Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đáp án đề thi lý thuyết điện dân dụng 42

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165.9 KB, 4 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)
NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề số: DA ĐDD - LT 42
Câu Nội dung Điểm
I. Phần bắt buộc 7
1 Trình bày cấu tạo, phân tích đặc điểm của cơ cấu đo điện từ? 2
*Cấu tạo:

1. Dây điện từ
2. lõi thép
3. Lò xo
4. Bộ phận cản diụ không khí 4
5. Trục quay
6. Kim
7. Đối trọng
8. bảng khắc độ

- Phần tĩnh của cơ cấu chỉ thị điện từ là một cuộn dây phẳng. Bên trong có khe
hở không khí là khe hở làm việc
- Phần động là một lõi thép 2 được gắn lên trục quay 5. Lõi thép có thể quay tự
do trong khe làm việc của cuộn dây.

* Đặc điểm:
- Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, giá thành rẻ.
- Đo được điện một chiều và xoay chiều.
- Khả năng quá tải tốt vì có thể chế tạo cuộn dây phần tĩnh với tiết diện
dây lớn.


- Do cuộn dây có lõi là không khí nên từ trường yếu, vì vậy độ nhạy kém
và chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài.
- Cấp chính xác thấp.
- Thang chia không đều.
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1/4
2
Nờu khỏi nim v s mt bng v s v trớ. Ly vớ d minh ha?
2
* S mt bng:
L s biu din kớch thc ca cụng trỡnh (nh xng, phũng c) theo
hng nhỡn t trờn xung
Vớ d:
Hỡnh v trờn th hin mt bng ca mt cn h cú 3 phũng: phũng khỏch,
phũng ng v nh bp. Nhỡn vo s ny cú th bit c cỏc kớch thc ca
tng phũng, ca ca ra vo, ca s cng nh kớch thc tng th ca cn h...
* S v trớ:
Da vo s mt bng, ngi ta b trớ v trớ ca cỏc thit b cú y kớch
thc gi l s v trớ. Ký hiu in dựng trong s v trớ l ký hiu in
dựng trong s mt bng.
0,25
0,5
0,25
0,25

0,5
2/4

Sơ Đồ mặt bằng của một căn hộ
4,5m
6m

4,5m 3m
2,4m
1,4m

Sơ Đồ vị trí mạng điện đơn giản
12m
6m
1
2
3
4
4
Hình trên là sơ đồ vị trí của mạng điện đơn giản gồm có 1 bảng điều khiển
và 2 bóng đèn, chi tiết các phần tử của mạng điện như sau:
1. Nguồn điện (đường dây dẫn đến có ghi số lượng dây);
2. Bảng điều khiển;
3. Đường dây liên lạc (dây dẫn điện);
4. Thiết bị điện (bóng đèn);
0,25
3 Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ? Ý nghĩa của
phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp
đổi nối sao tam giác và phạm vi ứng dụng của phương pháp?
3

* Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc
- Khi ta cho dòng điện ba pha vào dây quấn stato, dây quấn stato sẽ tạo ra
từ trường quay với tốc độ n
1
. Từ trường quay cắt các thanh dẫn của dây quấn
rôto, cảm ứng ra các sức điện động.
- Vì dây quấn rôto nối ngắn mạch, nên sức điện động cảm ứng sẽ sinh ra
dòng trong các thanh dẫn rôto. Lực tác dụng tương hỗ giữa từ trường quay của
máy với thanh dẫn mang dòng điện rôto, kéo rôto quay cùng chiều quay từ
trường với tốc độ n.
- Tốc độ n của máy luôn nhỏ hơn tốc độ từ trường quay n
1
, vì nếu tốc độ
bằng nhau thì không có sự chuyển động tương đối, trong dây quấn rôto không
có sđđ và dòng điện cảm ứng, lực điện từ bằng không.
Độ chênh lệch giữa tốc độ từ trường quay và tốc độ máy gọi là tốc độ
trượt n
2
.
n
2
= n
1
– n
Hệ số trượt của tốc độ là:
1
1
1
2
n

nn
n
n
s

==
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
* Ý nghĩa
Khi mở máy dòng điện mở máy lớn bằng 5
÷
7lần dòng điện định mức.
Đối với lưới điện công suất nhỏ sẽ làm cho điện áp mạng điện tụt xuống, ảnh
hưởng đến sự làm việc của các thiết bị khác. Vì thế cần có các biện pháp giảm
dòng điện mở máy.
0,5
3/4
Mở máy động cơ khồng đồng bộ ba pha rôto lồng sóc theo phương pháp
đổi nối Y/

mục đích giảm điện áp stato để giảm dòng điện mở máy.
Khi mở máy ta nối hình sao để điện áp đặt vào mỗi pha giảm
3
lần,
dòng điện mở máy giảm đi 3 lần Sau khi mở máy ta nối lại thành hình tam giác
như đúng qui định của máy. (Thể hiện được bằng công thức U
d

, U
f
, I
d
, I
f
)
0,25
0,5
II. Phần tự chọn, do các trường biên soạn 3
………, ngày ………. tháng ……. năm………
4/4

Xem Thêm

×