Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.07 KB, 1 trang )

(1)

Câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 10Đề bài:


Trình bày ý nghĩa của việc xuất hiện công cụ bằng sắt đối với vùng Địa Trung Hải?


Trả lời:


Sự ra đời của công cụ bằng sắt được xem là một cuộc cách mạng trong sản xuất: năng suất
lao động vượt xa thời kỳ đồ đá, đồ cụ do nhờ những dụng cụ lao động bằng sắt mà người ta
có thể khai thác những vùng đất đai mới, cày sâu cuốc bẩm, xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm lâu
đài, ... năng suất lao động tăng, từ chỗ cuộc sống bấp bênh, nay đã làm ra sản phẩm dư thừa
thường xun.


Cơng cụ bằng sắt ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với khu vực Địa Trung Hải:


- Trước hết là giúp cho công cuộc khai hoang đất làm màu của người dân trở nên dễ dàng
hơn. Đất canh tác ngày càng được cày sâu, cuốc bẩm.


- Thứ hai, giúp người dân nơi đây nhanh chóng mở rộng diện tích trồng trọt, mang lại nhiều
sản lượng cây trồng hơn.

Sự ra đời của công cụ bằng sắt

×