Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014– 2015 MÔN VẬT LÝ 8 Thủ Đức có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.75 KB, 3 trang )

(1)

UBND QUẬN THỦ ĐỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014– 2015
MÔN: VẬT LÝ 8
Ngày kiểm tra: 22 / 4/ 2015


Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2.0 điểm)


a. Công suất được xác định như thế nào?


b. Một con ngựa kéo một chiếc xe với một lực không đổi 80N và đi được 4500m trong
0,5 giờ. Tính cơng và cơng suất của con ngựa.Câu 2: (2.0 điểm)


a. Nhiệt năng là gì? Nhiệt năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?


b. Ở những vùng biển khi xảy ra bão người ta thấy sau khi bão tan, nước biển nơi đó ấm
hơn so với khi chưa có bão.


- Em hãy giải thích hiện tượng trên?


- Trong hiện tượng trên cơ năng của sóng biển đã chuyển hóa thành dạng năng lượng
nào?


Câu 3: (1.0 điểm)


Thế nào là đối lưu, bức xạ nhiệt?Câu 4: (2.0 điểm)


a. Cho biết những vật có đặc điểm gì sẽ hấp thụ tia nhiệt tốt?


b. TP. Hồ Chí Minh ở gần xích đạo nên khí hậu thường nắng nóng quanh năm. Khi xây
dựng nhà cửa tại đây, mái nhà nên có màu sẫm hay màu sáng? Vì sao?


Câu 5: (3.0 điểm)


Một cái nồi bằng nhơm có khối lượng 0,3kg đang chứa 1,5kg nước ở 300C. Tính nhiệt
lượng cần thiết để đun nồi nước này đến khi sôi. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K,
nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K. Bỏ qua nhiệt lượng hao phí ra mơi trường bên ngồi.(2)

UBND QUẬN THỦ ĐỨC ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 – 2015


MÔN: VẬT LÝ 8


Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu Nội dung Điểm


Câu 1
(2.0 đ)


a. Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị
thời gian


b. Công của con ngựa:A = F.S = 80. 4500 = 360000 (J)
Công suất của con ngựa:


W
t
A
P 200
1800
360000 =
=
=
1.0đ


0.5đ x 2


0.5đ x 2


Câu 2
(2.0 đ)


a. Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Nhiệt năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó


b. - Vì khi có bão các phân tử nước biển chuyển động càng nhanh,
nhiệt độ của nước biển tăng.


- Trong hiện tượng trên cơ năng của sóng biển đã chuyển hóa
thành nhiệt năng.


0.5đ


0.5đ
0.5đ
0.5đ
Câu 3
(1.0đ)


- Đối lưu là hình thức truyền nhiệt bằng các dịng chất lỏng hoặc
chất khí


- Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.


0.5đ


0.5đ
Câu 4


(2.0đ)


a. Những vật có bề mặt xù xì, màu sẫm sẽ hấp thụ tia nhiệt tốt
b. Mái nhà có màu sáng để phản xạ tia nhiệt tốt, nhà sẽ bớt nóng


1.0đ
1.0đ
Câu 5


(3.0đ)


Nhiệt lượng nước thu vào:


Q1 = mC∆t = 1,5. 4200. 70 = 441000 (J)


Nhiệt lượng nồi thu vào:


Q2 = mC∆t = 0,3. 880. 70 = 18480 (J)
Tổng nhiệt lượng cần thiết:


Q = Q1 + Q2 = 441000 + 18480 = 459480 (J).


0.5đ x 2


0.5đ x 2(3)×