Tải bản đầy đủ

Điểm chuẩn trường đại học ngoại thương năm 2009

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc)
Năm 2009

Điểm chuẩn của trường sẽ có hiệu lực ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn. (Nguồn
Vietnamnet)

Các ngành tiếng Anh thương mại, tiếng Pháp thương mại, tiếng Trung thương mại và tiếng
Nhật thương mại cùng mức điểm chuẩn 28 (môn ngoại ngữ nhân hệ số).

Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến tính theo khu vực 3:

Tìm trường này ở các năm khác:

2009

STT

ngành
Tên ngành
Khối
thi

Điểm
chuẩn
ghi chú

1 Khối A A 25

2 Khối D1 D1 23.5

3 Khối D2 D2 23.5

4 Khối D3 D3 23.5

5 Khối D4 D4 23.5

6 Khối D6 D6 23.5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×