Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Đơn xin khắc phục hậu quả nhằm giảm nhẹ TNHS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41 KB, 1 trang )

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 13 tháng 9 năm 2019
ĐƠN XIN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Kính gửi: - Cơ quan Cảnh sát điều tra (“PC03”) Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tôi tên là: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 20.10.1972
Địa chỉ: Lô 140 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang
Ngày 20.05.2019, cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối
với tôi và em trai tôi là ông Ngô Văn Lắm về tội “Trốn thuế” theo khoản 1 Điều 161 BLHS 1999
(sửa đổi, bổ sung năm 2009), theo cơ quan chức năng xác định tôi và ông Lắm đã trốn thuế thu
nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, TP. Nha Trang số tiền
là 277.181.302 đồng.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, tôi mới hiểu ra vì quá ít hiểu biết về luật
thuế nên đã vô tình vi phạm và mang tội trốn thuế. Nên tôi đã nhiều lần đề nghị cho tôi khắc
phục hậu quả hành vi trốn thuế theo kết luận của cơ quan chức năng là: 277.181.302 đồng (Hai
trăm bảy mươi bảy triệu một trăm tám mươi mốt ngàn ba trăm lẻ hai đồng). Và xin miễn trách
nhiệm hình sự. Dù cơ quan cho rằng việc khắc phục hậu quả chỉ được giải quyết sau khi có bản
án có hiệu lực của Tòa án.
Để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, chính sách nhận đạo, khoan hồng theo quy định
của luật pháp trong trường hợp tôi bị truy tố, xét xử về hành vi trốn thuế. Tôi làm đơn này thể
hiện ý chí tự nguyện khắc phục hậu quả và mong muốn được nộp lại toàn bộ số tiền thuế thu
nhập cá nhân theo kết luận giám định ngày 06.08.2018 với số tiền là 277.181.302 đồng (Hai trăm
bảy mươi bảy triệu một trăm tám mươi mốt ngàn ba trăm lẻ hai đồng).
Kính đề nghị CQCSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh
Hòa, Chi cục Thuế Nha Trang xem xét, hướng dẫn, tạo điều kiện cho tôi thực hiện việc tự
nguyện khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của nhà nước như
đã nêu trên.
Xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

×