tồn cầu.


-Giải pháp tăng cường hoạt động mảng kinh doanh kho bãi thông qua việc mở
rộng đầu tư kho Nhơn Hòa, giải pháp quan trọng nhất trong thời gian tới của DN:


Việc quy hoạch, cải tạo hệ thống kho tại Nhơn Hòa là hết sức cần thiết và cấp
bách góp phần thực hiện mục tiêu duy trì, mở rộng đầu tư xây dựng diện tích kho,
biến Nhơn Hòa thành tổng kho, cho phép nâng diện tích kho từ 13.000m2 lên
18.000m2; từng bước hoạt động theo mơ hình chun nghiệp phục vụ logistics nhằm
khai thác tối đa tài sản hiện có, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ
kho, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng nguồn thu và đáp ứng nhu
cầu của khách hàng về dịch vụ kho và phân phối hàng hóa.


-Giải pháp về cơng nghệ thơng tin:Cơng ty cần đầu tư vào trang Web của mình nhằm
xây dựng một cơng cụ hữu ích trong hoạt động. Thông qua hệ thống này, các nhân
viên của Công ty có thể thực hiện các thao tác nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác,
giảm thiểu lưu trữ hồ sơ giấy tờ. Đồng thời các khách hàng cũng có thể dễ dàng gửi
các yêu cầu, theo dõi các đơn hàng cũng như có các phản hồi đối với Công ty.


×