Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÝ I LỚP 8 Năm học 2009- 2010 MÔN: VẬT LÝ Tiên Động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.52 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÝ I LỚP 8
Năm học 2009- 2010


MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài 45 phút
(Đề này gồm 04 câu, 01 trang)


Câu 1: (3 điểm)


a) Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực P được biểu diễn ở hình bên dưới:


b) Khi vấp ngã, người ngã về phía nào? Giải thích.


Câu 2: (3 điểm) Một người đi bộ trên đoạn đường đầu dài 3 km với vận tốc trung bình 2 m/s.
Người đó đi tiếp đoạn đường sau dài 1,95 km trong thời gian 0,5 h.


a) Tính thời gian người đó đi hết đoạn đường đầu.


b) Tính vận tốc trung bình của người đó trên đoạn đường tiếp theo.
c) Tính vận tốc của người đó trên cả hai đoạn đường.


Câu 3: (3 điểm) Một vật có thể tích 600 cm3 nhúng trong nước. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng


lên vật trong các trường hợp sau:


a) Vật chìm hồn tồn trong nước.
b) Vật chìm 1/3 trong chất lỏng.Câu 4: (1 điểm) Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 500 N. Trong 10 phút cơng
thực hiện được là 600 KJ. Tính vận tốc chuyển động của xe.


---Hết---
O


P

×