Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Tính trung thực báo cáo tài chính chứng khoán chưa được cải thiện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.12 KB, 10 trang )

“Tính trung thực báo cáo tài chính
năm chưa được cải thiện”

Nhận định về báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết
năm 2008 của Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Quốc tế
Hoàng Gia
Nhận định về báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết
năm 2008 của ông Nguyễn Trọng Tuấn, Tổng giám đốc Công
ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS).

Đã có không ít doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính năm
2008. Vậy, ông có nhận định như thế nào về thực trạng chung
của báo cáo tài chính doanh nghiệp trong năm 2008?

Tôi thấy có một số điểm nhấn trong báo cáo tài chính của các
công ty niêm yết năm 2008.

Thứ nhất, các công ty niêm yết có dính dáng đến đầu tư tài chính
trong năm 2008 đều trong tình trạng thua lỗ. Những khoản thua lỗ
do đầu tư tài chính đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh
doanh chung của doanh nghiệp.

Thứ hai, trong báo cáo của các công ty niêm yết trong năm 2008
là báo cáo quý 4/2008 rất xấu, dù nhiều doanh nghiệp đến hết
tháng 11/2008 đều công bố lãi và hoàn thành kế hoạch nhưng khi
ra báo cáo quý 4 thì lại lỗ trong cả quý. Điều này đã làm cho các
nhà đầu tư cá nhân cảm thấy bất ngờ và thất vọng.

Nhiều doanh nghiệp đến tháng 11/2008 vẫn công bố có lãi nhưng
tính cả quý lại lỗ. Phải chăng không có sự minh bạch trong các
báo cáo tài chính này?Rất khó để có thể khẳng định các báo cáo tài chính đó minh
bạch, rõ ràng hay không vì các doanh nghiệp đều tuân thủ các
báo cáo tài chính của Bộ Tài chính.

Nhưng vấn đề đang được các nhà đầu tư quan tâm là doanh
nghiệp cần phải đưa ra bản báo cáo thuyết phục chứ không phải
các bản báo cáo không rõ ràng và thiếu sự minh bạch thông tin.

Trên thực tế, các nhà đầu tư cũng không trách các doanh nghiệp
bị thua lỗ trong năm 2008, bởi lẽ trong điều kiện khó khăn như
vậy kinh doanh thua lỗ là chuyện đương nhiên.

Vì vậy, các doanh nghiệp nên có cách hành xử cũng như cung
cấp thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho nhà đầu tư
cảm thấy yên tâm khi gửi gắm niềm tin vào doanh nghiệp. Qua đó
sẽ giúp doanh nghiệp dần từng bước vượt qua khó khăn.

Trích dự phòng rủi ro lớn là điều thường thấy trong các báo cáo
tài chính năm 2008, nên một số quan điểm cho rằng điều này đã
ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của nhà đầu tư. Vậy quan điểm của
ông với vấn đề này như thế nào?

Không thể khẳng định việc trích lập dự phòng rủi ro lớn sẽ ảnh
hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư.

Bởi lẽ, khi đầu tư vào cổ phiếu một doanh nghiệp nào đó, ngoài
việc nhìn nhận lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn, nhà
đầu tư còn quan tâm đến tiềm năng của doanh nghiệp trong
tương lai.


Vấn đề nhà đầu tư quan tâm đó là sự minh bạch và rõ ràng của
các khoản trích lập dự phòng rủi ro và doanh nghiệp cần phải có
trách nhiệm với phần vốn góp của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có
quyền được biết phần vốn của mình được sử dụng có đúng mục
đích hay không.

Xem Thêm

×