Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

báo cáo tốt nghiệp đồ án phân tích bài toán quản lý cửa hàng giặt là

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 29 trang )

Lời Mở Đầu

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựcgiặt là đang phát
triển mạnh, theo đó cạnh tranh cũng rất quyết liệt giữa các đơn vị cùng cung
cấp dịch vụ này. Việc thành lập không khó, nhưng công việc quản lý các hoạt
động hiệu quả và phát triển bền vững doanh nghiệp là một trở ngại rất lớn nếu
DN quản lý các hoạt động của mình bằng thủ công như: giấy tờ, excel…
Lý do chính mà các DN chưa tìm hoặc tiếp cận được giải pháp quản
lý dịch vụ bằng phần mềm là do không tìm được nhà cung cấp phần mềm
trong nước, nếu có tìm được giải pháp thì của nước ngoài, chi phí đầu tư rất
lớn cùng với dịch vụ chuyển giao, hỗ trợ sau này vô cùng khó khăn về khoảng
cách địa lý cũng như chi phí thực hiện dịch vụ.
Dù đã cố gắng rất nhiều, song với trình độ còn hạn chế, thời gian thực
hiện đề tài ngắn, nên chương trình của em còn rất nhiều thiếu sót. Tuy nhiên,
qua thời gian thực hiện đề tài em cũng đã bước đầu tiếp cận được cách độc
lập nghiên cứu. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của các thầy, cô
trong khoa và sự góp ý của các bạn để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Duy Hùng đã giúp đỡ em hoàn
thành đề tài này. Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các thầy,
cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy chúng em trong những năm qua.
Kính chúc các Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ.
Hà nội, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2018
Sinh viên
Trần Đăng Dũng


2

MỤC LỤC
Lời Mở Đầu...........................................................................................................1
Chương 1 KHẢO SÁT BÀI TOÁN....................................................................4


1.1 Mô tả bài toán quản lý cửa hàng giặt là........................................................4
1.2 Phân tích yêu cầu bài toán............................................................................4
1.2.1 Cập nhật hàng của khách........................................................................4
1.2.2 Tìm kiếm và lựa chọn dữ liệu................................................................4
1.2.3 Quản lý nhận hàng và trả hàng...............................................................5
1.2.4 In hóa đơn,báo cáo các khách hàng theo tháng,quý...............................5
Chương 2 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN...................................................................6
2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng.........................................................................6
2.1.1 Phân rã chức năng cập nhật....................................................................6
2.1.2 Phân rã chức năng tìm kiếm...................................................................7
2.1.3 Phân rã chức năng quản lý nhận hang và trả hàng.................................7
2.1.4 Phân rã Chức năng báo cáo....................................................................7
2.2 Biểu đồ mức đỉnh của bài toán.....................................................................8
2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng cập nhật...........................9
2.4 Biểu đồ mức dưới đỉnh của chức năng tìm kiếm.......................................10
2.5 Biểu đồ mức dưới đỉnh chức năng báo cáo...............................................11
Chương 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.........................................................13
3.1 Xác định các tập thuộc tính........................................................................13
3.2 Xác định các phụ thuộc hàm.......................................................................13
3.3 Chuẩn hóa...................................................................................................13
3.4 biểu đồ cấu trúc dữ liệu..............................................................................14
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu.................................................................................15
Chương 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG..............17
4.1. Kết quả thực hiện chương trình.................................................................17


3

4.1.1 Form giao diện chính của chương trình...............................................17
4.1.2 Form Cập nhập hàng............................................................................18

4.1.3 Form Cập nhập khách hàng..................................................................19
4.1.4 Chức năng quản lý nhận hàng...............................................................20
4.1.5 Chức năng quản lý trả hàng..................................................................21
4.1.6 Form tìm kiếm......................................................................................22
4.1.7 Form báo cáo Khách hàng theo tháng/quý...........................................23
4.1.8 Form in hóa đơn cho khách hàng theo tháng và quý............................24
4.2 Giới thiệu ngôn ngữ và cài đặt chương trình..............................................25
4.2.1 Giới thiệu về Visual Basic 6.0..............................................................25
4.2.2 Cài đặt Visual Basic 6.0......................................................................25
4.2.3 Giới thiệu về phần mềm Microsoft Access..........................................26
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................28


4

Chương 1 KHẢO SÁT BÀI TOÁN
1.1 Mô tả bài toán quản lý cửa hàng giặt là
Nhân viên cửa hàng giặt là nhận hàng từ khách hàng mang đến hoặc
gửi đến cửa hàng giặt là,nhân viên cửa hàng cần phân loại hàng của khách
hàng và lấy thông tin khách hàng như họ tên địa chỉ,điện thoại….và nhận
những mặt hàng gì ví dụ như quần,áo…Nhân viên của hàng ghi lại ngày nhận
và hẹn ngày trả cho khách hàng trong khoảng bao nhiêu lâu.Khi hàng đã được
giặt là song và hẹn ngày trả cho khách hàng,Khi khách hàng đến lấy hàng
khách hàng kiểm tra hàng và nhận lại hàng,đồng thời thanh toán tiền hàng cho
nhân viên cửa hàng,nhân viên cửa hàng xuất hóa đơn thanh toán cho khách
hàng.Trong quá trình giặt là nhân viên theo dõi những khách hàng thường
xuyên giặt là,để phân loại và quản lý khách hàng theo tháng hoặc quý cho tiện
theo dõi.nhân viên cửa hàng báo cáo những khách hàng giặt là theo tháng
hoặc theo quý cho quản lý cửa hàng
1.2 Phân tích yêu cầu bài toán

1.2.1 Cập nhật hàng của khách
Khi khách hàng mang hàng đến cửa hàng,nhân viên cửa hàng cần nhập
những mặt hàng của khách để quản lý hàng cho thuận tiện bao gồm:Mã
hàng,tên hàng,loại,đơn vị,mã khách hàng
1.2.2 Tìm kiếm và lựa chọn dữ liệu
Tìm kiếm những mặt hàng của khách hàng,tìm kiếm những khách hàng
để tiện theo dõi và quản lý.


5

1.2.3 Quản lý nhận hàng và trả hàng
-Quản lý nhận hàng: Khi KH đến giao dịch, nhân viên vào giao diện
nhận hàng, sau đó kiểm tra thông tin KH trong hệ thống & lập phiếu giao
nhận. Chương trình sẽ tự động lấy danh mục hàng hoá, hoặc căn cứ vào ảnh
sản phẩm mà chương trình đưa ra để cán bộ chọn được chính xác loại hàng
hoá. In phiếu giao nhận và két tự động mở để thực hiện việc thanh toán
cho KH
-Quản lý trả hàng: Khi KH đến nhận hàng nhân viên sẽ vào giao dịch - chức
năng trả hàng để xác nhận các thôngtin việc trả hàng cho khách
Căn cứ vào phiếu giao nhận từ KH chương trình sẽ tự động đưa thông tin về
hàng hoá, dịch vụ liên quan để xử lý như: Ngày giờ trả, nhân viên
trả, loại hàng và thanh toán…
Chức năng này sẽ tự động liên kết với các báo cáo đầu ra như hóa đơn cho
khách hàng và những khách hàng giặt theo tháng quý.

1.2.4 In hóa đơn,báo cáo các khách hàng theo tháng,quý
In những hóa đơn cho khách hàng thanh toán và thuận tiện cho việc quản lý
cửa hàng,đồng thời nhân viên cửa hàng báo cáo cho quản lý cửa hang những
vướng mắc của quá trình giặt là.6

Chương 2 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN
2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng
Quản lý cửa hàng giặt là

1.Cập nhật thông tin

2.Tìm kiếm

3.Quản lý nhận,trả hàng

2.1.1 Phân rã chức năng cập nhật

1. Cập nhật thông tin

1.1 Cập nhập hàng

1.2 Cập nhật khách hàng

4.Báo cáo


7

2.1.2 Phân rã chức năng tìm kiếm

2. Tìm kiếm


2.1 Hàng

2.2 Khách hàng

2.1.3 Phân rã chức năng quản lý nhận hang và trả hàng

3.Quản lý nhận,trả hàng

3.1 Quản lý nhận hàng

3.2 Quản lý trả hàng

2.1.4 Phân rã Chức năng báo cáo

4. Báo cáo

4.1 Hóa đơn

4.2 Khách hàng theo tháng/quý


8

2.2 Biểu đồ mức đỉnh của bài toán
Nhân viên cửa hàng
Khách hàng
3

4

2.Tìm kiếm

1. Cập nhật

1

2

Hàng

Khách hàng

Khách hàng
3.Báo cáo

Chú thích:

5

1.Danh sách hàng
2.Phiếu nhận hàng
3.Yêu cầu tìm kiếm
4.Kết quả tìm kiếm
5.Yêu cầu báo cáo
6.Kết quả báo cáo

Giám đốc

69

2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng cập nhật
Khách hàng

1
1.1 Hàng hóa

Hàng
Chú thích:
1.

Danh sách mặt hàng

2.

Thông tin khách hàng

2

1.2 Khách
hàng

Khách hàng


10

2.4 Biểu đồ mức dưới đỉnh của chức năng tìm kiếm


Nhân viên cửa hàng

1

2

3

2.1 Khách hàng

Khách hàng
Chú thích:
1.Yêu cầu tìm kiếm khách hàng
2.Kết quả tìm kiếm khách hàng
3.Yêu cầu tìm kiếm hàng
4.Kết quả tìm kiếm hàng

4
2.2 Hàng

Hàng


11

2.5 Biểu đồ mức dưới đỉnh chức năng báo cáo
Giám đốc

1


2

3.1 Hóa đơn

Hàng

3

4
3.2 Khách hàng theo
tháng/quý

Khách hàng

Chú thích:
1.Yêu cầu báo cáo hóa đơn
2.Kết quả báo cáo hóa đơn
3.Yêu cầu báo cáo khách hàng giặt là theo tháng/quý
4.Kết quả báo cáo khách hàng giặt là theo tháng/quý


12

* Giải thích sơ đồ dòng dữ liệu
Tác nhân ngoài

Chức năng

Kho dữ liệu

Dòng dữ liệu

Tác nhân ngoài: là một thực thể ngoài hệ thống, có trao đổi thông tin
với hệ thống.
Chức năng: là một quá trình biến đổi dữ liệu. Thay đổi giá trị, cấu trúc,
vị trí của một dữ liệu, hoặc từ một số dữ liệu đã cho, tạo một dữ liệu mới phục
vụ cho hệ thống bằng cách chuyển đến kho hoăc các chức năng, tiến trình
khác.
Kho dữ liệu: là các dữ liệu được lưu lại. Dưới dạng vật lí, chúng có thể
là các tệp tài liệu được cất giữ trong văn phòng hoặc ttrong máy tính.
Dòng dữ liệu: là dòng chuyển dời thông tin vào hoặc ra khỏi một tiến
trình, chức năng. Luồng dữ liệu được ký hiệu bằng mũi tên có chiều chỉ
hướng dữ liệu di chuyển và tên của dòng thông tin.


13

Chương 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
3.1 Xác định các tập thuộc tính
 Mã khách hàng
 Tên khách hàng
 Địa chỉ
 Điện thoại
 Mã hàng
 Tên hàng
 Đơn vị
 Số hóa đơn
 Số lượng
 Đơn giá
 Số chi tiết

 Ngày nhận
 Ngày trả
 Số theo dõi
 Giặt theo tháng/quý
3.2 Xác định các phụ thuộc hàm
F={Mã khách hàng->Tên khách hàng,địa chỉ,điện thoại;
Mã hàng->Tên hàng,đơn vị;
Số hóa đơn->Số lượng,đơn giá;
Số chi tiết->Ngày nhận,ngày trả;
Số theo dõi->Giặt theo tháng/quý}


14

3.3 Chuẩn hóa
U1={Mã khách hàng,tên khách hàng,địa chỉ,điện thoại}
F1={ Mã khách hàng->Tên khách hàng,địa chỉ,điện thoại}
K1=Mã khách hàng
U2={Mã hàng,tên hàng,đơn vị}
F2={ Mã hàng->Tên hàng,đơn vị}
K2=Mã hàng
U3={Số hóa đơn,mã hàng,số lượng,đơn giá}
F3={ Số hóa đơn,mã hàng->Số lượng,đơn giá}
K3={Số hóa đơn,mã hàng}
U4={Số chi tiết,mã hàng,ngày nhận,ngày trả}
F4={Số chi tiết,Mã hàng->ngày nhận,ngày trả}
K4={Số chi tiết,mã hàng}
U5={Số theo dõi,mã khách hàng,giặt theo tháng/quý}
F5={Số theo dõi,mã khách hàng->Giặt theo tháng/quý}
K5={số theo dõi,mã khách hàng}15

3.4 biểu đồ cấu trúc dữ liệu

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu
Qua phần phân tích dữ liệu như đã trình bày ở mục trên với mô hình thực thể
liên kết,mô hình khái niệm dữ liệu có thể hình thành những bảng trong cơ sở
dữ liệu với cấu trúc như sau:
Bảng 1 Khách hàng

Tên trường
Makhachhang
Tenkhachhang
Diachi
Dienthoai
Fax
Taikhoannganhang
Nganhanggiaodich

Kiểu dữ
liệu
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text


Chú thích
Mã khách hàng
Tên khách hàng
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Tài khoản ngân hàng
Ngân hàng giao dịch

Bảng 2 Hàng hóa


16

Tên trường
Mahang
Tenhang
Donvi
Loai
Makhachhang

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Text
Text
Text

Chú thích

Mã hàng
Tên hàng
Đơn vị
Loại
Mã khách hàng


17

Bảng 3 Hóa đơn

Tên trường
Sohoadon
Mahang
Soluong
Dongia

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Number
Number

Chú thích
Số hóa đơn
Mã hàng
Số lượng
Đơn giá

Bảng 4 Chi tiết hàng


Tên trường
Sochitiet
Mahang
Ngaynhan
Ngaytra

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Date/time
Date/time

Chú thích
Số chi tiết
Mã hàng
Ngày nhận
Ngày trả

Bảng 5 Theo dõi khách hàng

Tên trường
Kiểu dữ liệu
Chú thích
Sotheodoi
Text
Số theo dõi
Makhachhang
Text
Mã khách hàng

Giattheothang/quy
Text
Giặt theo tháng
/quý


18

Chương 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
4.1. Kết quả thực hiện chương trình
4.1.1 Form giao diện chính của chương trình


19

4.1.2 Form Cập nhập hàng


20

4.1.3 Form Cập nhập khách hàng


21

4.1.4 Chức năng quản lý nhận hàng.


22


4.1.5 Chức năng quản lý trả hàng


23

4.1.6 Form tìm kiếm


24

4.1.7 Form báo cáo Khách hàng theo tháng/quý


25

4.1.8 Form in hóa đơn cho khách hàng theo tháng và quý


Xem Thêm

×