Tải bản đầy đủ (.pptx) (31 trang)

[IUH] RM chuong 8:QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 31 trang )

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ RỦI RO
NGUỒN NHÂN LỰC


QUẢN TRỊ
RỦI RO
NGUỒN
NHÂN LỰC
LÀ GÌ?
Người lao động:
- Gặp tai nạn
- Mất sức lao động
- Bỏ việc

Tổn thất
nhân sự

Ảnh hưởng:
- Người lao động và
gia đình
- Năng suất lao động


1. GIỚI THIỆU

NỘI
DUNG

2. MỐI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI
NGUỒN NHÂN LỰC


3. THUYÊN CHUYỂN LAO ĐỘNG

4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGUỒN
NHÂN LỰC CỦA MỘT TỔ CHỨC


GIỚI THIỆU

Nguồn nhân lực của một tổ chức bao gồm tồn bộ số
cán bộ, cơng nhân, nhân viên, nhà quản trị, lao động
toàn thời gian và bán thời gian, lao động theo mùa và
lao động quanh năm.


GIỚI THIỆU
Vai trò nguồn nhân
lực trong rủi ro

Con người là
nguồn của rủi ro

Con người biết
tự xử lí rủi ro


GIỚI THIỆU
Thể hiện được sự hiểu biết,
lòng tin tưởng, nhận thức và
các giả định về thế giới trong
đó người lao động sống và

hoạt động.

Là thấu kính qua đó nhà
quản trị quan sát đội ngũ
những người lao động và
khả năng đóng góp của họ
đối với hoạt động kinh
doanh của cơng ty.

Mơ hình nguồn
nhân lực

Nhà quản trị giỏi phải
biết cách kết hợp mơ
hình quản trị nguồn
nhân lực với văn hóa
cơng tyKĩ năng của
nhà quản trị

Động cơ làm việc của người
lao động thách thức mỗi nhà
quản trị

Mâu thuẫn là không thể tránh
trong đội ngũ lao động. Nhà
quản trị cần phải học để xóa

bỏ những mâu thuẫn


MỐI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI
NGUỒN NHÂN LỰC
CON NGƯỜI
Nguy hiểm về
ý thức đạo
đức:

Những sai lầm
của con người

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC


Nguy hiểm về ý thức đạo đức:

Nguy hiểm về ý thức đạo đức là loại nguy hiểm vơ hình khơng nhìn thấy được và cũng
rất khó đánh giá. Vì nguy hiểm ý thức đạo đức rất khó lượng hóa , do đó trong đánh giá
người ta có thể dễ dàng chấp nhận một giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Nguy hiểm ý thức đạo đức có liên quan đến các hành vi của con người
trong một tổ chức: nhà quản trị của họ, nhân sự của họ, các hợp đồng,
nhà cung ứng của họ và khách hàng của họ.


Những sai lầm của con người

Một số tai nạn xảy ra do nguyên nhân người gây nên. Con

người không tiên đốn trước được, họ có những quyết định
sai lầm, hay có lỗi đối với các hành vi của họ.


MỐI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI
NGUỒN NHÂN LỰC
MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC

ĐIỀU
KIỆN
LÀM
VIỆC

Áp
suất

QUY
TRÌNH

Tiếng
ồn và
độ
rung

Nơi
làm
việc

NGUYÊN
VẬT

LIỆU
Ánh
sang

màu
sắc

TỔ
CHỨC
NƠI
LÀM
VIỆC
Khoa
học
lao
động

QUAN HỆ
LAO
ĐỘNG

HÚT
THUỐC
NƠI LÀM
VIỆC

LÀM
VIỆC
BAN
ĐÊMA. Áp suất
Khơng khí trong sạch, tươi mát, với nhiệt độ và độ ẩm thích hợp
đối với từng loại cơng việc sẽ có tác dụng trực tiếp tới người lao
động. Con người có thể hoạt động trong điều kiện rất nóng và rất lạnh
nhưng có giới hạn nhất định
B. Tiếng ồn và độ rung
Tiếng ồn và độ rung ở nơi làm việc là một loại rác năng lượng, nó cần phải được loại trừ hoặc
giảm thiểu.
Người ta áp dụng một số phương pháp để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung như sau:
Trong thiết kế máy hoặc nhà làm việc cần phải có các thơng số kỹ thuật về tiếng ồn và độ rung.
Giảm bớt tiếng ồn và độ rung tại nguồn bằng cách: bảo dưỡng tốt hơn, thay thế các nguyên liệu
mềm ở chỗ nối trên bề mặt, sử dụng miếng đệm ở những chỗ góc…
Giảm bớt sự chuyền tiếng động hay rung bằng cách đóng nguồn gây tiếng động hay rung bằng
các nguyên liệu đặc biệt.
Trang bị cho người lao động các dụng cụ phòng chống tiếng ồn và độ rung.


C. Nơi làm việc
Nơi làm việc và chỗ làm việc của từng cá nhân có thể
ảnh hưởng trực tiếp đến những tai nạn.
D. Ánh sáng và màu sắc
Ánh sáng là một trong những điều kiện vô cùng quan trọng để đảm bảo cho con người lao
động làm việc. Mức ánh sáng sẽ khác nhau tùy theo yêu cầu của mỗi công việc khác nhau.
Chất lượng ánh sáng cũng là một yếu tố quan trọng:
Ánh sáng phải được thiết kế sao cho nó được phân phối đều, khơng tạo bóng tối hoặc
không tập trung quá nhiều ánh sáng vào một chỗ.
Ánh sáng sử dụng tại nơi làm việc càng gần với ánh sáng thiên nhiên bao nhiêu thì càng
tốt bấy nhiêu.Quy trình
Hầu hết các quy trình cơng nghệ có sử dụng một hay nhiều loại năng lượng khác nhau.
Nhiều loại nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất có các đặc tính sau:
độc, sinh chất gây ung thư, ăn mịn gây khó chịu…
 Đối với các chất độc hại ngun liệu có tính độc hại phải được chứa trong thùng có
nắp đậy an tồn và được cất giữ ở những chỗ mát cách xa vùng có nguy hiểm hỏa
hoạn.
 Đối vơi nguyên liệu ăn mòn các nguyên liệu ăn mòn sẽ được bảo quản trong thùng
đặc biệt dành cho nó và được đặt ở những nơi dễ kiểm soát.


TỔ CHỨC NƠI LÀM VIỆC
Tổ chức tốt nơi làm việc cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong quản trị rủi ro ý
thức đạo đức, đặc biệt là phịng chống hỏa hoạn.
Một cơng ty có trình độ tổ chức quản lý tốt được mô tả như sau:
 Tổ chức sắp xếp tốt nơi làm việc, bố trí máy móc thiết bị trong q trình sản xuất sao
cho đường đi của sản phẩm là hợp lý, chi phí thời gian cho một đơn vị sản phẩm là nhỏ
nhất, tức là hiệu quả sản xuất phải lớn nhất
 Người lao động có ý thức tổ chức tốt
 Nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng
 Thường xuyên tập huấn các vấn đề: phòng chống hỏa hoạn và cứu hộ khi có sự cố xảy
ra
 Có kế hoạch phịng chống rủi ro bất ngờ.


QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Mối quan hệ tốt giữa người chủ và người lao động là yếu tố cơ bản mang lại

hiệu quả lao động trong kinh doanh. Dưới sự kiểm sốt của một nhà quản trị
giỏi mọi cơng việc được thực hiện đúng theo quy định và theo kế hoạch,
những hành vi hay việc làm sai sẽ bị phát hiện ngay và rủi ro sẽ được giảm.


RÁC VÀ CHẤT THẢI
CÔNG NGHIỆP
Phần lớn các rủi ro xảy ra ở nơi sản xuất là do
nguyên nhân rác ( phế liệu ) thải ra trong quá
trình sản xuất từ các máy móc thiết bị, có đặc
tính nguy hiểm gây hỏa hoạn.


HÚT THUỐC NƠI LÀM VIỆC

Hút thuốc lá nơi làm việc là nguyên nhân trực tiếp hay gián
tiếp gây nên hỏa hoạn do lủa cháy từ diêm hoặc từ những tàn
thuốc lá, hoặc điếu thuốc đang cháy dở dang, những sự vơ ý vứt
vào sọt rác có giấy, hay các chất dễ cháy gây nên sự cháy.


LÀM VIỆC BAN ĐÊM

Làm việc ban đêm được định nghĩa là công việc được người lao động thực
hiện từ 9h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Thời gian này rất dễ xảy ra tai
nạn nhân sự buồn ngủ, sao lãng, làm sai thao tác dẫn đến tai nạn. Hoặc do
máy móc thiết bị khơng có thời gian nghỉ, làm nguội, do đó máy bị nóng hư
hóc có thể xảy ra nhiều hơn.Giãn thợ (trong một thời gian ngắn)

Thuyên
chuyển lao
động

Tự ý nghỉ (bỏ) việc

Được phép nghỉ chính
thức
Nguyên nhân khác

Sự di chuyển nhân sự vào
hoặc ra khỏi một công việc
với sự cho phép của công ty


TÁC ĐỘNG
TIÊU CỰC

Chi phí
cao, tổn
thất thu
nhập

Lịng
trung
thành và
sự thỏa
mãn giảm


Năng suất
thấp, mất
đi người
tài giỏi

Gián
đoạn
hoạt
động sản
xuất

Tổn
thất uy
tín

Làm
tang tỷ
lệ bỏ
việc


Chi phí cho
người rời bỏ
cơng ty

Chi phí tuyển
dụng

Chi phí đào tạo


Chi phí thuyên chuyển lao
động

Chi phí tổn thất
doanh thu

Chi phí thuê lao
động mới

Chi phí giảm
năng suất


Trực tiếp

Gián tiếp

Chi phí trực tiếp của thuyên chuyển lao động
- Chi phí thuê lao động tạm thời hay tiền trả cho lao
động ngồi giờ cho đến khi tìm được người mới
- Thời gian cần thiết mà phòng tổ chức phải làm việc
với người ra đi
- Thời gian bị mất của nhà quản trị do có nhân sự bỏ
việc:bố trí lại công việc và trách nhiệm, tư vấn cho
những người lao động cịn ở lại.
- Chi phí đào tạo cho những người bỏ việc bao gồm:
tổn thất về bằng cấp, về chun mơn
- Chi phí tuyển dụng và lựa chọn người mới thay thế
bao gồm: mô tả công việc, quảng cáo, phỏng vấn,…

- Chi phí đào tạo và định hướng lao động thay thế bao
gồm: thời gian hướng dẫn của nhà quản trị và những
người cùng làm việc, tổn thất năng suất do mới làm
việc chưa có kinh nghiệm

Chi phí gián tiếp của thuyên chuyển lao động
Mất khách hàng có quan hệ trực tiếp với người nghỉ việc
Người lao động mới có năng suất lao động thấp
Năng suất lao động của tồn đội giảm do có người bỏ
việc và phải đào tạo người mới thay thế
Khối lượng công việc cho số lao động còn lại tang lên do
nguyên nhân năng suất giảm
Đạo tạo người mới thay thế làm ảnh hưởng đến năng
suất của nhà quản trị và đội ngũ lao động
Các dự án hiện tại bị gián đoạn hoặc có thể phải kết thúc
do mất người lao động chủ chốt
Tổn thất về chuyên môn và kinh nghiệm, nguồn lợi thế
cạnh tranh, không thể thay thế một cách dễ dàng
Tỷ lệ thuyên chuyển cao, gây tâm lý xấu cho những
người ở lại
Khơng thỏa mãn khách hàng có thể dẫn đến kết quả tổn
thất thu nhập do công việc bị giảm sút.


NGUN NHÂN THUN
CHUYỂN LAO ĐỘNG

Nền
kinh
tế


Hiệu
quả
của tổ
chức

Văn
hóa
cơng
ty

Đặc
trưng
cơng
việc

Ảo
ảnh về
cơng
ty

Dân
số học


nhân


×