Tải bản đầy đủ

Đề thi thực hành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)
NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
MÔN THI: THỰC HÀNH
Mã đề thi số: ML-ĐHKK - TH 42
DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU
HÒA KHÔNG KHÍ
TT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC KÝ
TÊN
1 Trần Phạm
Tuất
Chuyên gia
trưởng
Trường CĐN TS Miền
Bắc
2 Lê Quang Liệu Chuyên gia Trường CĐN TS Miền Bắc
3 Đậu Thanh Hưng Chuyên gia Trường CĐN Việt Hàn
4 Phạm Vũ Công Chuyên gia Trường CĐN Đồng Nai
5 Lê Tuấn Đạt Chuyên gia Trường CĐN Xây dựng
6 Phí Ngọc Liễn Chuyên gia Công ty CBTS Hải Phòng

NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Nội dung đề thi Điểm đạt
Phần A: HÚT CHÂN KHÔNG VÀ NẠP GA CHO MÁY ĐIỀU
HÒA NHIỆT ĐỘ HAI PHẦN TỬ
35
Phần B: LẮP HOÀN CHỈNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU HÒA 1 KHỐI 35
Phần C (30 điểm – phần tự chọn do các trường ra đề). 30
Tổng cộng 100
Ghi chú:

PhầnA (35 điểm)- Thời gian: 150 phút
NỘI DUNG: HÚT CHÂN KHÔNG VÀ NẠP GA CHO MÁY ĐIỀU HÒA
NHIỆT ĐỘ HAI PHẦN TỬ
A. MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI
1. Mô tả nội dung đề thi:
1. Nối ghép bộ đồng hồ nạp ga, chai ga, máy hút chân không vào hệ
thống
2. Thử kín
2.1. Xác định các vị trí, chuẩn bị vật liệu thử kín
2.2. Mở van chai ga nâng áp suất trong dây nạp ga
2.3. Dùng bọt xà phòng thử kín các vị trí rắc co
3. Hút chân không
3.1. Hút chân không
3.2. Nạp ga
4. Kiểm tra lượng ga
5. Kiểm tra hệ thống sau nạp ga
2. Yêu cầu kỹ thuật
- Nối ghép đúng trình tự và chuẩn xác
- Các vị trí nối ghép đạt độ kín
- Hút chân không hệ thống triệt để
- Lượng ga nạp vừa đủ
- Kiểm tra hệ thống sau nạp ga
- Sử dụng đúng cách trang bị bảo hộ, thao tác an toàn và đảm bảo thời gian
3. Quy trình thực hiện bài thi:
a. Nối ghép
b. Thử kín
c. Hút chân không
d. Nạp ga
e. Kiểm tra ga
f. Kiểm tra hệ thống sau nạp ga


B. CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT
7
8
cracked
Open
closed
Open
90 psig
100
psig
C. DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ
TT
Số
lượng
Danh mục Mô tả Ghi chú
1 1 Máy ĐHNĐ 2 phần tử
2 1 Bộ giá đỡ gỗ cho lắp máy
Khung thép
WxHxD:800x1600x400
Bảng gỗ 1000x500x20
3 1 cái Máy hút chân không
4 1 bộ Chai ga R22
5 1 gói Xà phòng
6 1 kg Giẻ lau
7 0,5 kg Bộ dụng cụ cơ khí
8 01 bộ Ampe kìm
9 1 cái Đồng hồ vạn năng
10 3 cái Rắc cắm lốc
11 4 con Đầu cốt dây 2.5 mm
12 4 cái Đầu cốt dây 1.5 mm
13 1 cái Kìm mỏ quạ
14 1 bộ Bộ đồng hồ nạp ga
Bảo hộ cá nhân:
- Giầy bảo hộ
- Áo dài tay
- Găng tay bảo hộ
D. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
NỘI DUNG ĐIỂM YÊU CẦU KỸ THUẬT
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư 3 Đầy đủ
Nối ghép 4 Xác định chuẩn xác
Thử kín 3 Kỹ thuật, mỹ thuật
Hút chân không 5 Quạt chạy êm
Nạp ga 5 Tiếp xúc tốt
Kiểm tra ga 5 Chính xác
Kiểm tra hệ thống sau nạp ga 5
Sử dụng trang bị bảo hộ, thao tác
an toàn
5 Đúng cách
Đảm bảo thời gian
≤ 120 phút
Tổng 35
Cho điểm mỗi nội dung:
- Hoàn hảo 100%
- Rất tốt 90%
- Tốt 80%
- Tường đối tốt 70%
- Khá 60%
- Trung bình 50%
- Yếu 40%
- Kém 30%
- Rất kém 20%
- Không có gì 10%
Mô đun B (35 điểm)- Thời gian: 90 phút: LẮP HOÀN CHỈNH MẠCH
ĐIỆN ĐIỀU HÒA 1 KHỐI
GIỚI THIỆU.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×