Tải bản đầy đủ

Đáp án đề thi lý thuyết điện dân dụng 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)
NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG.
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: DA ĐDD - LT 13
Câu Nội dung Điểm
I. Phần bắt buộc 7
1
Tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây stato máy điện xoay chiều 3 pha
rô to lồng sóc theo kiểu đồng khuôn 2 lớp bước ngắn với số liệu sau:
Z = 24; 2P = 4; m = 3; a = 1; β = 0,83.
3
- Tính toán các thông số:
+ Tính bước cực:
τ
=
6
4
24

2
==
P
Z
( rãnh)
+ Số rãnh dưới một cực của một pha:
q =
2
4.3
24
.2
==
Pm
Z
(rãnh)
+ Bước quấn dây: y = β.
τ
= 0,83.6

5 (rãnh)
+ Thứ tự pha A
÷
B
÷
C = 2q + 1 = 5 (rãnh)
0,25
0,25
0,25
0,25
- Sơ đồ trải:
.
2
2
Một dòng điện có giá trị thực là 5A. Dùng Ampemét có giới hạn đo
10A để đo dòng điện này. Kết quả đo được 4,95A. Tính sai số tuyệt đối,
sai số tương đối, sai số qui đổi.
1
1/3
1
2


3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
τ τ τ
τ
A
B
C
Y
Z
X
+ Sai số tuyệt đối: ∆A = A1- A= 5- 4,95 = 0,05 A
+ Sai số tương đối:

0,05
.100 .100 1%
5
A
A

= =
.
+ Sai số qui đổi:
0,05
.100 .100 0,5%
10
dm
A
A

= =
0,25
0,25
0,5
3
Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện kiểu cơ?
3
* Vẽ hình
Cấu tạo chính của nồi là dây điện trở chính (Nấu); Dây điện trở phụ (Hâm)
và bộ phận tự động điều chỉnh nhiệt độ.
1,25
0,25
* Nguyên lý:
- Ấn cần điều khiển 1, nam châm 2 được đẩy vào đáy trụ sắt 8 nên bị hút
chặt làm tiếp điểm N đóng lại cấp điện cho Rc và đèn báo sáng lên. Nhiệt độ
nồi tăng lên đến khoảng 700C , bảng lưỡng kim 4 cong lên đóng tiếp điểm
H, một phần dòng điện chạy qua Rf nhưng không ảnh hưởng tới sự đốt nóng
0,25
2/3
∆A % =
γ

%=

N
H
R
P

R
C
Đ
6
7
5
1
2
8
3
1. Cần điều khiển 5. R
C
: Điện trở nấu
2. Nam châm điện 6. R
P
: Điện trở hâm
3. Vít điều chỉnh 7. Rđ: Điện trở đèn
4. Bảng lưỡng kim 8. Vòng trụ sắt
(
Tấm tăng nhiệt
)

(Vì khi đó Rf bị ngắn mạch) và nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng lên.
- Nhiệt độ tăng đến khoảng 900C bảng lưỡng kim cong nhiều đến mức làm
cho thanh động của tiếp điểm H chạm vào đầu vít 3 và tiếp điểm bị cắt, lúc
naỳ Rc vẫn được cấp điện qua tiếp điểm N.
- Khi nhiệt độ tăng đến 1250C (Cơm đã cạn nước và gần chín) Nam châm 2
mất từ tính và nhả ra làm cắt tiếp điểm N.
- Nhiệt độ giảm dần dưới 900C tiếp điểm Hđóng lại Rf được nối tiếp với Rc
hâm nóng cơm ở nhiệt độ từ (700C đến 900C).
-Trạng thái nấu và trạng thái hâm của nồi có thể biểu diễn bằng sơ đồ sau:
0,25
0,25
0,25
0,5
II. Phần tự chọn, do các trường biên soạn
4 3
………, ngày …… tháng ……. năm …..
3/3
R
C
R
R
Đ
N
H

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×