Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ - LỚP 8. Quận 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.6 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 6


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN VẬT LÝ - LỚP 8.


Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1.(1,5 điểm)


Viết cơng thức tính cơng. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công
thức.


Câu 2. (2 điểm)


Nêu kết luận về sự chuyển hóa cơ năng.


Hãy chỉ ra sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong
các trường hợp sau đây:


a/ Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.
b/ Nước từ trên đập cao chảy xuống.
Câu 3. (1 điểm)


Phân tử, nguyên tử cấu tạo các chất luôn đứng yên hay chuyển động thế nào?
Nêu mối quan hệ giữa nhiệt độ của vật với chuyển động của các phân tử,
nguyên tử cấu tạo nên vật?


Câu 4. (1,5 điểm)


Nhiệt năng của một vật là gì? Nêu đơn vị của nhiệt năng.
Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật.Câu 5. (1 điểm)


Có hai cốc nước cùng khối lượng: một cốc đựng nước lạnh, một cốc đựng nước
nóng. Hỏi nhiệt năng của hai cốc nước có như nhau khơng? Giải thích?


Câu 6. (1 điểm)


Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ?
Câu 7. (2 điểm)


Một xe gắn máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ bằng 2000 N, xe máy đi
một quãng đường 225 m.


a/ Tính cơng thực hiện của động cơ xe máy


b/ Tính thời gian đi hết quãng đường trên. Biết công suất của động cơ xe máy là
7500 W.(2)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 6


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015
MƠN VẬT LÝ - LỚP 8


Câu 1.(1,5 điểm)


- Công thức tính cơng : A = F . s
- Trong đó: A là cơng của lực (J)F lực tác dụng vào vật (N)


s là quãng đường vật dịch chuyển (m)
Câu 2. (2 điểm)


- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể
chuyển hóa thành động năng.


- Thế năng của cánh cung chuyển hoá thành động năng của mũi tên.
- Thế năng của nước chuyển hoá thành động năng của nước.


Câu 3. (1 điểm)


Phân tử, nguyên tử cấu tạo các chất luôn chuyển động hỗn độn không
ngừng.


Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.


Câu 4. (1,5 điểm)


- Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- Đơn vị của nhiệt năng là jun (J).


- Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng : thực hiện công hoặc truyền nhiệt.
Câu 5. (1 điểm)


Nhiệt năng của cốc nước nóng lớn hơn nhiệt năng của cốc nước lạnh.


Vì: Cốc nước nóng có nhiệt độ cao hơn cốc nước lạnh, các phân tử nước trong


cốc nước nóng chuyển động nhiệt nhanh hơn, động năng của các phân tử
nước trong cốc nước nóng lớn hơn nên nhiệt năng của cốc nước nóng lớn hơn.
Câu 6. (1 điểm)


- Vì kim loại dẫn nhiệt tốt nên nồi, xoong thường làm bằng kim loại để nấu
thức ăn mau chín.


- Vì sứ dẫn nhiệt kém nên bát đĩa thường làm bằng sứ để khi đựng thức ăn
nóng ta cầm khơng bị nóng tay và thức ăn lâu nguội.


Câu 7. (2 điểm)


a/ Công thực hiện của động cơ xe máy: A = F . s = 2000 . 225 = 450000 (J)


b/ Thời gian đi hết quãng đường trên: 60( )
7500


450000


s
A


t= = =


---


0,75đ


0,75đ
0,5đ
0,5đ


0,5đ


0,5đ


0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,25đ


0,75đ×