Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÝ 8 Ngô Tất Tố

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.11 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ NHUẬN


TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015


MÔN:

VẬT LÝ 8Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.Câu 1: (

2,0 điểm)a/ Khi nào

một lực có thực hiện cơng? Viết cơng thức tính cơng, nêu tên gọi, đơn vị


các đại lượng trong công thức.b/

Trường hợp chiếc xe đang chạy trên đường nằm ngang thì trọng lực tác dụng lên xe


có sinh cơng khơng? Vì sao?Câu 2:

(1,5 điểm)a/

Nhiệt năng là gì? Có thể làm thay đổi nhiệt năng của vật bằng những cách nào?b/

Khi xoa hai bàn tay vào nhau, tay nóng lên nhiệt năng của tay tăng lên bằng cách


nào? Trong hiện tượng này có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng


nào?Câu 3:

(2,0 điểm)a/

Phát biểu Định luật về công.b/

Một băng tải vận chuyển hàng hóa là 1 mặt phẳng nghiêng dài 7,5 m và cao 2,5 m.


Cho biết vật nặng cần chuyển đi trên băng tải có khối lượng 12 kg. Bỏ qua lực ma


sát, tính lực do băng tải tác dụng kéo vật đi lên.
Câu 4:

(1,5điểm)a/ Th

ế nào là sự dẫn nhiệt?b/ Cho ba ch

ất sau: thủy tinh, đồng, khơng khí. Hãy cho biết chất nào dẫn nhiệt tốt


nh

ất? Chất nào dẫn nhiệt kém nhất?Câu 5:

(3,0 điểm)Người ta dùng máy kéo để kéo 1 vật có trọng lượng 400N lên cao 6m thì mất 2


phút. Tính :a/

Công thực hiện của máy.


b/

Công suất của máy.


c/

Tốc độ vật đi lên.
(2)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ 8


Câu 1 : (2 điểm)


- Khi lực tác dụng lên vật làm vật khơng di chuyển theo phương khơng vng góc với phương của


lực………0.5 đ


- Công thức, tên đai lượng,đơn vị……… 1.0 đ
- Trường hợp này trọng lực khơng sinh cơng vì lực tác dụng vng góc hướng


cđ……… 0.25đx2Câu 2 : (1,5 điểm)


a) Định nghĩa đúng nhiệt năng ... 0,5 đ


b) Hai cách thay đổi nhiệt năng ... 0,5 đ


- Nhiệt năng tăng bằng cách thực hiện công ... 0,25 đ
- Năng lượng chuyển hóa từ : cơ năng --> nhiệt năng ... 0,25 đ


Câu 3 : (2,0 điểm)


a) Phát biều đúng Định luật về công ... 1,0 đ
b) Ta có A 1 = A ... 0,25 đ


=> P . h = F . l ... 0,25 đ
Thế số và kết quả F = 40 N ... 0,25 đ x2


Câu 4 : (1,5 điểm)


a. Sự dẫn nhiệt là ………..1 đ
b. Chất dẫn nhiệt tốt nhất là đồng ……… 0,25 đ


Chất dẫn nhiệt kém nhất là khơng khí ………. 0,25 đ


Câu 5 : (3,0 điểm)


a) Công thực hiện: A = F.s = 2400 J ... 1,0 đ


b) Công suất của người : P = A/t = 20 W ... 1,0 đc) Tốc độ đi lên : v = s/t = 6/120 = 0,05 m/s ... 1,0 đ


 Thiếu hoặc sai 1 đơn vị trừ 0,25đ ( chỉ trừ 1 lần cho cả bài)
Thiếu hoặc sai 1 lời giải trừ 0,25đ ( chỉ trừ 1 lần cho cả bài)

×